Vad finns det för biverkningar av cancerbehandlingar?

Det finns många olika sorters cancerbehandlingar. Som patient kan man undra vilka biverkningar de har. Läs mer om dessa i den här artikeln.
Vad finns det för biverkningar av cancerbehandlingar?

Senaste uppdateringen: 05 april, 2021

Patienter har ofta frågor om biverkningar av cancerbehandlingar. Under sitt sökande efter expertinformation om sin behandling vänder sig vissa till internet för att få svar. Efter att ha utforskat tillgänglig information har de ofta ännu fler frågor.

För att svara på dessa frågor måste vi emellertid först nämna att cancer är en term för en grupp av sjukdomar. Även om alla har gemensamma egenskaper så har de flesta sitt eget ursprung och de sprider sig på olika sätt. Därför innebär dessa skillnader att vissa behandlingar är bättre för vissa typer av cancer.

Det finns många olika typer av cancerbehandlingar, men i den här artikeln kommer vi att gå igenom följande:

  • Kirurgi
  • Cytostatikabehandling (kemoterapi)
  • Strålbehandling

Vi tar en översiktlig titt på var och en av dem.

Cancerbehandlingar: Biverkningar av kirurgi

Utför en operation

Även om de flesta av biverkningarna från operationer är förknippade med det organ som opererats och hur operationen utförts, kan vi peka ut några biverkningar som är associerade med alla typer av operationer.

Smärta

Det är vanligt att man känner smärta i den del av kroppen där man opererats. Intensiteten hos smärtan beror dock på omfattningen av operationen, kroppsdelen och personens känslighet för smärtsamma stimuli. Du kan också kontrollera smärtan med receptbelagda smärtstillande medel efter ordination från din läkare.

Sårinfektion

Kirurgi innebär att man skär i huden. Såren som uppstår kan fungera som en port för mikroorganismer som är skadliga för vår hälsa. Vanligtvis inträffar infektioner inom de första dagarna efter operationen.

Under en infektion kan du uppleva inflammation, smärta och rodnad runt såret. Du kan också få feber eller var. Det är viktigt att du pratar med din läkare om du har någon av dessa biverkningar.

Cancerbehandlingar: Biverkningar av cytostatikabehandling (kemoterapi)

Cytostatikabehandling är förknippat med en omfattande lista över biverkningar. Här tar vi upp några av de vanligaste.

Anemi

De allra flesta kemoterapeutiska medel påverkar benmärgen negativt. Det kan orsaka förändringar i patientens cellproduktion, vilket kan leda till anemi.

Illamående och kräkningar

Faktum är att detta är den vanligaste biverkningen av cytostatikabehandling, och drabbar 80% av personerna som får den.

Förändringar i tarmrörelserna

Cytostatikabehandling orsakar förändringar i kroppen. Några av dessa förändringar kan uppstå i dina tarmar. Beroende på läkemedlen kan det orsaka diarré eller förstoppning.

Håravfall

I motsats till vad många tror beror håravfall under cytostatikabehandling på det läkemedel som används. Denna biverkning skiljer sig mycket från person till person.

Cancerbehandlingar: biverkningar av strålbehandling

En patient genomgår strålbehandling

Strålbehandling har biverkningar i förhållande till den mottagna strålningsvolymen. Därför uppstår biverkningar i bestrålningsfälten. De är också relaterade till den mottagna dosen, samtidig behandling och känsligheten hos personen som får den.

Som vi nyss nämnde beror biverkningarna också på var patienten får strålningen. Trötthet förekommer i nästan alla fall, liksom hudirritation där strålningen träffar. Om du får strålning i buken kan du uppleva förändringar i tarmarna, liksom illamående och kräkningar.

Några avslutande tankar rörande biverkningar av cancerbehandlingar

Biverkningarna varierar beroende på behandlingen och personen som får den. Det finns också många olika cancerbehandlingar där ute. Men de vanligaste är fortfarande kirurgi, cytostatikabehandling och strålbehandling.

Beroende på område, intensitet och typ av cancer kommer biverkningarna att skilja sig åt. Tala med din läkare om du har några frågor eller funderingar kring symptomen du upplever.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ferreiro, J., García, J. L., Barceló, R., & Rubio, I. (2003). Quimioterapia: efectos secundarios. Gaceta Médica de Bilbao100(2), 69-74.
  • Verdú Rotellar, J. M., Algara López, M., Foro Arnalot, P., Domínguez Tarragona, M., & Blanch Mon, A.. (2002). Atención a los efectos secundarios de la radioterapia. Medifam12(7), 16-33. Recuperado en 08 de marzo de 2020, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1131-57682002000700002&lng=es&tlng=pt.
  • American Cancer Society. (2017, 10 febrero). Efectos secundarios del tratamiento del cáncer. Recuperado 8 marzo, 2020, de https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.