Onkocytär cancer: orsaker, symtom och behandling

Synlig förstoring av sköldkörteln, såväl som närvaron av en eller flera knölar bör ge upphov till misstanke om sköldkörtelpatologi.
Onkocytär cancer: orsaker, symtom och behandling
Mariel Mendoza

Skriven och verifierad av läkare Mariel Mendoza.

Senaste uppdateringen: 30 november, 2022

Onkocytär cancer eller Hürthlecellscancer är en tumör i sköldkörteln. Den kan vara godartad till sitt beteende eller, i mindre utsträckning, malign när den invaderar närliggande vävnader eller sprider sig till andra organ.

Onkocytär cancer är vanligtvis asymtomatisk, men kan orsaka synlig tillväxt av sköldkörteln. Dess behandling är kirurgiskt avlägsnande, så en diagnos är nödvändig.

Ursprunget till onkocytär cancer

Onkocytär cancer kallas också Hürthlecellscancer efter fysiologen Karl Hürthle, som 1984 beskrev sjukdomen med teorin att den kommer från celler i sköldkörteln.

Senare, 1898, beskrev Askanazy de oxifila cellerna och 1919 var det Ewing som fastställde att tumören kom från follikulära celler i sköldkörteln. Således kallas Hürthlecellscancer också “oxyfil tumör” eller “Askanazycelltumör”.

Hürthleceller är stora och polygonala, kännetecknade av syrabenägen cytoplasma, fina granuler med rikligt innehåll av mitokondrier och en stor, mörkt färgad kärna.

En typ av sköldkörtelcancer

Onkocytär cancer är en cytologisk variant av follikulärt sköldkörtelkarcinom, men mer aggressiv. Den anses vara den mest aggressiva eftersom det finns större lymfatisk inblandning som leder till lymfkörtelspridning eller metastasering, förutom hematisk spridning. Å andra sidan svarar de vanligtvis dåligt på radiojodbehandling.

Askanazycelltumören representerar 3 till 4% av alla fall av sköldkörtelcancer och 25 % av alla follikulära karcinom. I litteraturen anses det vara en medelgradig tumör, eftersom 20-33 % av all Hürthlecellscancer har malignt beteende som bevisas av invasiv tillväxt och förmågan att metastasera på avstånd.

Incidensen av Onkocytär cancer är låg

Cancerdiagnos.
Denna typ av cancer förekommer oftare hos kvinnor.

Forskning visar att denna typ av cellcancer är sällsynt och att den oftast förekommer hos individer mellan 50 och 70 år. Det är ännu vanligare runt 75 års ålder, och förhållandet mellan kvinnor och män är 3:1.

Den enda behandlingen är kirurgisk där man utför en subtotal eller total tyreoidektomi. Prognosen beror på graden av invasion.

Inledningsvis asymptomatisk

Hürthlecellscancer är vanligtvis asymptomatisk. Den skapar vanligtvis inga symtom förrän den blir stor och tryckande.

Det är vanligtvis ett tillfälligt fynd under rutinmässig fysisk undersökning när en solid knöl eller en dominerande massa i sköldkörteln är uppenbar. När klumpen i sköldkörteln är tillräckligt stor kan den orsaka kompression i nacken vilket leder till andra kliniska manifestationer, såsom följande:

Svårigheter att svälja och andas uppstår eftersom massan komprimerar matsmältningskanalen (esofagus) och luftstrupen. Andra möjliga komplikationer av onkocytär cancer kan innefatta spridning av cancerceller till andra vävnader eller organ, vilket försämrar prognosen.

Tillhörande riskfaktorer

Riskfaktorer förknippade med onkocytär cancer är:

  • Hög ålder
  • Att vara kvinna
  • En familjehistoria av sköldkörtelcancer
  • Tidigare strålbehandlingar mot huvud eller nacke

Diagnos av onkocytär cancer

Sköldkörtelonkocytom är vanligtvis ett tillfälligt fynd i närvaro av en förstorad sköldkörtel eller en knöl under en fysisk undersökning som utförs av någon anledning. Förutom att identifiera förekomsten av denna anomali, bör läkaren analysera dess storlek och form, liksom undersöka de omgivande lymfkörtlarna för inflammation och/eller lymfatisk spridning.

Å andra sidan, när onkocytär cancer orsakar röstförändringar eller symtom som tyder på stämbandsinblandning, bör stämbanden undersökas med laryngoskopi.

Den definitiva diagnosen ställs dock genom en histologisk studie genom biopsi, där ett prov av sköldkörtelvävnad extraheras för analys. Detta tar man med en fin nål som passerar genom huden på halsen styrd av ultraljudsbilder.

Behandling

En cancersymbol.
Behandlingen av onkocytär cancer är kirurgisk.

Inledningsvis är behandlingen av onkocytär cancer kirurgisk. Kirurgi utförs för att ta bort sköldkörteln, med total eller nästan total borttagning (total eller subtotal tyreoidektomi).

Vid misstanke om spridning till de omgivande lymfkörtlarna är det nödvändigt att ta bort dem. Efter tyreoidektomin undertrycks den fysiologiska produktionen av sköldkörtelhormoner, varför de måste kompletteras dagligen livet ut. Levotyroxin är ett av nyckelhormonerna för korrekt metabolisk funktion.

Det finns också vissa risker förknippade med tyreoidektomi:

  • Oavsiktlig skada på nerven som styr struphuvudet (larynxnerv) vilket kan resultera i tillfällig eller permanent dysfoni och till och med förlust av rösten.
  • Överdriven blödning vid snittstället.
  • Involvering av bisköldkörteln som ligger bakom sköldkörteln och reglerar kalciumnivåerna i blodet. Vid misstanke, som med levotyroxin, bör det administreras dagligen hela livet.

Efter operation rekommenderas vanligtvis radioaktiv jodbehandling för att förstöra eventuell kvarvarande sköldkörtelvävnad som kan innehålla spår av cancerceller. Det räcker inte att endast förstöra den återstående vävnaden, utan man måste också få bort celler som sprider sig till andra delar av kroppen.

Behandlingen består av ett piller med radioaktivt jod och har tillfälliga biverkningar, såsom muntorrhet, lätt smakförlust, ömhet i nacken, illamående och trötthet.

Om ovanstående behandling inte fungerar kan man använda strålbehandling med kraftfulla energistrålar som röntgenstrålar eller protoner för att förstöra cancercellerna. Detta är vanligtvis det idealiska alternativet vid metastaser.

Förstoring av sköldkörteln kräver medicinsk utvärdering

Onkocytär cancer, liksom andra typer av sköldkörtelcancer, kan vara asymtomatisk och symtomfri. Därför, när läkare hittar en förstorad sköldkörtel eller närvaron av en enda knöl, bör detta föranleda en histologisk studie av vävnaden för att avgöra om cancerceller är närvarande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.