Hur man kan upptäcka cancer innan det uppträder

Nature journal har publicerat framsteg från Pan-Cancer-studien. Forskare rapporterar att det är möjligt att upptäcka genetiska mutationer som leder till cancer innan de dyker upp. Vi förklarar detta ytterligare i denna artikel.
Hur man kan upptäcka cancer innan det uppträder

Senaste uppdateringen: 27 september, 2020

Cancer är en vanlig sjukdom över hela världen. Ungefär en tredjedel av världens befolkning kommer att drabbas någon gång i livet. Det är med andra ord en enorm orsak till dödlighet och Pan-Cancer-studierna försöker stoppa det. Den mänskliga naturens komplexitet är något som kan sluta i mutation och cellfel. I denna artikel ska vi berätta hur man kan upptäcka cancer innan det uppträder.

Vissa filosofer och forskare tror att det ligger i vårt DNA att bilda genetiska mutationer som leder till cancer. De förväntar sig också att det ska hända eftersom våra kroppar och vårt DNA är så detaljerat. Med detta som bakgrund har det vetenskapliga samfundet studerat de genetiska orsakerna till cancer.

Studiegruppen rapporterar att de analyserat mer än 2 500 personer med nästan 40 olika tumörer. Forskare från olika länder har deltagit i denna studie. Totalt har 1 300 specialister arbetat med 13 superdatorer för att bearbeta alla insamlade data.

Varför cancer existerar

Vi vet att cancer är mångfaktoriskt. Med andra ord kan man inte förutom i några enstaka fall hitta någon ensam faktor som genererar maligna cancerceller.

Forskarna tog reda på hur DNA förändras i den okontrollerade processen med onormal celltillväxt och multiplikation som cancer orsakar. Bland dessa finns:

 • Livsstil: tobak, alkohol och obalanserad kost är modifierbara faktorer som är kända att kunna bidra till cancer. I synnerhet rökning är en av de värsta.
 • Ålder: åldrande förhindrar celler att kunna undvika cancer, vilket kan orsaka okontrollerad cellmultiplikation.
 • Ärftlighet: människor kan överföra genetiska mutationer. Föräldrar kan föra det vidare till sina barn.
 • Slumpmässig: DNA kan muteras från okänt ursprung. Denna typ av mutation är för närvarande klassad som slumpmässig. Det är problematiskt att nästan 60% av alla tumörer till synes är slumpmässiga.
nästan 60% av alla tumörer är slumpmässiga

Det mänskliga genomprojektet

Pan-cancer-studien är en del av det mänskliga genomprojektet som började år 1990. Fram till år 2003 informerade de världen om kodad genetisk information om människor. Tack vare denna sekvensering var det möjligt att gå vidare i den genomiska studien av cancer.

Projektet var planerat att avslutas 2005 men avslutades redan två år tidigare. 2003 informerade forskarna att de hade avkodat all genetisk information i människokroppen.

Projektet har blivit finansierat av olika enheter och flera länder. Många mindre utredningar, som härrör från de större, kan idag inte hitta tillräcklig finansiering för att fortsätta. Det finns även ekonomiska problem i de senaste publikationerna, där forskare hävdar att de inte har fått betalt som utlovat.

Utöver dessa svårigheter har det mänskliga genomprojektet varit ett steg framåt för att:

 • Lära oss mer om vårt DNA
 • Lagra och utbyta information mellan forskare
 • Förbättra tekniker för att analysera genetisk information inom medicin
 • Diskutera legaliteten i denna kunskap
Pan-Cancer-studien är en del av det mänskliga genomprojektet
Pan-Cancer-studien är en del av det mänskliga genomprojektet

Hur man kan upptäcka cancer innan det uppträder

De inblandade forskarna vet att detta framsteg är viktigt men också att det inte över en natt kan förändra hur vi behandlar cancer. Det finns dock långsiktiga fördelar med denna forskning. Hur det än föreligger så skulle det inte vara möjligt att fortsätta utan dessa publicerade studier.

Genetisk information gör det möjligt för oss att skräddarsy behandlingar för varje person. Vi är i början av en era av individualiserad onkologisk terapi med skräddarsydda mediciner för patienten. Det kan betyda att cancer kan upptäckas innan det uppträder, kanske med hjälp av flytande biopsier. Det betyder att om celler som börjar mutera dumpar förändrat DNA i blodomloppet så har vi teknikerna för att hitta det. Som alltid finns det emellertid juridiska frågor, och även etiska. Kan en sjukförsäkring ge avslag till någon som är bärare av en cancermutation?

Slutligen måste vi göra mer, men vi har redan tagit stora steg framåt. Vi kan vara närmare en värld där vi alla kan bekämpa cancer på likvärdiga termer, och vem vet, kanske till och med upptäcka och bota cancer innan det börjar visa symptom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Weinstein, John N., et al. “The cancer genome atlas pan-cancer analysis project.” Nature genetics 45.10 (2013): 1113.
 • Aran, Dvir, Marina Sirota, and Atul J. Butte. “Systematic pan-cancer analysis of tumour purity.” Nature communications 6 (2015): 8971.
 • Gatto, Francesco, Raphael Ferreira, and Jens Nielsen. “Pan-cancer analysis of the metabolic reaction network.” Metabolic engineering 57 (2020): 51-62.
 • Nguyen, Luan, et al. “Pan-cancer landscape of homologous recombination deficiency.” bioRxiv (2020).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.