En bra kost för personer med cancer

Rätt kost för personer med cancer är en kost rik på frukt och grönsaker, vilket ökar intaget av antioxidanter. Vi berättar vad vetenskapen har att säga om detta ämne.
En bra kost för personer med cancer
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Cancer är en komplex sjukdom som beror på både genetiska och miljömässiga faktorer. En bra kost för personer med cancer kan påverka hur denna sjukdom utvecklas och även minska risken för att den uppstår till att börja med. Samtidigt kan kosten påverka hur en person med cancer hanterar kemoterapi.

När det kommer till att ta reda på vad en bra kost är för personer med cancer är det viktigt att följa ett antal riktlinjer. Det är till exempel viktigt att patienten begränsar intaget av livsmedel och ämnen som bidrar till att tumören växer.

Samtidigt är det viktigt att säkerställa intaget av livsmedel med antioxidanter och antiinflammatoriska egenskaper. Dessa ingredienser sägs kunna maximera effekterna av det cytotoxiska läkemedlet och mildra biverkningarna av samma behandling.

Eliminera intaget av hel- och halvfabrikat

Att äta hel- och halvfabrikat, som är fulla av tillsatser, enkla sockerarter och transfetter, är relaterat till en ökad risk att utveckla cancer. Bland annat en artikel i British Medical Journal förklarar detta förhållande.

Denna typ av ingredienser ökar antalet mutationer som genereras på cellulär nivå. Dessutom fungerar de som en energikälla för eventuella tumörer, och accelererar därmed deras tillväxt. Av dessa skäl är det viktigt att begränsa dessa bearbetade produkter i kosten för personer med cancer.

Det har en förebyggande effekt att eliminera hel- och halvfabrikat från en frisk persons kost, men därutöver kan det faktiskt också förlänga livslängden på cancerpatienter. Detta har att göra med en ökning av sannolikheten för att dessa patienter ska svara positivt på behandlingen.

Fel kost för personer med cancer
Hel- och halvfabrikat är inte det bästa alternativet för cancerpatienter eftersom de inte bidrar positivt till behandlingen.

Läs mer i den här artikeln: WHO:s konstateranden om kött och cancer

En bra kost för personer med cancer innehåller antioxidantrika livsmedel

Antioxidanter är ämnen som motverkar skapandet av fria radikaler. De bekämpar oxidativ stress och minskar risken för mutationer i vårt DNA, vilka annars kan leda till cancerprocesser. Regelbundet intag av dem hjälper till att förhindra utvecklingen av denna typ av sjukdomar.

Hos patienter som redan har denna sjukdom är det viktigt att de ökar sitt intag av dessa livsmedel i hopp om att stoppa tillväxten av tumören. Vissa fytonäringsämnen, såsom lykopen i tomater, kan hjälpa till att bromsa tumörers tillväxt. En artikel publicerad i tidskriften Nutrition and Cancer bekräftar denna hypotes.

För att öka intaget av antioxidanter kan patienter införliva mer frukt och grönsaker i kosten. Dessutom bör de särskilt öka intaget av röda grönsaker såväl som grönsaker i den korsblommiga familjen.

Samtidigt är det känt att exotiska frukter är rika på vitaminer och fytonäringsämnen. De kan därför hjälpa till att uppnå målet att bekämpa de farliga biprodukterna från cellandning. Variation är nyckeln till en bra kost för personer med cancer.

Vi tror att du kommer att gilla den här artikeln: Det bästa sättet att äta broccoli, kände du till det?

Kosttillskott för personer med cancer

Dessutom finns det några substanser som, i form av kosttillskott, kan hjälpa människor med cancer. En av dessa är melatonin, ett hormon som sköter regleringen av vår dygnsrytm och sömn. Den har en signifikant antioxidativ verkan.

Effekterna av detta tillskott har blivit demonstrerade i den vetenskapliga litteraturen. De återspeglas bland annat i en artikel publicerad i tidskriften Oncotarget.

Med detta sagt finns dessa fördelar i doser som är större än de som man för närvarande använder på klinisk nivå. Vid studier av melatonin och förebyggande eller behandling av cancer använder man doser som är större än 10 milligram per dag.

Dessutom lyckas detta hormon minska biverkningarna från andra farmakologiska behandlingar. Det förbättrar sömnen, minskar stressnivåerna och förbättrar markörerna som har med metabolisk hälsa att göra.

Rätt kost för personer med cancer
När det gäller en bra kost för personer med cancer är det viktigt att man införlivar ett rikt urval av frukt och grönsaker som innehåller antioxidanter.

Att optimera näringsinnehållet är viktigt för cancerpatienter

Cancer är en multifaktoriell sjukdom som är direkt relaterad till vissa miljöfaktorer. Patienter måste därför optimera sin kost för att förhindra utvecklingen av denna sjukdom samt för att hjälpa till att behandla den.

Genom att säkerställa intaget av näringsämnen kan man till viss del stoppa tillväxten av tumörer och maximera effekten av farmakologiska behandlingar. För att se dessa fördelar är det viktigt att se till att få i sig tillräckligt med frukt och grönsaker. Dessa livsmedel innehåller vitaminer och fytonäringsämnen med en stor antioxidativ kapacitet.

Dessutom är det viktigt att begränsa intaget av alla livsmedel som orsakar inflammation och har förmågan att öka mutationstakten. Ett exempel är hel- och halvfabrikat. Denna typ av mat har negativa hälsoeffekter på medellång och lång sikt och är kopplad till utvecklingen av komplexa sjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fiolet T., Srour B., Sellem L., Kesse Guyot E., et al., Consumption of ultra processed foods and cancer risk: results from NutriNet- Santé prospective cohort. BMJ, 2018.
  • Athreya K., Xavier MF., Antioxidants in the treatment of cancer. Nutr Cancer, 2017. 69 (8): 1099-1104.
  • Li Y., Li S., Zhou Y., Meng X., et al., Melatonin for the prevention and treatment of cancer. Oncotarget, 2017. 8 (24): 39896-39921.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.