Diagnos och behandling av inflammation av druvhinnan

Inflammation av druvhinnan, eller uveit, är en ögonsjukdom som kännetecknas av inflammation i uvea, de delar av ögat som har pigment. Diagnosen och behandlingen beror till stor del på den bakomliggande orsaken.
Diagnos och behandling av inflammation av druvhinnan

Senaste uppdateringen: 13 april, 2021

Inflammation av druvhinnan, eller uveit, är en sjukdom som kännetecknas av inflammation i uvea – det mellanliggande skiktet av okulär vävnad som ligger mellan ögonvitan och näthinnan. Enligt Mayo Clinic manifesterar sig denna sjukdom som rodnad i ögonen, dimmig syn och smärta. Det tenderar också att att bli värre ganska snabbt.

Vissa medicinska studier avslöjar att den kroniska formen av denna störning leder till komplikationer som glaukom och näthinneavlossning. Just på grund av detta är det klokt att vara medveten om symptom, diagnos och behandling.

Vad är inflammation av druvhinnan?

Uveit är en form av ögoninflammation. Uvea är de delar av ögat som har färg (pigment) och de har många små blodkärl (kapillärer). Faktum är att det är just genom dessa kanaler som immuncellerna som framkallar det oönskade inflammatoriska svaret kan ta sig in.

Portal Clínic Barcelonas medicinska webbplats ger några intressanta uppgifter om distributionen av uveit. Några av dem är:

 • Denna ögonsjukdom anses vara en sällsynt sjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO).
 • Uveit, tillsammans med diabetes, är den främsta orsaken till blindhet i den arbetsföra populationen. Det har därför en hög socioekonomisk inverkan.
 • I USA till exempel, orsakas 10% av alla fall av blindhet av inflammation av druvhinnan.

Dessa siffror avslöjar att det är ett mycket mer utbrett tillstånd än man skulle kunna tro. Dessutom påpekar nämnda webbplats att det finns olika typer av uveit, beroende på det drabbade området.

Till exempel:

 • Främre uveit, irisinflammation (irit). Detta tillstånd drabbar ögats framsida och manifesterar sig som rodnad, smärta och fotofobi (ljusskygghet).
 • Mellanliggande uveit. I det här fallet blir den gelatinösa substansen, som ger strukturen till ögat och fyller glaskroppen, inflammerad. Således bildas klustrar av “snöbollar” eller flytande inflammatoriska celler i detta utrymme.
 • Bakre uveit. Detta är en inflammation i näthinnan eller i åderhinnan (koroidea).
 • Panuveit. Här manifesterar sig sjukdomen sig i alla delar av uvea.

Vi har beskrivit förekomsten av denna sjukdom i den allmänna befolkningen och tittat på möjliga undertyper. Nu är det dags att dyka djupare in i diagnosen och behandlingen av denna sjukdom.

läkare undersöker kvinnas ögon
Inflammation av druvhinnan är en ögonsjukdom som är associerad med blindhet. Världshälsoorganisationen (WHO) listar det som en “sällsynt” sjukdom.

Missa inte att läsa den här artikeln: Ta reda på hur ögat rengör sig själv

Diagnos och behandling av inflammation av druvhinnan

Vi måste vara medvetna om orsakerna till inflammationen för att hantera sjukdomen. National Eye Institute (NIH) indikerar möjliga orsaker som kan orsaka en inflammation av druvhinnan. Några av dem är:

Diagnos

En diagnos av detta tillstånd kräver en detaljerad medicinsk historia av patienten. Detta eftersom att det kan finnas flera orsaker som har lite eller inget att göra med varandra. En ögonundersökning är vanligtvis det första steget, eftersom sjukdomen är förknippad med synförlust.

Ögonläkaren kan därför utföra olika undersökningar som:

 • Kontroll av synskärpan
 • Fundoskopi (undersökning av baksidan av ögat)
 • En mätning av trycket i ögat
 • Undersökning av ögat med en spaltlampa

Tyvärr kan studier som syftar till att utvärdera det centrala nervsystemet hos personer med mellanliggande uveit vara nödvändiga. Varför? Eftersom flera studier redan har identifierat detta som ett symptom på multipel skleros i sin tidiga fas.

Mayo Clinic menar också att ett blodprov kan göra det lättare att diagnostisera denna sjukdom. Faktum är att det kan finnas olika komplikationer när det upptäcks. Det första steget måste dock alltid vara att ta reda på om det finns en smittsam eller icke-smittsam orsak bakom den.

Behandling

Behandlingen av uveit går ut på att ta hand om inflammationen i uvea, lindra lokal smärta och förhindra ytterligare vävnadsskador. Som alltid kommer den bakomliggande orsaken att avgöra vilken medicin du behöver. Detta eftersom att en bakteriell infektion i ögat behöver en helt annan behandling än en autoimmun sjukdom. Således finns det tre grupper av läkemedel som man vanligtvis använder för detta ändamål:´

 1. Antiinflammatoriska läkemedel är receptbelagda steroidläkemedel, vanligtvis i form av ögondroppar.
 2. Antibiotika eller antivirala läkemedel fokuserar på att bekämpa och eliminera den virus- eller bakteriekälla som orsakar problemet.
 3. Immunsystemsmodulatorer är immunsuppressiva läkemedel som riktar sig mot specifika element i patientens immunsystem.
kvinna får behandling mot Inflammation av druvhinnan
Hur man behandlar uveit varierar beroende på orsaken. Först och främst måste läkaren avgöra om ursprunget är smittsamt eller icke-smittsamt.

Vi rekommenderar att du läser den här artikeln: Hur du får friskare ögon: hälsosamma tips

Saker att tänka på om inflammation av druvhinnan

Som du kan se är uveit en ögonsjukdom som kännetecknas av en inflammatorisk process med flera orsaker. Denna patologi kan uppstå av infektiösa processer, som bakteriell kolonisering i ögat eller neurodegenerativa sjukdomar så komplexa som bland annat multipel skleros.

Det är just på grund av detta som diagnosen och behandlingen av denna sjukdom kan vara komplex. Hur som helst bör du kontakta din läkare om du upplever ögonsmärta som inte försvinner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.