Brun fettvävnad: Varför är det viktigt för hälsan?

Forskning om brun fettvävnad har gett intressanta resultat de senaste åren. Det är därför det nu förknippas med viktminskning och andra viktiga processer.
Brun fettvävnad: Varför är det viktigt för hälsan?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Brun fettvävnad är det fett som aktiveras i kroppen när vi är utsatta för kalla temperaturer. Till skillnad från vit eller gul fettvävnad, vars funktion främst är som energireserv, har denna typ av fett viktiga uppgifter för vår hälsa.

Denna typ av fettvävnad finns huvudsakligen i de perikardiska och supraklavikulära områdena och runt organ som bukspottkörteln och njurarna. Det är en metaboliskt aktiv vävnad med ett stort antal mitokondrier i sin sammansättning. Dess funktion är termoreglerande och hos spädbarn är den av särskild betydelse.

Aktivering av brun fettvävnad

När vi är kalla och fryser bränner vi mer fett för att generera värme. Detta beror i synnerhet på stimuleringen av brun fettvävnad. Fysisk träning verkar också aktivera denna typ av fett, vilket har en inverkan på elimineringen av vit fettvävnad.

En grupp forskare har funnit ett positivt samband mellan intag av melatonin och ökningen av brunt fett. Resultaten av deras studie, publicerad 2018, tyder på att administrering av detta hormon kan visa sig vara en effektiv mekanism för viktkontroll genom att stimulera denna metaboliskt aktiva bruna fettvävnad.

Studierna som utförts i detta avseende har dock använt sig av djurmodeller. Detta betyder att slutsatserna som man kan dra från dem inte går att använda rakt av för människor. Trots detta menar forskare ändå att det kan finnas ett nära samband mellan brun fettvävnad, viktminskning och reglering av blodsockernivåerna.

Fördelningen av detta fett är emellertid inte likadan från individ till individ, och det finns också könsskillnader. Kvinnor verkar ha en större mängd av denna vävnad, enligt en artikel i den vetenskapliga tidskriften Advances in Experimental Medicine and Biology.

Brun fettvävnad under ett mikroskop.
Även om det är ett ämne som fortfarande är under utredning, kopplar experter brun fettvävnad med viktminskning.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Tips för att bli av med olika typer av kroppsfett

Termogenes

Den termogenesprocess som sker i brun fettvävnad har som funktion att producera värme när kroppen detekterar en låg temperatur i omgivningen. För detta ändamål används triglycerider och glukos i en proteinmedierad metabolisk reaktion.

Därför finns det ett positivt samband mellan mängden brunt fett i kroppen och en persons energiförbrukning. Aktivering av denna vävnad kan leda till en ökning med upp till 5 % av viloenergiförbrukningen, vilket kan innebära en ökning av energibehovet med 100 kcal.

De organ som är ansvariga för att förmedla aktiveringen av denna vävnad är: hjärtat genom utsöndring av peptider; muskler, med hjälp av hormoner som kallas myokiner; och nervsystemet, genom utsöndring av katekolaminer.

Näring och brun fettvävnad

Vissa aktiva föreningar i vår kost kan vara kopplade till mängden brunt fett i kroppen och med därmed vår metaboliska kapacitet. Kapsaicin, resveratrol, kurkumin och grönt te verkar kunna stimulera denna typ av brun fettvävnad, liksom konjugerade linolfettsyror.

Detta kan vara anledningen till att ett regelbundet intag av livsmedel med dessa näringsämnen är kopplat till viktminskning, enligt en studie publicerad 2017. Bevisen för detta är dock inte starka, och vi behöver fler försök på människor för att bekräfta dessa hypoteser.

En varm kopp grönt te.
Grönt te, liksom ämnen som kapsaicin och resveratrol, är förknippade med stimulering av brun fettvävnad.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Fett i avföringen: Vad orsakar det och hur förhindrar man det?

Brun fettvävnad, en metaboliskt aktiv vävnad

Brunt fett är, till skillnad från vitt och gult fett, en metaboliskt aktiv vävnad. Den spelar en roll i kroppens värmereglering och börjar fungera när kroppen känner av kyla.

Denna aktivering leder till betydande ökningar av metabola aktiviteter i vila, vilket kan leda till viktminskning genom förstörelse av vit fettvävnad. Effekterna av melatonin och vissa aktiva föreningar i livsmedel på brun fettvävnad är för närvarande föremål för intensiva vetenskapliga studier.

Intag av vissa ämnen kan i viss mån öka nivåerna av melatonin i kroppen. De kan även förbättra en persons metaboliska aktivitet. Samtidigt bidrar träning till att stimulera funktionerna i denna vävnad, öka energiförbrukningen och därmed maximera en eventuell viktminskning.

Slutligen är det viktigt att notera att detta fett förekommer i mycket större utsträckning hos nyfödda än hos vuxna. Det finns också könsskillnader, och förekommer i större mängder hos kvinnor än hos män.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández Vázquez G., Reiter RJ., Agil A., Melatonin increases brown adipose tissue mas and function in zucker diabetic fatty rats: implications for obesity control. J Pineal Res, 2018.
  • Bredella MA., Sex differences in body composition. Adv Exp Med Biol, 2017. 1043: 9-27.
  • Okla M., Kim J., Koehler K., Chung S., Dietary factors promoting brown and beige fat development and thermogenesis. Adv Nutr, 2017. 8 (3): 473-483.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.