Att tänka på när man ska frysa och tina mat

Felaktig hantering när man ska frysa och tina mat kan leda till spridning av mikroorganismer som är skadliga för människor.
Att tänka på när man ska frysa och tina mat
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Att frysa och tina mat på rätt sätt är viktigt. Till exempel upptining i rumstemperatur kan skapa en grogrund för tillväxt av patogena mikroorganismer.

Korrekt infrysning och upptining av mat är avgörande när det gäller att säkerställa hållbarhet. Felaktig hantering kan leda till spridning av mikroorganismer som är skadliga för människor.

Därför måste vi vara mycket noga med de metoder vi har för att hantera och förvara mat. Annars riskerar vi att drabbas av matförgiftning som kan leda till mag- och tarmproblem eller ännu större komplikationer.

Frysa in mat ordentligt

Du måste vara uppmärksam på förpackningen. Separera bitarna om det går när det kommer till kött, eftersom det underlättar upptining vid ett senare tillfälle.

Var också noga med att inte bryta kylkedjan från det att du köper maten tills du lägger den i frysen. Detta eftersom att det annars skapar en bättre grogrund för mikroorganismer som salmonella, vilket framgår av denna artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Epidemiology and Infection.

Färsk mat, förutom frukt och ägg, bör inte vara i rumstemperatur. Ställ den i kylen eller frys in den direkt du kommer hem från mataffären. Ju längre du håller maten utanför dessa kalla förvaringsplatser, desto större är risken för mikrobiologisk tillväxt.

Vidare är det bra att använda plast som huvudförpackning för infrysning. Vakuumförsegling förbättrar också hållbarheten för alla produkter.

En frys med flera påsar mat.
Att frysa in mat i enskilda förpackningar bidrar till att minska risken för kontaminering och underlättar upptining.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Korskontaminering i köket: 3 tips för att undvika det

Tina upp maten på rätt sätt

En av de mest kritiska punkterna för korrekt livsmedelshantering är att veta hur man ska tina upp den. Gör inte detta i rumstemperatur, eftersom det är den perfekta grogrunden för mikrobiologisk aktivering.

De flesta mikroorganismer i en produkt dör vid mycket låga temperaturer, men de sporer och ägg som de lägger på ytan är mycket resistenta. Därför ökar risken för aktivering när de ligger i en relativt varm miljö under en längre tid.

Vanliga sjukdomar som botulism beror på dålig livsmedelshygien, enligt en publikation från National Center for Biotechnology Information. Av denna anledning är det viktigt att förvara dem i kylen.

Dessutom är det nödvändigt att planera när du ska äta produkten i förväg så att du kan ta ut den ur frysen och har tillräckligt med tid att tina den i kylen.

Ett annat alternativ som funkar bra med frysta grönsaker och andra små frysta livsmedel är att lägga dem direkt i grytan. Detta är säkert ur mikrobiologiskt perspektiv, och påverkar varken produktens smak eller konsistens.

Frysa in och sedan tina mat i vatten

En snabb metod för att tina mat är att lägga den i rumstempererat vatten. Detta kan vara riskabelt eftersom det skapar en situation där mikroorganismer kan återaktiveras. Se till att vattnet är kallt om du väljer att tina mat i det.

Utöver den här metoden kan du använda mikrovågsugnen för att tina upp mat i sista minuten. Denna apparat har vanligtvis en speciell funktion för detta ändamål. Emellertid kommer processen också att påverka produktens smak och konsistens.

Några bitar av tonfisk.
Se till att vattnet är kallt om du väljer att tina mat i det, annars ökar riskerna för bakterietillväxt.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Inflammation i ändtarmen: Vad orsakar det och hur behandlar man det?

Var alltid noga med hygienen när du ska frysa in och tina upp mat

Hygieniska processer när du hanterar livsmedel gör att du kan konsumera mat på ett säkert sätt. Alla avsteg och genvägar kan leda till förgiftning som utsätter dig och din familj för risker.

De vanligaste inkluderar gastrointestinala symptom. Det finns dock vissa patogener som även kan orsaka skador på dina andra organ. Var därför mycket försiktig när du tinar mat.

Tina aldrig i rumstemperatur eller i varmt vatten. De säkraste alternativen är istället mikrovågsugnens avfrostningsfunktion eller att lägga den frysta produkten i kallt vatten.

Ju mer aggressiv upptiningsprocessen är, desto mer kommer den att påverka matens smak och konsistens. Av denna anledning är relativt långsam upptining i kylskåp alltid det bästa alternativet.

Slutligen, tänk på att det att frysa in maten inte förändrar dess näringsegenskaper. Så genom att köpa frysta frukter och grönsaker kan du förvara dem längre utan att de tappar sin näringsmässiga kvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jeffery LA., Karim S., Botulism. StatPearls [Internet], 2020.
  • Morton VK., Kearney A., Coleman S., Viswanathan M., Chau K., Orr A., Hexemer A., Outbreaks of salmonella illnes associated with frozen raw breaded chicken products in Canada, 2015-2019. Epidemiol Infect, 2019.
  • Evans, J. A. (2009). Frozen Food Science and TechnologyFrozen Food Science and Technology (pp. 1–355). Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/9781444302325
  • Heldman, D. R. (2006). Food freezing. In Handbook of Food Engineering, Second Edition (pp. 427–470). CRC Press. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-646380-4.50011-6

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.