Är VLDL-kolesterol skadligt?

För att bromsa oxidationshastigheten för VLDL-kolesterol måste du säkerställa intaget av antioxidanter genom din kost. Läs mer i den här artikeln.
Är VLDL-kolesterol skadligt?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

VLDL-kolesterol består av lipoproteiner med mycket låg densitet som kan vara skadliga för hälsan. Det förekommer som en liten andel av det sammanlagda kolesterolet, och utgör endast en bråkdel av LDL-kolesterolet.

Experter klassificerar för närvarande inte en ökning av koncentrationen av dessa lipoproteiner som farlig. Men de anser att deras oxidationshastighet är ett problem. Av denna anledning är det avgörande att implementera en serie strategier som syftar till att modulera lipidprofilen och minska oxidationshastigheten för detta lipoprotein.

Det är viktigt att förhindra oxidation av VLDL-kolesterol

Som en artikel i tidskriften Current Medicinal Chemistry påpekar så kan oxidationen av VLDL-kolesterol öka risken för bildning av ateromplack. Detta är i sin tur skadligt för vår kardiovaskulära hälsa.

För att minska oxidationshastigheten för dessa lipoproteiner är det nödvändigt att få i sig specifika ämnen genom kosten. Den första av dessa är att öka konsumtionen av livsmedel från växtriket. Många av dessa produkter innehåller ämnen med en betydande antioxiderande karaktär.

Ett exempel är lykopen i tomater. Detta näringsämne minskar bildningen av fria radikaler och även oxidationshastigheten för lipoproteinerna som utgör det fullständiga kolesterolet. Vi kan se detta i en artikel som publicerats i tidskriften Atherosclerosis, vilken kopplar regelbunden tomatkonsumtion till en minskning av kardiovaskulär risk.

Vissa livsmedel hjälper till med att modulera lipidprofilen

Samtidigt finns det produkter i kosten som positivt kan modulera lipidprofilen. Dessa livsmedel ökar andelen HDL-kolesterol och minskar andelen LDL- och VLDL-kolesterol.

Mono- och fleromättade fettsyror uppfyller denna funktion, vilka vi bland annat kan hitta i vegetabiliska oljor, fet fisk och nötter.

Andra näringsämnen, såsom fibrer, kan också påverka kolesterolnivåerna. Experter har även förknippat dem med en minskning av risken för kardiovaskulära sjukdomar. En av hypoteserna som finns för att stödja detta påstående är deras förmåga att positivt påverka reduktionen av lipoproteinoxidation.

Lax, avokado, olivolja, frön och nötter.

    Du kanske också är intresserad av: Lär dig mer om härdade fetter och hur du undviker dem

Undvik vissa livsmedel för att förhindra VLDL-oxidation

Precis som det finns livsmedel i kosten som kan modulera lipidprofilen och minska oxidationshastigheten, finns det andra som har motsatt effekt. Detta är fallet med bearbetade produkter rika på transfetter och enkla sockerarter.

Transfetter, som kommer från att man utsätter oljor för höga temperaturer, har inflammatoriska effekter och främjar oxidation. Förunderligt nog är transfett alltjämt tillåtet i Sverige, även utan märkning. Och detta trots att industriellt tillverkade transfetter, som bevisligen är farliga för kroppen, har förbjudits eller åtminstone begränsats i många länder. Det finns andra lipider med inflammatoriska egenskaper, såsom omega-6-fettsyror. Dessa är dock väsentliga i människans kost. Du behöver bara se till att de är i balans med omega-3-fettsyror.

Andra ämnen, såsom alkohol, bidrar till att främja effekterna av oxidation och ökar den kardiovaskulära risken. Av denna anledning är det viktigt att begränsa konsumtionen av detta ämne.

En stressad person som dricker alkohol.

Kolesterol kan vara skadligt

Även om det sammanlagda kolesterolintaget traditionellt har kopplats till kardiovaskulär risk, så vet vi nu att så inte är fallet.

Snarare är det oxidationen av en liten del av LDL-kolesterol, lipoproteinerna VLDL, som kan vara ansvarig för den ökade risken för bildning av ateromplack.

För att minimera risken för detta skeende är det nödvändigt att planera sin kost. Mycket av detta handlar om att öka konsumtionen av grönsaker, vilka innehåller vitaminer och fytonäringsämnen av antioxidant karaktär.

Samtidigt är det en bra idé att öka intaget av omega-3-fettsyror, eftersom de är kapabla att positivt modulera lipidprofilen.

Slutligen är det värt att betona behovet av att minska intaget av alla livsmedel som kan främja oxidation och inflammatoriska processer. Detta inkluderar till exempel bearbetade livsmedel, som ofta är rika på transfettsyror och tillsatser.

Sammanfattningsvis, en hälsosam kost prioriterar alltid färska livsmedel framför industriellt producerade livsmedel. En annan viktig sak att tänka på är alkoholkonsumtion, eftersom detta ämne vid en överdriven konsumtion kan öka den kardiovaskulära risken och förvärra hälsorelaterade markörer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kattoor AJ., Kanuri SH., Mehta JL., Role of Ox LDL and LOX 1 in atherogenesis. Curr Med Chem, 2019. 26 (9): 1693-1700.
  • Ming Cheng H., Koutsidis G., Lodge JK., Ashor A., et al., Tomato and lycopene supplementation and cardiovascular risk factors: a systematic review and meta analysis. Atherosclerosis, 2017. 257: 100-108.
  • Millán, J., Hernández-Mijares, A., Ascaso, J. F., Blasco, M., Brea, A., Díaz, Á., … & Pintó, X. (2016). La auténtica dimensión del colesterol-no-HDL: colesterol aterogénico. Clínica e Investigación en Arteriosclerosis28(6), 265-270.
  • Errico T, Chen X, Martin J, Julve J. Mecanismo básicos: estructura, función y metabolismo de las lipoproteínas plasmáticas. Clínica e Investigación en Arteriosclerosis. 2013; 25 (2): 98-103.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.