Är det farligt med mögel i mat?

Mögeltillväxt på ytan av maten indikerar närvaron av en eller flera mikroorganismer. Men är mögel i mat farligt? Vad ska man göra åt det?
Är det farligt med mögel i mat?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Ibland när vi är på väg att ta en tugga av något gott ser vi att det har mögel på utsidan, eller till och med att det har trängt in i produkten. I den här typen av situationer måste vi vara försiktiga. Det kan vara skadligt att äta mat med mögel.

Närvaron av mögel indikerar tillväxten av en mikroorganism som kan vara skadlig för människors hälsa. Faktum är att det att äta bakterier, svampar eller protozoer kan leda till matförgiftning.

Sjukdomar orsakade av mögel i mat

Denna typ av hälsoproblem kommer sig av olika anledningar. Det vara de invaderande mikroorganismer koloniserar matsmältningskanalen som ger upphov till symptomen direkt. I andra fall kan vi bli dåliga som en reaktion på hälsofarliga slaggprodukter som dessa mikroorganismer avger. Symptomen man ser är i många fall centrerade runt matsmältningssystemet. Kräkningar, diarré och tarmbesvär är mycket vanligt i dessa situationer.

Men beroende på vilken organism som ligger bakom kan tillståndet bli allvarligare. I värsta fall kan det påverka levern. Detta kan få den drabbade personen att utveckla vissa allvarliga hälsoproblem som kan medföra allvarliga komplikationer.

Är maten säker om man tar bort möglet?

Bröd täckt med svamp

Torr mat och produkter med lågt vatteninnehåll går oftast bra att äta när det synliga möglet har tagits bort från utsidan. Detta är dock inte rekommenderat när det kommer till livsmedel som är fuktigare. I dessa fall kan möglet sprida sig genom hela produkten på insidan och därmed orsaka hälsoproblem efter intag.

I tveksamma fall är det alltid bäst att slänga maten när du upptäcker förekomsten av mögel. Det finns vissa undantag, särskilt för ostar, där förekomst av mögel eller mikroorganismer vanligtvis inte utgör ett hälsoproblem. Sådana fall är dock ganska ovanliga.

Du bör vara medveten om att närvaron av mögel indikerar att det finns mögelsvamp på utsidan och möjligen på insidan av produkten. Infektioner av svamp ger vanligtvis upphov till andra symptom än vad infektioner av bakterier gör, enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Internist. I det här fallet är det mer troligt att levern blir det drabbade organet.

Dessutom är levertoxicitet på grund av mögelintag en kumulativ process. Det vill säga att det inte uppstår några symptom förrän mängden toxin i kroppen är tillräckligt hög för att orsaka allvarlig skada.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Grundläggande knep för att ta bort mögel hemma

Vikten av god hygien vid hantering och tillagning av livsmedel

Någon som skär en tomat och kollar om det finns mögel i maten

Att upprätthålla korrekt hygien när du förvarar och bereder mat är nödvändigt för att förhindra uppkomsten av mögel. Det är avgörande att hålla maten vid rätt temperatur och luftfuktighet.

Dessutom måste vi hålla isär olika livsmedel och produkter för att undvika korskontaminering. Att vara noga med att använda olika redskap till olika livsmedel och att hålla dem åtskilda eliminerar också många risker. Detta gäller särskilt när vi har att göra med råa och tillagade produkter.

Vidare är det viktigt att inte bryta kylkedjan och att tina maten på rätt sätt. Man bör till exempel undvika att tina mat i rumstemperatur. Det är mycket säkrare att utföra denna process i kylskåpet.

Att överskrida bäst-före-datum för mat ökar också sannolikheten för att den kommer att utveckla mögel på ytan eller innehålla någon form av organism inuti som gör produkten skämd.

För att minimera dessa risker använder industrin konserveringsmedel, vilket vetenskapliga studier har visat vara fördelaktigt för hållbarheten och kvaliteten på produkten. I vissa fall är dessa konserveringsmetoder naturliga, som salt, socker och vakuumförpackningar. I andra situationer involverar de däremot användningen av kemiska element vars långsiktiga hälsokonsekvenser inte alltid är tydliga.

Detta är en av anledningarna till att vi bör välja att äta färsk mat istället för processad och hårt bearbetad mat. Färska livsmedel måste dock alltid förvaras och hanteras under goda hygieniska förhållanden.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Ultrabearbetade livsmedel ökar cellulärt åldrande

Vad du ska göra om du upptäcker mögel i din mat

Tillväxt av mögel på ytan av maten indikerar närvaron av mikroorganismer. Dessa kan i många fall vara skadliga för människokroppen. Det finns situationer där det räcker att ta bort det angripna ytskiktet för att sedan äta maten, men det är inte alltid fallet.

Vi får inte glömma att konsekvenserna av att få i sig skadliga mögelsvampar kan visa sig först på medellång sikt och då i form av allvarliga hälsoproblem. I tveksamma fall är det därför bäst att slänga den mögliga maten än att äta den. På så sätt förebygger du eventuella hälsorisker och problem.

För att förhindra att du får i dig mat med mögel på, är det bäst att praktisera god mathygien. Att förvara livsmedel vid lämpliga temperaturer och äta dem före bäst-före-datumet är vanligtvis de enklaste och effektivaste åtgärderna för att förhindra komplikationer i samband med intag av skadliga mikroorganismer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vehreschild MJ., Cornely OA., Resistant fungi. Internist, 2015. 56 (11): 1271-6.
  • Gokoglu N., Novel natural food preservatives and applications in seafood preservation: a review. J Sci Food Agric, 2019. 99 (5): 2068-2077.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.