Apgar-testet: varför gör man detta test på nyfödda?

Apgar-testet: varför gör man detta test på nyfödda?
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 11 januari, 2023

Apgar-testet är en av de första bedömningarna som man gör på ett barn vid födseln. Detta och andra tester kan fastställa om barnet mår bra eller har något problem som måste åtgärdas.

Apgar-testet skapades av Virginia Apgar, en amerikansk anestesiolog, 1953. Det blev snart ett oumbärligt verktyg som hjälpte till att minska neonatal dödlighet. Det lade också grunden för modern neonatologi.

Idag bör alla nyfödda genomgå Apgar-testet. Detta görs en minut efter födseln och upprepas fem minuter senare. Resultatet är en poäng som visar om barnet mår bra eller inte.

Vad består Apgar-testet av?

APGAR-testet.
Apgar-testet fastställer den nyföddas hälsotillstånd.

Apgar-testet är en bedömning av nyfödda barn. Målet är att upptäcka eventuella problem snabbt och utan något obehag för barnet. Syftet med detta test är att vid behov kunna ge omedelbar vård till det nyfödda barnet.

Testet är särskilt till för att avgöra om barnet har hjärtproblem eller behöver hjälp att andas normalt. Man gör det första gången inom en minut efter födseln för att kontrollera om barnet kommit ut ur förlossningsprocessen vid god hälsa.

Man upprepar sedan testet fem minuter senare för att verifiera att barnet anpassar sig väl till den nya miljö de nu befinner sig i. Ibland, om det finns några tvivel, kan man utföra ett tredje test 10 minuter efter förlossningen.

Det är vanligt att de första resultaten visar låga poäng, medan de andra resultaten är normala. Detta är vanligare i fall av komplicerad förlossning, kejsarsnitt och för tidig födsel.

Vad mäter Apgar-testet?

Apgar-testet mäter fem variabler. Var och en av dessa får en poäng från 0 till 2 poäng, som man sedan lägger ihop. Den maximala poäng en bebis kan få är 10, dock är detta mycket sällsynt.

Även om ordet “Apgar” är namnet på läkaren som utvecklade testet, har det också blivit en akronym för att underlätta processen som är involverad i testet; varje bokstav hänvisar till en av variablerna som testas, enligt nedan:

 • A: Aktivitet/muskeltonus
 • P: Puls/hjärtslag
 • G: Grimaser/reflexer
 • A: Utseende (hudfärg) (Appearance på engelska)
 • R: Andning (Respiration på engelska)

Du kanske också är intresserad av: Sugreflexen hos nyfödda: Vad du behöver veta

Varje variabel tilldelas en poäng, enligt följande kriterier:

A: Aktivitet/muskeltonus

 • 0 poäng: slapp eller obefintlig.
 • 1 poäng: Om lemmarna är böjda.
 • 2 poäng: Vid aktiva rörelser.

P: Puls/hjärtslag

 • 0 poäng: Inga.
 • 1 poäng: Mindre än 100 slag per minut.
 • 2 poäng: Mer än 100 slag per minut.

G: Grimaser (reflexer)

 • 0 poäng: Inga.
 • 1 poäng: Ansiktsrörelser och respons vid stimulering.
 • 2 poäng: Spädbarnet hostar eller nyser, gråter och drar in foten vid stimulering.

A: Utseende

 • 0 poäng: Huden ser blå, blågrå eller blek ut över hela kroppen.
 • 1 poäng: Allmänt utseende är rosa, men extremiteterna är blå.
 • 2 poäng: Spädbarnet är rosa över hela kroppen.

R: Andning (andningsfrekvens)

 • 0 poäng: Ingen.
 • 1 poäng: Skriket är svagt och oregelbundet.
 • 2 poäng: Skriket är regelbundet och kraftfullt.

Hur tolkar man resultaten av Apgar-testet?

En bebis hos doktorn.
Testet utförs två gånger: direkt efter födseln och efter 5 minuter.

Apgar-testet tjänar bara till att fastställa barnets hälsotillstånd vid tidpunkten för födseln, men avgör inte hur barnets hälsa kommer att se ut därefter. Som vi nämner ovan fastställer man poängen för varje variabel och lägger sedan ihop dem.

För testet som man utför en minut efter födseln är ett totalpoäng på 7 till 9 typiskt. En poäng över 7 anses dock vara normal.

Om poängen är i intervallet 5 till 7 under den första minuten, kan det krävas några manövrar av sjukvårdspersonalen för att stabilisera barnet. Det betyder inte att barnet är sjukt, men det betyder att det kan behöva hjälp att stabilisera sig.

Om poängen är 4 är det fortfarande troligt att barnet mår bra, men behöver återupplivas. Detta är relativt vanligt vid komplicerade födslar. När poängen är under 4 betyder det att det finns problem som kräver akut läkarvård.

Vad kan ett onormalt resultat betyda?

I de flesta fall är ett lågt Apgar-poäng resultatet av en svår förlossning, kejsarsnitt eller vätskerester i barnets luftvägar. Beroende på fallet kan barnet kräva någon av följande åtgärder:

Det är mycket viktigt att betona att ett onormalt testresultat inte betyder att barnet är sjukt eller kommer att få hälsoproblem senare i livet. Detta test kan inte förutsäga någonting för framtiden.

Ett test som bedömer barnets allmänna hälsa

Detta test är ett av många som utförs när ett barn föds. Det är inte utformat för att fastställa barnets allmänna hälsa, utan snarare för att snabbt upptäcka alla situationer som kräver omedelbar uppmärksamhet.

De flesta spädbarn som får låga poäng på testet svarar mycket bra på de manövrar eller procedurer som de får. På grund av detta bör man se detta test som en partiell och relativ indikator.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Alfredo y Quero García-Alix, J. (2012). Tono y fuerza muscular. Generalidades: Evaluación neurológica del recién nacido. Ediciones Díaz de Santos.
 • Alvarado, G., Martínez, I., Solís, M., Plaza, M., Gómez, D., Mandujano, M., & Sánchez, C. (2009). Los reflejos primitivos en el diagnóstico clínico de neonatos y lactantes. Revista de Ciencias Clínicas, 9(1), 15-26.
 • Hübner, M. E., & Juárez, M. E. (2002). Test de Apgar: Después de medio siglo ¿sigue vigente? Revista médica de Chile, 130(8), 925-930.
 • Congreso de Pediatría 2019. Dra María Teresa Sepúlveda. Tono Muscular del Recién Nacido. https://www.sap.org.ar/docs/congresos_2019/Neonatolog%C3%ADa/Jueves/Sepulveda_Amiel_Tison.pdf
 • Arq. Bras. Cardiol. 96 (6) Jun 2011. Variabilidad de la frecuencia cardíaca en neonatos prematuros y de término. https://www.scielo.br/j/abc/a/vCXyrhPxvzTwnxVRZcNYwbR/?lang=es

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.