Medfödd hjärtsjukdom hos barn

En medfödd hjärtsjukdom är ett allvarligt tillstånd för de barn som drabbas och det påverkar hela familjens liv. Du kan läsa mer om ämnet i den här artikeln.
Medfödd hjärtsjukdom hos barn

Senaste uppdateringen: 07 augusti, 2022

En medfödd hjärtsjukdom hos barn är resultatet av en förändring i barnets hjärta under graviditeten. Med andra ord föds barnet med ett modifierat organ. Läkare kan idag upptäcka problemet medan barnet fortfarande är i livmodern.

Frekvensen är relativt hög och experter uppskattar att upp till 1 % av alla barn föds med en medfödd hjärtsjukdom. Med tanke på den höga frekvensen har denna typ av åkomma fått en framskjuten position inom pediatriken.

När en familj får nyheten om att deras barn har drabbats av en medfödd hjärtsjukdom så sträcker sig problematiken utöver själva sjukdomen. Föräldrarna blir således informerade om att deras barn kommer att behöva genomgå operationer, och en lång anpassningsprocess kommer att bli nödvändig.

Den prenatala diagnosen för dessa missbildningar har blivit avsevärt bättre på senare år. Läkare kan upptäcka och bota en del av fallen. I en del situationer kan de utföra operationer under själva graviditeten, vilket dramatiskt förbättrar barnets chanser att överleva.

Orsaker till medfödd hjärtsjukdom hos barn

För att en medfödd hjärtsjukdom hos barn ska kunna uppstå måste vissa faktorer föreligga. Det är olika orsaker som kan ligga bakom, men vissa är vanligare och mer identifierbara än andra.

Här följer några av dem:

  • Genetik: När tidigare fall av medfödd hjärtsjukdom har förekommit i familjen kan det återkomma hos en annan individ. Genetisk predisponering fördubblar sannolikheten att bli född med ett hjärtfel. Dessutom finns det kromosomsjukdomar som är förknippade med specifika störningar i hjärtstrukturerna, som Downs syndrom och Turners syndrom.
  • Näring: Om mamman lider av näringsbrist under eller före graviditeten kan det få återverkningar för fostret. Brist på jod i moderns kost är också förknippat med medfödd hjärtsjukdom och diabetes. Detta beror på de konstant höga blodsockervärdena som kommer som ett resultat av bristen.
  • Toxiner: Ibland blir mammor oavsiktligt utsatta för giftiga ämnen. Till exempel kan vissa mediciner och strålning orsaka missbildningar. Vissa vanor som alkohol och tobak är också möjliga orsaker.
  • Infektionssjukdomar: Röda hund är ett klassiskt exempel på en infektion hos modern som kan påverka fostrets tillväxt.

Prenatal diagnos

Framsteg inom komplementära metoder har förbättrat förmågan till tidig upptäckt av en medfödd hjärtsjukdom. Läkare utför idag rutinmässigt ultraljud under graviditeten som blir mer och mer kraftfulla. Dessutom är utrustningen bättre.

I allmänhet finns det tre ultraljud som specialister utför världen över. Dessa använder man för att bedöma komplikationer och utvecklingen under graviditeten. I varje test är det möjligt att upptäcka en missbildning vilket underlättar korrekt behandling. Läkare kan dock inte förhindra att de uppstår.

Med ultraljud under första trimestern kan man i ett tidigt skede upptäcka tecken på misstänkta kromosomavvikelser, som Downs syndrom. Om sedan ytterligare tester behöver göras, gör närvaron av tillståndet att risken för en missbildning på hjärtat ökar.

Dessutom kan ultraljudsundersökningen observera rörelsen av hjärtstrukturer och deras arbete i realtid. På så sätt kan läkaren till exempel upptäcka fel på en hjärtkammare tidigt.

Föräldrar som blir konfronterade med en medfödd hjärtsjukdom hos barn

En bebis som gråter i sin mammas armar.

Det bör noteras att föräldrarnas stöd är avgörande efter att en diagnos av medfödd hjärtsjukdom hos barn har ställts, både fysiskt och psykiskt.

När läkaren förklarar vårdplanen bör man se till att man inte har några tvivel eller frågor. Det kan kanske vara svårt att förstå på djupet vilken operation som kommer att bli utförd, eller varför, men man bör veta att det händer.

Och tyvärr är jobbet inte slut efter den första månaden av barnets liv. Ofta kommer barnet att behöva genomgå ett flertal operationer och samsjuklighet ökar dessutom risken och rädslan. Om ditt barn blir förkylt eller får influensa kan det påverka hela familjens rutiner.

Slutsats

Som även gäller vid många andra sjukdomar så har medfödd hjärtsjukdom idag faktiskt inte samma prognos som för 30 år sedan. Det har skett anmärkningsvärda framsteg på detta område och den förväntade livslängden för barn med detta tillstånd har avsevärt blivit bättre.

Det är viktigt att föräldrarna hittar kunniga läkare och att de känner sig trygga med den vård som deras barn får. En diagnos av medfödd hjärtsjukdom hos barn kommer dock alltid att finnas med dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mendoza, DY Copado, AJ Martínez García, and S. Acevedo Gallegos. “Importancia del diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas.” Perinatología y Reproducción Humana 32.3 (2018): 127-130.
  • Ruz-Montes, Miguel A., et al. “Cardiopatías congénitas más frecuentes en niños con síndrome de Down.” Revista Colombiana de Cardiología 24.1 (2017): 66-70.
  • Cárdenas, Susan Pumacayo, Antonio Skrabonja Crespo, and Edgar Quea Pinto. “Hipertensión pulmonar en niños.” Revista Colombiana de Cardiología 26.4 (2019): 228-235.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.