Sugreflexen hos nyfödda: Vad du behöver veta

Om du har en baby är du säkert bekant med sugreflexen. Vi ska förklara allt du behöver veta om denna primitiva reflex som alla människor har.
Sugreflexen hos nyfödda: Vad du behöver veta

Skriven av Ana Luzardo

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Sugreflexen hos nyfödda är en av de viktigaste färdigheterna i livets begynnelse, eftersom den gör att bebisar kan få näring från sin mammas bröst eller en nappflaska. Den tillhör medfödda reflexer som är fysiologiska reaktioner involverade i barnets psykomotoriska utveckling.

Upp till sex månaders ålder ska spädbarn bara ges bröstmjölk eller bröstmjölksersättning. Detta beror på att spädbarn under sex månader inte kan hålla upp huvudet eller sitta i barnstolar och därför löper risk att kvävas.

Dessutom har spädbarn under sex månader fortfarande en aktiv sugreflex, vilket innebär att de stöter ut icke-flytande näring med tungan.

Sugreflexen är nödvändig för att nyfödda ska få i sig rätt näring i vätskeform och kunna tillgodogöra sig modersmjölken. Vi ska nu berätta för dig allt du behöver veta om denna reflex hos bebisar.

Hur fungerar sugreflexen hos nyfödda?

Sugreflexen hos nyfödda förutsätter en samordning av sensoriska och motoriska aktiviteter.
Sugreflexen är instinktiv och livsviktig och gör att bebisar kan få näring.

Det handlar om en instinktiv reflex som utlöses sekunderna efter födseln i syfte att säkerställa babyns överlevnad. Sugningen förutsätter en kombination av sensoriska och motoriska aktiviteter för att babyn ska få tillräckligt med näring genom att uppta födan på rätt sätt.

Faktum är att detta är en reflex som enligt forskning från universitetet i Chile uppkommer redan i fosterstadiet. Den börjar vid 17:e graviditetsveckan och fortsätter att mogna tills vecka 37, då den är fullt utvecklad.

Sugcykeln

Sugcykeln består i utsugningen av mjölk med hjälp av babyns läppar. Läpparna bildar tillsammans med kinderna en förslutning som förhindrar läckage.

Nästa skede är sväljningen. Varje sugning åtföljs av en sväljningshandling, vilket är ett fundamentalt steg som kräver samordning. Andningen är kontinuerlig under hela processen. Den avbryts bara under en halv sekund, för att näringen ska kunna föras ner i svalget.

Typer av sugningar hos nyfödda

Ovan nämnda forskning menar att det finns tre typer av sugningar som beror på graden av sugningsutveckling. Omogen sugning innebär 3 till 5 sugningar, varpå babyn andas, eftersom den inte kan suga och andas på samma gång. Det finns ingen samordning.

En mellannivå ligger på 6 till 10 sugningar, åtföljda av andningsuppehåll där det inte förekommer någon fullständig koordination i sugcykeln. Mogen sugning varierar mellan 10 och 30 sugningar med korta vilointervall. Här finns det en god samordningen mellan sugning, sväljning och andning.

Vidare finns det närande och icke-närande sugningar. Den närande sugningen är till för att babyn ska kunna inta näring och aktiveras när munnen kommer i kontakt med moderns bröst eller en nappflaska. Icke-närande sugningar aktiveras när babyns mun kommer i kontakt med något annat.

Hur man kan stimulera sugreflexen hos nyfödda

Det går att stimulera sugreflexen hos nyfödda genom att placera moderns bröst i babyns mun. Man kan även göra orofaciala övningar. Sådana övningar används ofta hos barn med orala funktionsrubbningar som hindrar dem från att genomföra sugprocessen på rätt sätt.

Övningarna går ut på att massera babyns gom på tandköttet ovanför tungan genom att dra ett finger fram och tillbaka. Fingret måste vara rent och man ska undvika att föra det för långt bak på tungan, vilket kan utlösa kväljningar.

Vad händer då sugreflexen inte fungerar hos en nyfödd?

Om sugreflexen hos nyfödda är outvecklad kan man rådfråga en amningsspecialist.
Om din baby inte har någon sugreflex ska du rådfråga din läkare.

När bebisar inte har denna reflex betyder det att de har någon form av medfödd missbildning. Oftast rör det sig om ett neurologiskt problem på ryggmärgsnivå. I sådana fall bör mamman uppsöka professionell hjälp. Om babyn inte får den näring den behöver kan detta leda till utvecklingsstörningar.

Barn som föds för tidigt eller som lider av fysiska avvikelser har ofta en outvecklad sugreflex. De flesta av dessa störningar beror emellertid på käk- eller tungproblem.

Störningar som hör samman med tungans fästning i munbotten kan hämma denna reflex. Det är ett tillstånd som innebär att tungbandet är för kort. Andra problem, såsom gomspalt, en tunga som är för stor i förhållande till munnen eller en underutvecklad underkäke, kan också medföra sugsvårigheter.

Hur är sugreflexen kopplad till mjölkproduktionen?

Sugreflexen sänder en signal till mammans hjärna om att producera hormonet prolaktin och därefter bröstmjölk. Detta är orsaken till att mammor som ammar sina barn fortsätter att producera bröstmjölk efter första amningen. Men det är också viktigt att babyn tömmer bröstet. För på så sätt försöker kroppen fylla bröstet igen och producera mer mjölk.

Det är mjölkkörtlarna i brösten som producerar mjölk. Dessa körtlar har alveoler, eller hålrum, som fylls med mjölk. Väggarna i dessa alveoler innehåller laktocyter, celler som kan producera och syntetisera mjölk.

Som svar på babyns sugningar stimulerar nerverna laktocyterna till att producera mjölk. Sugningarna gör att alveolerna där mjölken finns trycks samman och får mjölken att passera genom mjölkgångarna och föras ut till bröstvårtan, varifrån babyn får i sig mjölken.

Bebisar suger inte bara för att de är hungriga, utan även för att känna trygghet och ro. Det är förklaringen till att när de gråter och får en napp, ett finger eller ett bröst att suga på, så slutar de att gråta. Man kan även se nyfödda göra sugande gester under sömnen.

Sugreflexen hos nyfödda är en naturlig reflex

Sugreflexen är en viktig naturlig handling i början av babyns liv. Den får babyn att känna sig närd och fridfull. Om du märker att ditt barn har problem med att suga bör du konsultera en amningsspecialist.

Omogen sugning behöver inte innebära ett slut på amningen. Med tid, ansträngning och professionell hjälp kommer du att kunna amma ditt barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.