Vätskeutsöndring från bröstvårtorna: rekommendationer

Vätskeutsöndring från bröstvårtorna är en vanlig anledning till gynekologisk konsultation. Det är viktigt att fastställa orsaken för att minska riskerna för allvarligare sjukdomar. Ta reda på mer om det i den här artikeln.
Vätskeutsöndring från bröstvårtorna: rekommendationer

Senaste uppdateringen: 05 juni, 2021

Vätskeutsöndring från bröstvårtorna kan vara ett ganska obehagligt tillstånd, men varje enstaka fall har en bakomliggande orsak. Orsakerna kan vara allt från bröstdysplasi till cancer, men det senare gäller endast i ett fåtal fall.

I medicinska termer är detta tillstånd känt som “telorre”, vilket hänvisar till vätskeutsöndring från brösten oberoende av graviditet eller amning. “Galaktorre”, en liknande term, avser produktion av mjölk och det beror vanligtvis på hormonella orsaker. Fortsätt läsa för att lära dig mer om dagens ämne.

Är andra symtom förutom vätskeutsöndring från bröstvårtorna närvarande?

Vätskan utsöndras vanligtvis från bröstvårtan genom små hål i areolan. Vätskans natur beror på dess fysiska egenskaper och varierar. Den kan vara:

  • Vitaktig eller mjölkaktig
  • Serös, blek eller något gulaktig
  • Rödaktig
  • Eventuella kombinationer av ovanstående

Man kan uppleva konstant smärta, eller smärta endast under produktionen av vätska, beroende på den bakomliggande orsaken. Det är också möjligt att man upptäcker en massa eller knöl med olika egenskaper (storlek, plats, rörlighet och konsistens). Utsöndringen är i de flesta fall ensidig (påverkar endast ett bröst) men kan vara bilateral när det finns hormonella problem. Indragning av bröstvårtan och rodnad av huden kan också förekomma, vilket tyder på underliggande inflammation.

Kvinna undersöker sina bröst.
Vätskeutsöndring från bröstvårtorna kan manifestera sig tillsammans med andra symtom som smärta, svullnad och knölar.

Det finns många orsaker bakom denna sorts symtom. Dessa kan till exempel ha sitt ursprung i bröstvävnaden (såsom infektioner eller cancer) eller vara av extramammar natur (hjärntumörer eller läkemedelsintag).

De vanligaste orsakerna till vätskeutsöndring från bröstvårtorna

Vi ska nu granska lokaliserade infektioner i brösten, inklusive intag av psykofarmaka, intraduktalt papillom och fibrocystiskt brösttillstånd.

1. Lokaliserade infektioner i brösten

Mastit eller bröstabscesser är vanliga orsaker till att det uppstår en utsöndring från bröstvårtan. De händer efter att man öppnar en kanal för att låta innehållet att komma ut. I det här fallet är utsöndringen varfylld och luktar illa. Det förekommer äve smärta förekommer vid palpering, samt förstoring och rodnad.

Detta är mycket vanligare vid amning (på grund av barnets manipulering av bröstvårtan) men det kan uppstå när som helst.

2. Intag av psykofarmaceutiska läkemedel

Prolaktin är ett hormon som ansvarar för att stimulera produktionen och utsöndringen av bröstmjölk. I sin tur regleras detta i hjärnan, av en neurotransmittor som kallas dopamin. Behandling med vissa läkemedel som har en direkt effekt på centrala nervsystemet kan innebära förändring av kroppens dopaminnivåer, vilket också påverkar produktionen av prolaktin och bröstmjölk.

Dessutom kan läkemedel som fentiaziner, vissa antidepressiva medel och ångestdämpande medel orsaka utsöndring av mjölk oberoende av amningsstadiet.

3. Intraduktalt papillom

Detta är vanligtvis ett godartat tillstånd, även om det vanligtvis får uppmärksamhet på grund av dess karaktär. Faktum är att flera kompletterande undersökningar krävs om dessa papillom är närvarande. När det handlar om detta tillstånd så är utsöndringen vanligtvis spontan och förekommer ofta hos patienter i premenopaus-stadiet av klimakteriet. Liksom i föregående exempel härrör denna sjukdom från mjölkgångarna.

Vid detta tillstånd förekommer det en spridning av celler vilket så småningom leder till bildandet av en liten massa som kan producera serös utsöndring med lite blod (serohematiskt).

4. Vätskeutsöndring från bröstvårtorna kan bero på ett fibrocystiskt tillstånd i bröstet

Detta tillstånd är också känt som “bröstdysplasi.” Dessutom är det ett av de vanligaste godartade brösttillstånden, enligt flera epidemiologiska studier. Den består av en spridning av “stödvävnad” (bindväv) som fortfarande kan förekomma under en kvinnas reproduktionsstadium.

Detta leder till bildandet av massor av måttlig storlek som kan vara smärtsamma och producera ett vitaktigt sekret genom flera öppningar. I allmänhet påverkar det båda sidor och är en av de vanligaste orsakerna till samråd inom gynekologi. Beroende på patientens ålder kommer läkaren att begära undersökningar som bland annat mammografi för att fastställa sannolikheten för en malign lesion. Detta är dock ganska sällsynt.

Minst vanliga orsaker till vätskeutsöndring från bröstvårtorna

Denna grupp inkluderar vissa tillstånd såsom galaktoforit, hypofystumörer, ektasi av mjölkgångarna och bröstcancer.

1. Galaktoforit

Brösten innehåller strukturer som man kallar mjölkgångar. Dessa kan ibland bli inflammerade. Mjölkgångarna ansvarar för att transportera ämnen som produceras i bröstkörtlarna med målet att få ut dem ur kroppen.

Galaktoforit är vanligtvis en kronisk inflammation (den tar lång tid att utvecklas) och hittills har man inte lyckats hitta någon tydlig orsak. Vi vet dock att det kan vara både smittsamt och icke-smittsamt.

2. Hypofystumörer

Prolaktinom är ett av de mest slående exemplen på hypofystumör, och är också en av de vanligaste orsakerna till vätskeutsöndring från bröstvårtorna på grund av en tumör. Ursprunget är också extramammärt, vilket i detta fall innebär att det ligger i hypofysen och kan producera prolaktin.

Som vi nämnde ovan är detta hormon ansvarigt för att stimulera produktionen av bröstmjölk. Således krävs specialiserade undersökningar som magnetisk resonanstomografi av hjärnan för att kunna diagnosera detta tillstånd.

3. Ektasi av mjölkgångarna

Termen “ektasi” hänvisar i detta fall till utvidgningen av kanalerna närmast bröstvårtan. Det producerar vanligtvis en utsöndring med en mängd olika färger som sträcker sig från gult till brunt.

Det kan påverka båda brösten och är ett godartat tillstånd eftersom det hittills inte finns några bevis som tyder på malignitet när man låter dem vara obehandlade. En läkare måste dock alltid bekräfta detta.

4. Bröstcancer

Denna orsak är en av de minst vanliga. I mycket få fall har utsöndringen från bröstvårtan faktiskt ett malignt ursprung. Bröstcancer uppträder vanligtvis tyst, dvs. utan symtom, varför man vanligtvis inte upptäcker det förrän i de sena stadierna.

Det kan förekomma indragning av bröstvårtan och närvaro av en närliggande massa i detta fall, vilken är hård och inte alltid smärtsam. En läkare kan ange lämpliga test för diagnos, som till exempel mammografi.

Du kanske också är intresserad av: Knutor i brösten: egenskaper och orsaker

När ska jag träffa en läkare angående vätskeutsöndring från bröstvårtorna?

Vi föreslår att du planerar ett besök hos din gynekolog eller husläkare så snart som möjligt om du har några av de symtom som vi nämner ovan.

Dessa typer av tillstånd har ett godartat ursprung och vissa fall kräver inte ens behandling. Konsultera dock en läkare för att ta reda på om utsöndringen kan vara ett resultat av en malign sjukdom.

Män kan också presentera telorre och utveckla bröstcancer, och bör kontakta sin läkare så snart som möjligt vid symtom.

Kvinna besöker doktorn för konsultation.
Konsultera sjukvården vid utsöndring från bröstvårtorna, en läkare bör kunna utföra relevanta tester enligt varje fall.

Behandling av vätskeutsöndring från bröstvårtorna

Hur en läkare väljer att behandla detta tillstånd beror helt på orsaken till utsöndringen. I själva verket kan det hända att vissa fall inte kräver några terapeutiska åtgärder om tillståndet inte innebär betydande obehag för personen i fråga.

Behandlingen kan innefatta kirurgisk intervention, alltså avlägsnande av massan som är involverad i fall där tumörvävnad sprids (papillom, prolaktinom och cancer).

Att reglera dosen eller ändra behandlingen är den enda lösningen för de tillstånd som utvecklats på grund av läkemedelsintag. Slutligen kan infektionssjukdomar kräva kirurgisk dränering (som är fallet med abscesser) samt administrering av antibiotika under några dagar.

Att konsultera en läkare hjälper till att förhindra komplikationer

Utsöndring från bröstvårtorna är ett vanligt tillstånd och orsakerna är många och olika, liksom behandlingsalternativen. Rådfråga alltid en läkare för korrekt utvärdering av alla typer av symtom.

Även om du inte behöver behandla alla läkarbesök som nödsituationer, är det bättre att planera att träffa din läkare så snart som möjligt för att få känna inre frid. För till synes obetydliga symtom kan i vissa fall dölja allvarliga tillstånd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mazzarello S, Arnaout A. Nipple discharge. CMAJ. 2015;187(8):599. doi:10.1503/cmaj.140633
  • Halperin I, Cámara R, García M, García D. Guía clínica del diagnóstico y tratamiento del prolactinoma y la hiperprolactinemia. Endocrinología y Nutrición 2013;60(6):308-319.
  • Solís J, Cornejo P. Estados hiperprolactinémicos. Rev Med Hered 2006;17(4)234-245.
  • Cebrián C, Fernández J. La telorrea como manifestación del carcinoma intraductal de mama. Progresos de Obstetricia y Ginecología 2010;53(11):476-479.
  • Sajadi-Ernazarova KR, Sugumar K, Adigun R. Breast Nipple Discharge. [Updated 2020 Nov 20]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430938/
  • Markopoulos C, Mantas D, Kouskos E, Antonopoulou Z, Lambadariou K, Revenas K, Papachristodoulou A. Surgical management of nipple discharge. Eur J Gynaecol Oncol. 2006;27(3):275-8. PMID: 16800258.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.