Lär dig allt om problem med att svälja

Problem med att svälja visar sig vanligtvis tillsammans med smärta och svårigheter att få ned maten. I denna artikel ska vi lära oss mer om detta problem.
Lär dig allt om problem med att svälja

Senaste uppdateringen: 14 november, 2020

Problem med att svälja påverkar hur maten rör sig från mun till mage. De inkluderar en uppsättning olika tillstånd, men de har gemensamt att de påverkar sväljprocessen.

Dessa tillstånd har inte bara olika källor, utan kan även resultera i olika symptom.

Ibland är det uppenbart att det finns ett problem eftersom man helt enkelt inte kan svälja, men i andra fall uppstår en serie komplikationer som gör processen svårare.

Detta är dessvärre ett ganska vanligt problem som främst drabbar äldre människor, och de kan leda till allvarliga hälsoproblem som undernäring och uttorkning.

I denna artikel ska vi förklara allt du behöver veta.

Sväljprocessen

Att svälja är en komplex process som involverar olika muskler i munnen, struphuvudet, svalget och matstrupen. Målet är att föra maten från munnen till magen, där den kan smältas.

Utöver musklerna hjälper olika nerver till att koordinera rörelserna för att driva ned maten.

Sväljningen kan delas upp i tre faser: oral, faryngeal och esofageal. Den orala fasen består av att tugga maten. Detta låter kroppen bilda en massa som förs genom svalget. Väl där börjar den andra fasen.

Symptom på sväljproblem

I den andra fasen, den faryngeala, är koordinationen av musklerna som vi nämnde tidigare särskilt viktig. Detta eftersom den förbereder maten på att färdas genom struphuvudet.

Detta är viktigt eftersom den annars kan orsaka andningsproblem eller till och med kvävning. Hittills är sväljandet en frivillig handling.

Och sedan kommer den tredje fasen, då musklerna får maten att till slut nå matstrupen efter att förebyggt att den hamnar i luftstrupen eller upp i näsan.

I den esofagela fasen når maten magen tack vare peristaltik. Denna process består av en serie ofrivilliga muskelsammandragningar och avslappningar som pressar maten nedåt.

Problem med att svälja

Som vi nämnde ovan utgörs problem med att svälja av en serie tillstånd vars enda gemensamma drag är att de påverkar denna process. Med andra ord har de olika källor och symptom.

Svårigheter att svälja kallas även för dysfagi och orsakar en känsla av att maten inte går ner eller att den fastnar i halsen.

Man uppskattar att nästan 15% av alla personer över 50 år har upplevt dysfagi. Det är även ett av de huvudsakliga symptomen på en tumör i matstrupen eller struphuvudet.

Därför är det viktigt att en läkare utvärderar situationen ordentligt.

Problem med att svälja kan även leda till symptom som uppstötningar genom näsan, hosta och att sätta i halsen.

Ibland kan mat som precis ätits stötas upp omedelbart.

Kvinna med ont i halsen

Andra symptom på problem med att svälja

Ett annat symptom som ofta dyker upp är smärta när man sväljer. Den medicinska termen för detta är odynofagi.

Det tenderar att dyka upp på grund av en skada på struphuvudet eller matstrupen, och är vanligt vid vissa infektioner.

Det är viktigt att veta att alla sväljningsproblem inte är symptomatiska. Som vi nämnde ovan ser man ibland bara komplikationerna som orsakas av ändringar i denna process.

Andningsproblem är till exempel vanliga eftersom maten hamnar i luftstrupen. Detta associeras med många infektioner, som lunginflammation.

En annan situation där problem med att svälja inte orsakar typiska symptom är hos patienter med Parkinsons sjukdom.

De tenderar ofta att drabbas av undernäring och uttorkning.

Över lag är det viktigt att tala med en läkare om du märker av problem med sväljningen.

Detta eftersom orsakerna är många och det är viktigt att få en korrekt diagnos.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.