Allt du behöver veta om att donera bröstmjölk

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) räddar bröstmjölk över 800 000 liv per år. Bröstmjölksdonation är en generös handling med många fördelar. Läs mer i den här artikeln!
Allt du behöver veta om att donera bröstmjölk

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Amning är inte alltid en möjlig process för alla kvinnor. Men idag finns det många livskraftiga alternativ för ge mat till nyfödda, till exempel att donera bröstmjölk.

Bröstmjölk innehåller alla näringsämnen som behövs av spädbarn upp till 6 månaders ålder, Därför rekommenderar läkare det som den enda maten särskilt under denna tidsperiod.

Forskning har visat att bröstmjölk förhindrar infektioner och allergier och täcker alla näringsbehov för att främja utveckling och tillväxt hos nyfödda.

Om du vill veta mer om bröstmjölksdonation, läs den här artikeln. All information stöds av expertutlåtanden och studier.

Varför är det viktigt att donera bröstmjölk?

Bröstmjölksdonation är viktigt eftersom det räddar liv. Som vi nämnde tidigare finns det olika situationer där kvinnor inte kan täcka detta behov som spädbarn har.

För närvarande är det den 19 maj som är världens dag för bröstmjölksdonation. Denna beteckning har uppstått för att öka medvetenheten om vikten av att utföra donationen, eftersom det varje dag hjälper till med att rädda för tidigt födda barn och förbättra tillväxten hos barn som blir vårdade världen över.

Enligt Panamerikanska hälsoorganisationen och Världshälsoorganisationen (PAHO och WHO) anses bröstmjölk vara avgörande för tillväxt av och utveckling hos spädbarn.

Den goda nyheten är att det finns fler än 500 mjölkbanker i 37 länder världen över. Att donera bröstmjölk är en generös åtgärd. Processen är enkel och trenden är fortsatt att bygga fler banker för att utöka denna praxis.

En mor som ammar sitt barn.
Amning är en viktig handling under tillväxten av barn och befolkningar. När en mamma inte kan amma kan hon vända sig till en bröstmjölksbank.

Vad är mjölkbanker och hur fungerar de?

Den spanska föreningen för mänskliga mjölkbanker (AEBLH) definierar dessa typer av organisationer som specialiserade centra som ansvarar för amning, där bröstmjölk som doneras av utvalda mammor tas emot, bearbetas, analyseras, lagras och distribueras.

Efter en paus i skapandet och användningen av bröstmjölksbanker på 1980-talet ökar de nu återigen i antal. Dessa räddar många nyfödda liv, något som fortfarande sker i stort antal.

Hur fungerar mjölkbanker?

Detta är det ordinarie förfarandet:

 • Urval: Banken väljer bröstmjölksgivare som måste gå igenom en intervju med de ansvariga inom organisationen. Det är viktigt att kommunicera och markera om de lider av någon överförbar sjukdom, om de konsumerar specifika mediciner eller har ohälsosamma vanor.
 • Insamlingsutrustning: I många fall får utvalda givare insamlingsutrustning, behållare och identifikationsetiketter, samt utbildning i hur mjölken ska bli insamlad.
 • Bearbetning: I detta steg sker lagringen. Det är en steril miljö där mikrobiologiska tester blir utförda för att säkerställa att det inte finns några farliga bakterier i mjölken. De blir förvarade i en frys till angiven leveranstid.
 • Utdelning: Det är viktigt att nämna att det enda sättet att få ut bröstmjölk är via recept.

Vad ska jag tänka på innan jag ska donera bröstmjölk?

En av de vanligaste frågorna innan du börjar donera bröstmjölk är om det kan leda till att din egen bebis får slut på mjölk. Det första du måste säkerställa är såklart att så inte sker.

Du kan normalt vara säker på att din lilla kommer att fortsätta få den mängd den behöver för optimal utveckling. De goda nyheterna är att ge mjölk sannolikt ökar din produktion vilket innebär att du kommer att kunna möta den typiska efterfrågan under de första sex månaderna.

Blodprov innan du ska donera bröstmjölk

Du kan inte donera om du lider av sjukdomar eller infektioner som överförs via den vägen, såsom HIV, syfilis, hepatit C eller hepatit B. Av den anledningen kommer du att få lämna ett blodprov för att utesluta att något av dessa hälsoproblem föreligger.

Altruistiskt arbete

Ett kanske lite förvånande faktum är att det inte finns någon ekonomisk belöning för att ställa upp som bröstmjölksgivare. Det sker helt på altruistiskt bevåg, enkom för de mammor som vill hjälpa barn och de kvinnor som inte kan erbjuda maten till dem.

Den största tillfredsställelsen är dock att kunna hjälpa barn i nöd. Alla friska mammor med en bra livsstil kan göra det!

Goda vanor

Vill du donera mjölk, se till att du följer en rutin som innebär en hälsosam livsstil, att du äter rätt, inte lider av sjukdomar som kan bli överförda och har en inneboende önskan att samarbeta eftersom det utan tvekan finns många barn som behöver bröstmjölk för att överleva.

Om du har några andra frågor, kontakta kundtjänstpersonalen på den mjölkbank som ligger närmast dig.

Det är inte smärtsamt att donera bröstmjölk

Såvida inte dina bröstvårtor är ömma är det inte smärtsamt att pumpa bröstmjölken. Det finns till exempel elektriska bröstpumpar som du kan justera hastigheten på tills du uppnår en hastighet du är bekväm med.

I en del mammabloggar menar de deltagande att ett bra alternativ är att använda en mild olja eller smörjmedel för området, så att du inte får irriterad hud.

Vad är förfarandet för att bli givare?

Att bli en bröstmjölksgivare är en relativt enkel process. Intervjun med personalen kan till och med ske via telefon.

Du kommer att få frågor om din medicinska historia och andra frågor angående om du använder några mediciner eller droger.

Om du redan känner till en bröstmjölksbank nära dig kan du kontakta dem per telefon och boka en tid för en intervju. Därefter kommer pumpningsprocessen; banken själv skickar dig containrarna och alla nödvändiga förnödenheter så att du kan göra det hemma. Dessa produkter kommer med detaljerade instruktioner.

Steg

Efter att ha gett mjölken måste du tömma den i behållare märkta med etiketter som innehåller ditt unika givarnummer. Dessa kan komma att stå i frysen i två månader, men tiden kan variera beroende på vad banken tycker är bäst.

Därefter är transport en fråga som antingen banken eller du själv kan hantera. Om de börjar tina måste du tömma lite is inne i behållaren för att hålla dem intakta och se till att de kommer säkert till huvudkontoret.

Som du kan se är det en relativt enkel process att bli en givare som du kan utföra hemifrån. Oroa dig inte, det finns många platser du kan få information från!

Om du har ens det minsta tvivel kan du kontakta mjölkbankens personal som alltid är villiga att hjälpa dig under denna process. Det bästa med allt detta? Du kommer att hjälpa till att stärka många bebisar, och rent av rädda liv!

En för tidigt född baby.
Förtidigt födda barn som väger mindre än 1 500 gram kan behöva donerad bröstmjölk för att överleva.

Du kanske också är intresserad av: Rätt mjölk för barn efter deras första levnadsår 

Vem kommer att ta emot mjölken från dessa banker?

Mjölken från bankerna tas emot av barn med låg födelsevikt, särskilt de som väger mindre än 1 500 gram. Men spädbarn som riskerar matsmältnings- och infektionssjukdomar behöver den likaväl. I de flesta av dessa fall är målet att minska risken för att nyfödda ska insjukna.

Du bör veta att barnet måste ha ett recept för att få mjölk från dessa organisationer. Ett behov av donerad bröstmjölk kan antingen bero på allvarliga åkommor eller på att mamman själv inte kan mata barnet. I vissa fall är denna mjölk också till för att mata barn som har genomgått operationer i matsmältningssystemet.

Bröstmjölksdonationer förändrar världen

Bröstmjölk är också medicin. Trots bristen på ekonomisk ersättning känner många mammor tillfredsställelse i att hjälpa till med att rädda liv. I vissa fall leder pumpningen dessutom till smärtlindring för kvinnor som har en väldigt stor produktion av mjölk.

Kom ihåg att ditt eget barn normalt aldrig får slut på bröstmjölk på grund av att du donerar; normalt kommer du fortsatt att kunna täcka efterfrågan. Samtidigt hjälper du andra små att få en bättre livskvalitet inom eller utanför ett sjukhus.

Om du har några frågor, be personalen på din närmaste mjölkbank om råd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lactancia Materna [Internet]. OPS Organización Panamericana de la Salud. 2020 [citado 16 enero 2021]. Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=list&slug=lactancia-materna-1331&Itemid=270&lang=es
  • Bertino, Enrico, et al. “Benefits of donor human milk for preterm infants: current evidence.” Early human development 85.10 (2009): S9-S10.
  • Importancia de los bancos de leche [Internet]. Vygon, Value Life. 2020 [citado 16 enero 2021]. Disponible en: https://campusvygon.com/dia-mundial-de-la-donacion-de-leche-materna/
  • Bertino, Enrico, et al. “Benefits of donor human milk for preterm infants: current evidence.” Early human development 85.10 (2009): S9-S10.
  • Heiman, Howard, and Richard J. Schanler. “Benefits of maternal and donor human milk for premature infants.” Early human development 82.12 (2006): 781-787.
  • Williams, Thomas, et al. “Use of donor human milk and maternal breastfeeding rates: a systematic review.” Journal of Human Lactation 32.2 (2016): 212-220.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.