3 skäl att använda din inre dialog till din fördel

Din inre dialog kan vara negativ och hålla oss tillbaka i våra dagliga liv. Hur kan vi förbättra den och ändra den till något positivt? Lär dig hur du använder din inre dialog till din fördel i följande artikel.
3 skäl att använda din inre dialog till din fördel

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Vet du vad en inre dialog är? Märker du att du har en själv? Idag kommer vi att berätta hur du kan använda din inre dialog till din fördel.

En inre dialog är ett samtal vi har med oss ​​själva utan att inse det. Till exempel, när vi gör ett misstag och vi säger till oss själva “J ag sabbade det här, varför fick jag det inte att fungera?” Det är normalt att inte säga det här högt, även om det kan finnas tillfällen då vi gör det.

Det största problemet med denna typ av dialog är att d en tenderar att fokusera på det negativa. Vi kan identifiera oss med de meningar vi säger till oss själva, till exempel “Nej, det gick inte bra.” Om vi ​​analyserar vårt språk under bara några dagar kommer vi att upptäcka att vi talar riktigt illa om oss själva.

Denna inre dialog med negativt budskap kommer att försvaga får självkänsla, om den upprätthålls under en längre tid. Vi är inte så dåliga som vi tror att vi är, och vi är inte heller helt hopplösa bara för att vi har gjort något specifikt.

Anledningar att använda din inre dialog till din fördel

Det finns många anledningar till varför du bör börja använda din inre dialog till din fördel. Vi pratar ofta med oss ​​själva och behandlar oss själva väldigt illa, och eftersom vi vanligtvis inte uttrycker det högt, funderar vi inte ens på om det vi säger till oss själva är bra eller dåligt. Sanningen är att detta påverkar oss mer än vi tror.

1. Vår inre dialog påverkar våra känslor

När vi använder vår inre dialog på ett konstruktivt sätt kan vi se situationer ur olika perspektiv och fatta mer genomtänkta beslut. Detta lugnar oss, skapar inre ro och hjälper oss att hantera våra känslor mycket bättre.

inre dialog: kvinna vid vägskäl
Vår inre dialog hjälper oss att fatta bättre beslut, eftersom vi analyserar vad som händer mer objektivt.

2. Ökar vår självkännedom

En annan anledning att använda denna dialog är att den gör att vi kan lära känna oss själva bättre. Vi kan anknyta till oss själva, med det som händer med oss ​​och med hur vi känner. Vi kan säga att detta tankesätt berikar oss.

3. Minskar ångest inför framtiden

Detta är något som många människor lider av. Ångest inför framtiden och det som kommer att ske känner vi av redan innan något, som skulle kunna utlösa det, har hänt. Att prata med oss ​​själva kan hjälpa till att minska vår ångest eller helt förhindra att den utlöses.

Fortsätt läsa i den här artikeln: Vanliga typer av ångest: de 7 främsta

Tips för att få en positiv inre dialog

Nu när du har alla dessa goda skäl att ta kontrollen över din inre dialog kanske du undrar hur du ska börja. Vissa människor kommunicerar omedvetet med sig själva och använder denna dialog till sin fördel helt naturligt. Men många andra, och det kan vara ditt fall, kan behöva några tips för att börja arbeta med detta kraftfulla verktyg.

Att skriva dagbok

Att skriva dagbok är användbart, eftersom det är ett verktyg vi alla har till vårt förfogande och som vi bara behöver lägga några minuter på varje dag. Det hjälper dig också att gå tillbaka till det du har skrivit och reflektera över det ur ett perspektiv som kan hjälpa dig.

kvinna för dagbok
Genom att skriva dagbok uppmuntrar vi till ett mer reflekterande tänkande om vilka vi är och vad vi gör. Det organiserar oss och hjälper oss.

Du kanske också vill läsa den här artikeln: Skriva dagbok: “Magiska” sätt att främja kognitivt åldrande

Ifrågasätt din inre dialog

Ett annat sätt att förbättra denna process är att ta dig tid att ifrågasätta de tankar som kommer upp. För att göra detta bör du gå tillbaka till det du har skrivit i dagboken och ställa dig några frågor. Till exempel “dömer jag vem jag är snarare än hur jag har betett mig?

Förändra hur vi pratar med oss ​​själva

Om svaret på frågan om du är för negativ eller bara ser den dåliga delen av det som hände är ja, är det dags att göra en förändring. Alla dessa negativa budskap du säger till dig själv, kan skada dig.

Vi pratar ofta med oss ​​själva på ett negativt sätt, och det är viktigt att vi förändrar detta. Några exempel på positiva meningar du kan säga till dig själv är följande:

Även om det här kan verka fånigt, så fungerar det. Vår inre dialog är mäktig, och det är viktigt att vi använder oss av den.

De flesta av oss pratar med oss ​​själva på ett sätt som vi aldrig skulle prata med någon annan. Och här ligger nyckeln: Vi måste ta hand om oss själva och respektera oss själva på samma sätt som vi gör som andra människor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Montero García, F. (2016). Influencia del autodiálogo, necesidades psicológicas básicas, relación entrenador-deportista y la ansiedad.
  • Orellana, O., García, L., Salazar, M., Malaver, C., Herrera, E., & Yanac, E. (2011). Esquemas de pensamiento de autodiálogo positivo y negativo y estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.