Vitaminer och melatonin mot coronaviruset

De senaste veckorna har forskare undersökt effekterna av vissa mikronäringsämnen mot coronavirusinfektion. I den här artikeln diskuterar vi resultaten.
Vitaminer och melatonin mot coronaviruset
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Forskare undersöker för närvarande olika behandlingar mot coronaviruset, och de flesta av dem är farmakologiska. Huvudfokus ligger på att kunna förbättra bilateral lunginflammation, som är orsaken till många dödsfall. Men experter har också börjat undersöka andra sätt att hantera sjukdomen. Många av dem är baserade på administrering av mikronäringsämnen i höga doser. I kampen mot coronaviruset inkluderar man nu melatonin och vitaminer, särskilt C-och D-vitamin.

Vitaminer och melatonin som behandling mot coronaviruset

I Kina har forskare skapat ett behandlingsprotokoll för patienter smittade med COVID-19. Detta består av administration av intravenöst C-vitamin tillsammans med andra antivirala läkemedel. De har satt igång en klinisk studie med 140 deltagare för att utvärdera resultaten av denna terapi.

Studien är baserad på en systematisk översyn publicerad i Journal of Medical Virology. Den visar den potential vissa vitaminer har i behandling av olika typer av coronavirus. Av denna anledning antar forskarna att administration av vitamin C och zink kan vara fördelaktigt för att bekämpa denna typ av virus.

Å andra sidan finns det vetenskapliga artiklar som kopplar brist på vitamin C till ett komprimerat immunsystem. Normala doser av detta ämne kan stimulera kroppens försvar. Höga doser C-vitamin kan dessutom minska förekomsten och varaktigheten av virussjukdomar.

Vidare anger den tillgängliga vetenskapliga litteraturen att intaget av C-vitamin aktiverar lymfocyterna och är säkert vid höga doser. Andra systematiska översikter indikerar att användningen av hydrokortison, tiamin och askorbinsyra (vitamin C) är effektiva vid behandling av sepsis, (blodförgiftning). Forskning har också visat att sepsis och organsvikt är två av de ledande dödsorsakerna av coronavirusinfektion. En annan funktion av denna kombination av läkemedel är att den kan repararera en endotel dysfunktion i barriären i lungorna enligt en studie publicerad i tidskriften Chest.

Coronaviruset har spridits över hela världen.
Forskare studerar potentialen hos en del vitaminer och melatonin som en möjlig tilläggsbehandling i kampen mot coronaviruset.

D-vitamin och immunsystemet

En ny artikel publicerad i tidskriften Medicine & Pharmacology antyder att en koncentration av D-vitamin i blodet på över 50 ng/ml minskar sannolikheten för infektion av ett influensaliknande virus med 27%.

Dessutom inaktiverar D-vitamin produktionen av renin, ett enzym som är nödvändigt för produktion av angiotensin II. Den senare har en kärlsammandragande effekt som orsakar både inflammation och förhöjt blodtryck. Coronavirusinfektion har nära kopplingar till den ökade produktionen av detta enzym.

Vetenskapliga artiklar rekommenderar också att man använder sig av höga doser vitamin D för att behandla lunginflammation, tillsammans med relevanta farmakologiska riktlinjer. Höga värden av detta mikronäringsämne har också associerats med en lägre sannolikhet för luftvägsinfektioner, enligt tidskriften BMC Infectious Diseases.

Slutligen konstaterar experter att en hög koncentration av vitamin D är relativt säkert. Men fler studier behövs för att bedöma risken för njursten om detta näringsämne ges i samband med kalciumtillskott.

Melatonin mot coronaviruset

I sektionen som handlar om förebyggande, är det nödvändigt att lyfta fram den potentiella rollen av detta hormon som reglerar vår sömncykel. Experter har, med positiva resultat, undersökt rollen av melatonin i förebyggandet av influensa. Enligt vetenskaplig forskning skapar melatonin en reducering i produktionen av cytokiner. Dessa är proteiner som kan sätta igång inflammatoriska processer i människokroppen.

De tester som man har utfört i detta avseende har emellertid varit på möss, så experter kan inte helt extrapolera resultaten till människor. Vissa forskare försvarar dock användningen av melatonin vid behandling eller förebyggande av viral lunginflammation. Vetenskapen har vidsträckt dokumenterat de antioxiderande och antiinflammatoriska effekterna av melatonin.

Coronaviruspartiklar flyger i luften.
Coronaviruset påverkar olika delar av människokroppen, men främst lungorna.

Näringsämnen och coronavirus: forskningen fortsätter

På grund av bristen på vetenskaplig kunskap om det nya coronaviruset, testas för närvarande många nya behandlingar som är fokuserade på att minska dödligheten. Förutom den farmakologiska behandling som finns tillgänglig, undersöker forskare integreringen av mikronäringsämnen i höga doser som en lindring av effekterna av lunginflammation samt sepsis.

Många kliniska studier har påbörjats under de senaste månaderna. Resultaten har dock inte tillåtit experter att dra några fasta slutsatser baserade på de insamlade bevisen. Ändå antyder en hel del forskning att det kan vara användbart att integrera vissa vitaminer och melatonin vid både förebyggande och behandling av sjukdomen, föutsatt att de kombineras med andra antivirala medel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • ZhiYong P., Vitamin C infusion for the treatment of severe 2019 nCoV infected pneumonia. 2020.
 • Lei Z., Yunhui L., Potential interventions for novel coronavirus in China: a systematic review. Journal of Medical Virology, 2020.
 • Anitra C., Silvia M., Vitamin C and immune function. Nutrients, 2017. 9 (11): 1211.
 • Bos MJ., Influence of vitamin C on lymphocytes: an overview. Antioxidants, 2018. 7 (3): 41.
 • Christopher MS., Rober DL., Christopher GL., Phase I clinical trial to evaluate the safety, tolerability and pharmacokinectics of high-dose intravenous ascorbic acid in patients with advancer cancer. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2013. 72 (1): 139-146.
 • Paul EM., Hydrocortisone, ascorbic acid and thiamine (HAT Therapy) for the treatment of sepsis. Focus on ascorbic acid. Nutrients, 2018.
 • Nektarios B., Vikramjit K., John D., Hydrocortisone and ascorbic acid synergistically prevent and repair lipopolysaccharide-induced pulmonary endothelial barrier dysfunction. Chest, 2017. 152 (5): 954-962.
 • William BG., Henry L., Sharon L., Carole A., et al., Vitamin D supplementation could prevent and treat influenza, coronavirus and pneumonia infections. Medicine & Pharmacology, 2020.
 • Das RR., Singh M., Naik SS., Vitamin D as an adjunct to antibiotics for the treatment of acute childhood pneumonia. Cochrane Database Syst Rev, 2018.
 • Esposito S., Lelii M., Vitamin D and respiratory tract infections in childhood. BMC Infect Dis, 2015.
 • Aloia JF., Katumuluwa S., Stolberg A., Usera G., et al., Safety of calcium and vitamin D supplements, a randomized controlled trial. Clin Endocrinol (Oxf), 2018. 89 (6): 742-749.
 • Shing Hwa H., Ching Len L., Shyi Jou C., Li Ge S., et al., Melatonin possesses an anti influenza potential through its immune modulatory effect. Journal of Functional Foods, 2019. 58: 189-198.
 • Reiter RJ., Tan DX., Terron MP., Flores LJ., Czarnocki Z., Melatonin and its metabolites: new findings regarding their production and their radical scavenging actions. Acta Biochimica Polonica, 2007. 54 (1): 1-9.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.