Mutationen av coronaviruset förklarad

maj 21, 2020
Forskare från alla länder analyserar genomet i coronavirus hos infekterade patienter. Tack vare deras ansträngningar kan vi identifiera mutationen av coronavirus och spåra det i varje geografisk region.

COVID-19-pandemin fortsätter att spridas över hela världen, och de första indikationerna om mutationen av coronaviruset har över tid fått vetenskapliga bevis. Sedan publiceringen av den första artikeln där man antog att det finns två virusstammar, har forskningen inom det vetenskapliga samfundet fortsatt.

Enligt många forskare var mutationen av coronaviruset förväntad.  Sammansättningen av själva coronaviruset förklarar dess mutation. Eftersom det är ett RNA-virus, som vi kommer att fördjupa oss i nedan, är sannolikheten högre att det sker förändringar i dess genom på grund av fel under replikeringsprocessen.

Dessa mutationer som forskare har registrerat när det gäller den pandemiska överföringen av COVID-19 representerar inte uppkomsten av ett nytt virus. Den största mutationen av coronaviruset är den som ägde rum i Wuhan, Kina. Denna mutation är varför viruset också kan spridas till människor istället för att enbart överföras bland djur.

Dessa variationer är vad epidemiologer kallar ”stammar”. De fortsätter att vara COVID-19, men med små ändringar. Emellertid bibehåller viruset sina egenskaper. En stor del av det RNA som viruset innehåller är densamma som originalet, med bara en liten del förändrad.

Vad kan coronavirus förändra?

Mutationen av coronaviruset, som vi nämnde ovan, är möjlig på grund av strukturen för själva viruset. COVID-19 är ett RNA-virus, vilket innebär att dess genom – dess genetiska information – kodifieras i ribonukleinsyra. RNA är kryptering och kodifiering av hur viruset ska bete sig. När viruset kommer in i en organism använder det värdens celler för att multiplicera. Det fungerar likt en parasit och drar nytta av cellens struktur för att replikera sig.

Ett av problemen för RNA-virus är att systemet för att korrigera fel under replikeringsprocessen är bristfälligt. Till skillnad från DNA – deoxiribonukleinsyra – som har ett väloljat detekterings- och korrigeringssystem, är fallet annorlunda i RNA.

Så när coronavirus börjar tillverka kopior av sig själv i en cell, gör det misstag. Dessa fel i RNA är vad som upptäcks som mutationer i coronavirus, vilket skapar olika stammar. Även om dessa förändringar inte förändrar virusets beteende så mycket, pratar vi alltså fortfarande om samma virus.

Coronavirus har blivit en global pandemi.
Den stam av coronaviruset som man upptäckt i varje land kan skilja sig från det ursprungliga viruset som kom från Kina.

Fortsätt läsa: Ny studie antyder två olika coronavirusstammar

Vad experter misstänker med de två stammarna av coronaviruset

Forskarna som kodifierar genomet av COVID-19 har upptäckt att det finns två huvudsakliga stammar av coronaviruset. De har namngivit dem med bokstäverna L och S. L-stammen är den som började i Wuhan i december 2019. Enligt tillgängliga data är det den mer dödliga stammen, den förblev begränsad till Kina.

Den andra virusstammen, S-stammen, är mindre aggressiv när man avser dödlighet. Men den sprids lättare och det är så den lyckats ta sig ut ur Kina. Det finns till och med en teori om att denna stam kunnat breda ut sig just för att den är så svårupptäckt. Eftersom man utvecklat diagnostiska test baserat på L-stammen, kunde S-stammen röra sig fritt… vilket ledde till den aktuella pandemin.

En fördröjning av att tillämpa restriktiva åtgärder har också spelat en viktig roll i utbredningen och spridningen av S-stammen. Från identifieringen av det nya coronaviruset i december 2019 fram till införandet av utegångsförbud i Wuhan, gick det nästan en månad.

Två stammar av coronavirus.

Upptäck mer: Några vanliga myter om coronaviruset

Mutationen av coronaviruset i olika länder

I Spanien har stiftelsen för främjande av sanitär och biomedicinsk forskning i Valencia lärt sig mer om RNA-genomet av COVID-19 som finns i landet. Intressant nog har de upptäckt att det skiljer sig från genomet som Kina publicerade i januari i år.

Folkhälsomyndigheten i Brasilien har rapporterat att coronaviruset som kom till Latinamerika, och som skapade sitt första smittofall i Brasilien, har 16 mutationer jämfört med coronaviruset i Wuhan. Allt eftersom tiden går kan fler nyheter och forskning fortsätta dyka upp med liknande resultat.

Men mutationen av coronaviruset är en process som inte bör förändra vår inställning till denna pandemi. Åtgärderna för säkerhet och hygien fortsätter att vara desamma som de varit ända från starten. Till detta kommer att man måste följa karantänregler frivilligt i vissa länder medan de är juridiskt obligatoriska i andra.

Eftersom att det är ett RNA-virus kan vi förvänta oss att det konstant kommer att mutera. Dess föregångare, som det coronavirus som orsakade SARS och det som orsakade MERS, muterade också upprepade gånger medan de bredde ut sig.

Vetenskapliga framsteg ger tydlighet

Vi måste vara tacksamma för vetenskapliga framsteg i en tid då vi kan kommunicera så snabbt och effektivt. Forskningslag runt om i världen kan dela sina framsteg i realtid och på så sätt samarbeta.

Mutationen av coronaviruset spelar en roll i dess spridning. Men lyckligtvis har vi den grunden som vi behöver för att följa dess spår. Att denna information används med ansvar hjälper oss att begränsa spridning.

  • Tang, Xiaolu, et al. “On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2.” National Science Review (2020).
  • Bonilla-Aldana, D. Katterine, et al. “Una nueva zoonosis viral de preocupación global: COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019.” Iatreia 33.2 (2020).
  • Sahin, Ahmet Riza, et al. “2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak: A Review of the Current Literature.” EJMO 4.1 (2020): 1-7.
  • Li, Yanni, et al. “Similarities and Evolutionary Relationships of COVID-19 and Related Viruses.” arXiv preprint arXiv:2003.05580 (2020).