Coronavirus och cancer: Vad du behöver veta

maj 21, 2020
Det är viktigt att också cancerpatienter tillämpar åtgärder för att förhindra sprida COVID-19. Det finns dock ingen anledning att vidta speciella försiktighetsåtgärder som skiljer sig från de allmänt rekommenderade, om inte din läkare har angett det. Idag berättar vi mer om coronavirus och cancer.

En av de myter som cirkulerar kring coronaviruset är att det bara är allvarligt för äldre vuxna. Men detta är inte helt sant. Alla personer som har ett försvagat immunsystem riskerar att drabbas hårdare om de blir smittade med COVID-19. Bland dem finns bland annat personer med cancer eller de som genomgår vissa behandlingar relaterade till cancer. Vad behöver du känna till om coronavirus om du har cancer?

Virus måste besegra immunförsvaret hos varje enskild individ för att kunna bosätta sig och orsaka sjukdom. Detta gäller också är för virus som det berömda nya coronaviruset, nu känt som SARS-CoV-2. Immunförsvaret tenderar att vara svagare hos personer med cancer och annan kronisk sjukdom. De som genomgår behandlingar som försämrar deras immunitet har också ett svagare immunförsvar.

Det är viktigt att påpeka att människor med cancer inte har större risk att drabbas av coronavirus. Det är lika sannolikt att dessa människor blir smittade som någon annan. Men om de blir smittade av ett virus, kan de vara mer benägna att drabbas av en mer virulent attack som ger mycket svårare symtom.

Hur man skyddar personer med cancer från coronavirus

Det finns inga större skillnader i förebyggande åtgärder för de som har cancer, när det gäller coronavirus. I grund och botten bör en cancerpatient följa samma riktlinjer som alla andra gör, men lite mer strikt. Det bästa sättet att skydda sig själv är genom att undvika social kontakt till högsta grad. Isolering och distansering är det ideala sättet att förhindra infektion.

När vi talar om att undvika kontakt med andra, hänvisar vi inte bara till att begränsa kontakten med främlingar. Begränsad kontakt inkluderar även familjemedlemmar och de som ingår i ens normala vardagsrutin. Dessutom betyder det att vi inte kan hälsa på andra genom att skaka hand eller ge en kram, förutom när det är helt säkert att den andra personen inte har viruset.

Det är en bra idé att använda engångshandskar, om möjligt, om man ska ta emot och öppna post och paket. Detsamma gäller om man måste lämna hemmet av någon anledning. Dessa åtgärder följer en enkel logik: Ju mindre exponering en människa har för viruset, desto mindre troligt att hon eller han blir smittad.

Cancerpatient pratar med sin doktor.
Cancerpatienter som genomgår behandling har ett försvagat immunsystem som kan leda till komplikationer vid coronavirusinfektion.

Fortsätt läsa: Är det coronavirus, influensa eller allergi?

Hygien är en avgörande faktor

SARS-CoV-2 är mycket känsligt för tvål och vatten. Detta virus har ett yttre membran av lipider – eller olja – som tvål lätt förstör. Utan detta yttre membran sönderdelas viruset. Därför är det viktigare än någonsin att tvätta händerna ordentligt.

Med denna rekommendation i bakhuvudet är det många som undrar om de bör tvätta händerna för att viruset inte ska kunna komma in via huden. Svaret är nej, detta är inte anledningen. Denna hygienåtgärd är viktig av skäl som vi ska förklara med hjälp av ett exempel:

Låt oss säga att en brevbärare har viruset och hostar nära de paket han håller på att leverera. Personen som tar emot paketet har ingen aning om att en smittad person precis hostat på dennes paket, och hämtar det utan att vidta några försiktighetsåtgärder. Viruset kan nu sprida sig till mottagarens händer, vilket dock inte är tillräckligt för att skapa infektion. Men om mottagaren nu rör vid sitt ansikte, har SARS-CoV-2 möjlighet att komma in i kroppen via munnen, näsan eller ögonen. Och detta kommer i sin tur att orsaka smitta.

Vi tenderar att inte vara helt uppmärksamma på allt som vi berör under en dag. Därför är det bäst att tvätta händerna ofta. Om viruset fortfarande finns på våra händer så försvinner det, och med det minskar också risken för smitta. Även om viruset kanske inte finns på de ytor vi rör vid, är det fortfarande bra att anta vanan att tvätta händerna regelbundet och noga. Faktum är också att viruset kanske inte finns på någon yta du rör vid idag – men imorgon kanske det gör det.

Tvätta händerna noggrant för att inte smittas.
Att tvätta händerna med tvål och vatten är en av de mest effektiva åtgärderna mot coronaviruset.

Upptäck mer: Mediciner mot COVID-19 håller på att utvecklas

Andra kontrollåtgärder för cancerpatienter

Forskningsinstitutet New England Complex Systems Institute, ett av de center som har samlat in rekommendationer sedan några månader tillbaka, rekommenderar att du skapar säkra zoner som börjar i ditt hem. Detta betyder helt enkelt att du ser till att viruset inte kommer in i ditt hem eller på ett visst, specifikt område.

Det bästa sättet att göra detta på är genom att se till att alla som bor i ett hem, eller som kommer in på området, uppfyller hygien- och kontaktrekommendationer. Det betyder också att man inte längre bör ta emot besökare. Om besökare kommer in i hemmet eller på området, bör de bära en mask, tvätta händerna och hålla fysiskt avstånd.

Det är också bra att fylla på i medicinskåpet – tillräckligt för en månad eller två, om möjligt. Om sjukvårdssystemet kollapsar kan tillförseln av mediciner stängas av, vilket skulle vara allvarligt. Samtidigt är det viktigt att rengöra ytor och föremål som människor berör relativt ofta. Torka dem helt enkelt med en trasa med tvål eller utspädd klorin, särskilt dörrhandtag och ljusströmbrytare.

När det gäller coronavirus och cancer bör patienter vara extra försiktiga just nu. Det betyder emellertid inte att man ska få panik, gå till överdrift eller låta rädslan ta över. Det handlar om att anta nya vanor som efter några dagar kommer att bli naturliga.

  • ROMERO, L. (2020). MEDIDAS DE HIGIENE PÚBLICA, DEFENSA CONTRA EL CORONAVIRUS. EN MÉXICO ES POSIBLE CONTENER LA EPIDEMIA. Gaceta UNAM (2010-2019), (5115), 11.
  • Zhao, Z., et al. “Individualized treatment recommendations for lung cancer patients at different stages of treatment during the outbreak of 2019 novel coronavirus disease epidemic.” Zhonghua zhong liu za zhi [Chinese journal of oncology] 42 (2020): E007.
  • Yang, L., H. Y. Xu, and Y. Wang. “Diagnostic and therapeutic strategies of lung cancer patients during the outbreak of 2019 novel coronavirus disease (COVID-19).” Zhonghua zhong liu za zhi [Chinese journal of oncology] 42 (2020): E006.