Vilka människor är mest sårbara för värme?

Höga temperaturer kan vara skadliga för oss alla. Men vissa människor är mycket mer sårbara för värme än andra. Läs mer om dessa riskgrupper och några försiktighetsåtgärder som är viktiga att vidta i den här artikeln.
Vilka människor är mest sårbara för värme?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Vissa människor är mer sårbara för värme, något som bland annat kan bero på deras specifika kroppstyp eller deras hälsotillstånd. Dessa grupper i befolkningen måste vara särskilt uppmärksamma på att skydda sig från värme under den hetare årstiden.

Naturligtvis måste vi alla följa grundläggande skyddsåtgärder under värmeböljor. Vi måste till exempel ha på oss rätt kläder, dricka ordentligt med vatten och hålla oss borta från solen under de hetaste timmarna. De som är mer känsliga för värme bör dock verkligen ta till sig dessa rekommendationer.

De personer som är mest utsatta för värme är:

Människor som är de mest sårbara för värme

Barn är känsliga för värme

sårbara för värme: barn på strand

Barn, särskilt väldigt små, är särskilt sårbara för värme. Detta beror på att små kroppar tappar vätska snabbare. Detta medför att de torkar ut snabbare. På samma sätt genererar barn snabbare värme på grund av sin storlek. Så när temperaturen stiger bör du se till att skydda dem från direkt sol. Se också upp så att de inte överanstränger sig under sina fysiska aktiviteter.

Tänk på att dina barn ofta inte uppfattar de första tecknen på varken uttorkning eller effekterna av värme på deras kroppar. Du kan dock lätt se dessa tecken eftersom de kommer att vara mer irritabla än vanligt.

Seniorer är sårbara för värme

En annan grupp som är mycket känslig för värme är äldre. Detta beror på att kroppens termo-regulatoriska centrum finns i hypotalamus, en region i hjärnan som reglerar kroppens inre temperatur. Tyvärr blir denna funktion långsammare när vi blir äldre.

Personer i denna grupp kan inte heller känna av sin törst på samma sätt som man brukat. Detta medför att äldre löper större risk att bli uttorkade. Så är du i denna grupp, tänk på dricka vatten med jämna mellanrum.

Dessutom svettas man som äldre generellt mindre än då man var ung. Det är av den anledningen man tenderar att hålla kvar mer kroppsvärme längre. Om den omgivande miljön är fuktig hämmar detta också svettningen och det skapar en ökad risk för värmeslag.

Personer med högt blodtryck

Intensiv värme utvidgar artärerna och leder till uttorkning. Båda kan ha en negativ påverkan på dem som lider av högt blodtryck. Så rådfråga din läkare om hur du justerar dina mediciner under varmare väder.

Det vanligaste är att värmen sänker trycket. Därför kan effekten av dina vanliga mediciner leda till att ditt blodtryck sjunker till en alltför låg nivå. Därför bör du kontakta sjukvården så att din läkare kan hjälpa dig att undvika obehagliga överraskningar.

Hjärtpatienter och överviktiga personer

sårbara för värme: överviktig person ser varm ut under läkarundersökning

Höga temperaturer påverkar också vår kardiovaskulära hälsa. Naturligtvis är denna effekt allvarligare hos dem som har haft tidigare problem. Det beror på att hjärtsvikt begränsar kroppens förmåga att svalka av sig. Som du ser finns det risk för överbelastning i värmen. Dessutom är det också vanligt att hjärtpatienter använder urindrivande läkemedel för att regelbundet kunna göra sig av med vatten från kroppen, och detta minskar förmågan att svettas. Detta innebär att personer i denna grupp är särskilt utsatta för att bli uttorkade.

Överviktiga personer kan också ha svårigheter att sänka sin temperatur. Höga temperaturer kan ofta göra att man svettas överdrivet om man bär på tunga extrakilon. Således förlorar man lätt för mycket vätska och mineralsalter och blir ofta uttorkad. Eftersom övervikt innebär en större volym kroppsfett, påverkar detta kroppens temperaturreglering. Därför är risken högre att personer i denna grupp får värmeslag.

Du kanske är intresserad av att läsa det här: Behandling av hypertermi – förhöjd kroppstemperatur

Idrottare och personer som arbetar utomhus

Slutligen är de som gör fysiskt ansträngande aktiviteter utomhus också mer sårbara för värme. Direkt exponering för solen ökar effekten av höga temperaturer när man utför tunga jobb. Både exponeringen från solen och aktiviteten fördubblar risken för uttorkning.

Alla dessa grupper måste se till att skydda sig och, om möjligt, begränsa sin verksamhet till de tider på dagen när solen inte är lika stark. Tillhör du någon av dessa grupper måste du också se till att dricka vatten konstant, och försöka dricka ungefär dubbelt så mycket vätska som du vanligtvis gör.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ballester, F. (2008). El impacto del calor extremo en la salud: nuevos retos para la epidemiología y la salud pública.
  • Botas, I., Ferreiro, A., & Soria, B. (2011). Deshidratación en niños. Anales Medicos Mexico.
  • Álvarez-Calatayud, G., Taboada, L., & Rivas, A. (2006). Deshidratación: etiología, diagnóstico y tratamiento. Anales de Pediatria Continuada. https://doi.org/10.1016/S1696-2818(06)73627-7

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.