Behandling av hypertermi – förhöjd kroppstemperatur

Behandling av hypertermi varierar beroende på anledningen till temperaturökningen. Det kan orsaks av väldigt varmt väder eller läkemedel.
Behandling av hypertermi – förhöjd kroppstemperatur
Alejandro Duarte

Granskad och godkänd av bioteknolog Alejandro Duarte.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Behandling av hypertermi beror på typen av hypertermi och vad som orsakar den.

Innan vi går in i detaljer så är det viktigt att veta att det finns olika sätt att behandla detta tillstånd. Det är även viktigt att veta vad hypertermi är och orsakerna för att förstå hur behandlingen går till.

Vad är hypertermi?

Hypertermi är namnet på en uppsättning tillstånd som orsakas av exponering för värme. Det är i grund och botten ett problem med kroppens temperaturreglering.

Det involverar vanligtvis en höjning av kroppens centrala temperatur över normala 37°C.

Det är viktigt att veta att hypertermi inte är feber – det är olika koncept. En feber är kroppens reaktion på en sjukdom; det är ett svar från immunsystemet som ett svar på något främmande i kroppen.

Hypertermi: orsakerna

Drick gott om vatten

Hypertermi inträffar vanligtvis när kroppens skyddsmekanismer kollapsar på grund av extrem värme.

Till att börja med är det viktigt att veta att en person kan drabbas av primär hypertermi på grund av exponering för överdrivna temperaturer. Å andra sidan kan det vara sekundär hypertermi som orsakas av en sjukdom.

Flera orsaker kan leda till en episod av detta tillstånd. Kroppen kan t.ex. producera för mycket värme på grund av avreglerade temperaturmekanismer.

Det kan även orsakas av att temperaturen i omgivningen är för hög under lång tid. I detta fall kan termoreglerande mekanismer i kroppen, som svett, fungera, men kan av någon anledning till kyla ned kroppen.

En annan orsak är bieffekterna från olika läkemedel. Bland dessa hittar vi:

  • Alla läkemedel som påverkar kroppens termogena processer, såsom kortikosteroider och sympatomimetika.
  • Läkemedel som skadar eller förändrar vävnadsaktiviteten som stödjer termogenes. Ett exempel är bedövningsmedel.

Hypertermi kan även inträffa på grund av vissa metaboliska eller näringsmässiga problem, såväl som skadar på det centrala nervsystemet.

Symptom på hypertermi

Om hypertermin orsakas av för stor fysisk ansträngning i en varm miljö med stora svettningar kan patienten uppleva muskelsammandragningar, huvudvärk, yrsel, illamående och trötthet.

Om personen inte har ägnat sig åt fysisk träning så  kan han fortfarande drabbas av illamående och kräkningar. Även frekvent huvudvärk, myalgi och humörsvängningar kan inträffa.

Det finns även hudförändringar. När huden är svagare på grund av värme blir den blek, kall och svettig. Om en patient drabbas av värmeslag kommer huden dock bli röd och varm.

Behandling av hypertermi

Man med hög temperatur

Behandlingen kräver kalla omslag eller kalla bad för att sänka patientens temperatur.

Som vi nämnde i början av artikeln kommer behandlingen bero på orsaken till hypertermin.

Om hypertermin orsakas av värmeslag så kommer behandlingen delas upp i två steg. Kroppstemperaturen måste först sänkas och efteråt måste man behandla komplikationerna.

För det första steget är det bäst att applicera kontinuerliga kalla omslagMan kan göra det genom att sänka ned sig i kallt vatten, blöta huden med vatten eller vara på en plats med kall luft.

Om hypertermin orsakas av läkemedel består behandlingen också av flera steg. Först måste patienten träffa sin läkare. Denne kommer rekommendera att man slutar ta läkemedlet ifråga.

Läkaren måste även utföra hemodynamisk och analytisk bevakning samt hjälpa till att bota de hydro-elektrolytiska ändringarna. Om det krävs kan man behöva syrebehandling.

I andra situationer kan läkaren ge patienten läkemedlet dantrolen, som är ett muskelavslappnande medel.

Om hypertermin orsakas av för mycket fysisk aktivitet är det viktigt att sluta träna omedelbart. Vila på en smalare plats och drick gott om kalla vätskor.

Som du ser är behandling av hypertermi inget som är hugget i sten, utan något som beror på orsakerna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.