Vilka effekter har koffein på barn?

Vilka effekter har koffein på barn?
Maria Patricia Pinero Corredor

Skriven och verifierad av nutritionisten Maria Patricia Pinero Corredor.

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2023

Vissa specialisters intresse för barn och deras konsumtion av koffein beror på att de menar att barn är en särskilt utsatt befolkningsgrupp, eftersom de fortfarande växer och utvecklas. Därför är det viktigt att hålla ett vakande öga på maten de äter och effekterna som skapas i deras kroppar.

Vilka effekter har koffein på barn? Det finns fortfarande många oenigheter, men vetenskapen har något att säga i ämnet. Låt oss ta en närmare titt.

Vad är koffein?

Koffein är en kemisk förening som finns i vissa grönsaker, såsom kaffebönor, kakao, teblad, guarana och kolanötter. Andra namn för det är theine, guaranine och mateine.

Folk har druckit det sedan 900-talet. Det är alltså det mest konsumerade psykostimulerande medlet i världen och det mest socialt accepterade i världen.

Koffein stimulerar det centrala nervsystemet och vid reducerade doser känner människor sig piggare och mer energiska. De rekommenderade mängderna med hälsofördelar hos vuxna sträcker sig från låga till måttliga, mellan 100 och 300 milligram per dag.

Till exempel har det observerats att dessa doser kan minska risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, samt främja viktminskning. Det är möjligt att det också kan förebygga kolorektal cancer, dock är detta ännu inte bevisat.

Effekterna som koffein har på barn är dock fortfarande under utredning.

Koffein tillsätts i en mängd olika livsmedel, såsom kakor, glass, godis, coladrycker och energidrycker. Därför är det viktigt att det är noterat på produktetiketten och tydligt för konsumenten.

Gillar du den här artikeln? Vi tror att du kanske också vill läsa: Huskurer för att bekämpa symtom av koffeinabstinens

Hur mycket koffein finns i vanliga koffeinhaltiga livsmedel och drycker?

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har fastställt koffeinhalten i olika livsmedelsprodukter. Värdena uttrycks i milligram (mg) koffein per portion:

  • En 250 ml kopp filtrerat kaffe: 90 mg
  • En 250 ml burk energidryck: 80 mg
  • En 60 ml espresso: 80 mg
  • En 220 ml kopp te: 50 mg
  • En burk coladryck på 355 ml: 40 mg
  • En 50 g bit mörk choklad: 20 mg
  • En 50 g bit mjölkchoklad: 10 mg

Andra livsmedel som ofta innehåller det är yoghurt och glass blandat med kakao eller kaffe. När det gäller kakao, så ju renare kakao, desto mer koffein. När det blandas med socker späds det ut och tenderar att ge mindre effekt.

Vissa kosttillskott som används för träning kan också innehålla koffein. Därför är det viktigt att ungdomar som tränar rådfrågar sina instruktörer eller vårdpersonal om detta.

Å andra sidan ger den mest kända koffeinkällan, som är kaffe, inte alltid samma mängd. Enligt International Coffee Organization varierar andelen av detta stimulerande medel beroende på bönans ursprung, blandningens sammansättning och beredningsmetoden.

Snabbkaffe innehåller mindre koffein, men volymen som används kan vara högre. I allmänhet varierar värdena mellan 80 till 115 milligram koffein i en kopp kaffe på 1,5 dl.

Alla typer av kaffe innehåller inte samma andel koffein.
Alla typer av kaffe innehåller inte samma mängd koffein.

Effekterna av koffein på barn

Den första kontakten mellan barn med koffein kan inträffa från själva befruktningsögonblicket, genom moderkakan. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har fastställt att 3 av 4 barn konsumerar koffein i form av fast föda eller dryck. De vanligaste av dessa är läsk eller coladrycker, följt av chokladkakor och energidrycker.

Koffein påverkar sömnen

I en observationsstudie kunde forskare se att barn från 5 till 15 år som fick i sig 1 till 5 burkar cola per dag, motsvarande 50–250 milligram koffein, uppvisade betydande förändringar i sina sömncykler.

Samma studie förklarade också att koffein kan förkorta den totala tiden för sömnen med upp till 15 minuter. Andra forskare kopplar koffein till sömnstörningar, såsom sömnlöshet.

Koffein kan påverka humöret

Det är möjligt att koffein orsakar stress och ångest hos barn. Det tillstånd av vakenhet som det genererar gör att de inte känner den naturliga tröttheten efter en aktivitet.

Bland annat visar en studie gjord på skolbarn mellan 11 och 17 år att koffein ökar deras risk för ångest och depression, samtidigt som det inte har någon större effekt på deras stressnivåer. En annan studie som gjordes på en grupp barn som konsumerade 15,24 mg/kg koffein 3 till 4 gånger i veckan visade att de var mer känslomässiga och depressiva jämfört med en grupp som inte konsumerade koffein.

Annan forskning visar dessutom att barn med depression konsumerar mer koffein eftersom det minskar de negativa symtomen relaterade till den störningen.

Koffein påverkar vissa kognitiva funktioner hos barn

I en annan studie studerade forskare sambandet mellan koffeinintag och kognitiva funktioner i barndomen. Mer än 11 000 barn mellan 9 och 10 år med ett genomsnittligt intag på 13 milligram koffein per dag ingick i studien. Forskarna observerade att de som ökade sitt intag hade lägst poäng på kognitiva tester.

De kognitiva funktionerna som påverkades mest var episodiskt minne och arbetsminne, vokabulärförståelse, kognitiv flexibilitet och snabb informationsbehandling. Vissa forskare har funnit att konsumtion av cola-baserade drycker hos barn ökar uppkomsten av symtom på uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet, känd som ADHD.

Andra sekundära förändringar

Koffein kan också orsaka illamående och aptitlöshet. Detta kan påverka korrekt tillväxt och utveckling hos barn.

Dessutom, när man avbryter intaget av koffein, kan huvudvärk uppstå, eftersom effekten påverkar det centrala nervsystemet.

Vi tror att du kanske också vill läsa den här artikeln: 7 tips för att hantera lupusrelaterad trötthet

Positiva effekter vid låga doser

Ett forskarteam som mätte intaget av olika doser koffein vid anaerob träning hos barn i åldrarna 8 till 10 år fann att låga doser koffein inte påverkade några parametrar, men alla högre doser ökade styrka och fysisk prestation.

Koffein har också studerats som ett terapeutiskt förstahandsmedel vid förändringar av cerebral eller respiratorisk dynamik. Behandling av andningsbesvär med koffein verkar vara effektiv.

Ju högre kakaohalt i choklad, desto högre koffeinhalt.
Ju högre kakaohalt i choklad, desto högre koffeinhalt.

Den rekommenderade dosen koffein för barn

Liksom för vuxna varierar de rekommenderade koffeindoserna även för barn. Vissa konsumtionsriktlinjer i Kanada postulerar att barn under 12 år inte bör konsumera mer än 85 milligram koffein per dag.

Samtidigt rekommenderar en annan studie ett maxintag på 2,5 milligram koffein per kilo kroppsvikt per dag. Mer än denna mängd anses vara giftigt för barn.

Vad man ska göra för att minska barns konsumtion av dolt koffein

Det är lätt att känna igen de viktigaste källorna till koffein. Kaffe, te, choklad och coladrycker ger höga värden av koffein. Därför är ett enkelt sätt att begränsa barnens intag av dessa i den vanliga kosten.

Å andra sidan, i de produkter som innehåller koffein som tillsats, kontrollera etiketten väl för att se hur mycket koffein de innehåller. Om du är osäker, rådfråga sjukvårdspersonal för att vara säker på att ditt barn inte konsumerar för mycket koffein.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.