7 tips för att hantera lupusrelaterad trötthet

7 tips för att hantera lupusrelaterad trötthet
Mariel Mendoza

Skriven och verifierad av läkare Mariel Mendoza.

Senaste uppdateringen: 18 februari, 2023

Personer med lupusrelaterad trötthet har ofta svårt att utföra grundläggande dagliga uppgifter, som att gå upp ur sängen, äta och gå till jobbet. Så småningom blir även andra fritidsaktiviteter (fysisk träning och även enkelt umgänge) komplicerade.

Hos personer med systemisk lupus erythematosus (SLE) tenderar trötthet att vara det första symtomet i upp till hälften av fallen. Det kan åtföljas av irritabilitet, trötthet, dåsighet, depression och ångest.

Vad är lupusrelaterad trötthet?

Vanlig trötthet och svår utmattning är mycket vanliga vid lupus. De kan bero på tillstånden av depression och ångest som är karakteristiska för sjukdomen.

För närvarande används skalan FSMC (Fatigue Scale for Cognitive and Motor Function, övers. ung.  utmattningsskalan för kognitiva och motorfunktioner) för att hantera symtomen. Den innehåller 20 variabler som bedömer funktionerna separat. Sedan klassificeras det individuella tillståndet hos personen som milt, måttligt eller svårt, enligt resultaten.

Utmattningsfaktorn är ett värde lika med eller större än 42 på FSMC-skalan. Svår trötthet är när faktorn är lika med eller större än 63.

Trötthet kan betraktas som den överväldigande känslan av trötthet i vila. Det förhindrar oss att utföra dagliga uppgifter, förvärras med aktivitet och förbättras inte med vila.

Trötthet som symtom är förknippat med förutom själva sjukdomen vissa andra faktorer:

  • Depression och ångest
  • Att vara överviktig eller ha fetma
  • Sömnstörningar
  • Kronisk anemi
  • En stillasittande livsstil
  • Fibromyalgi

Dessa faktorer kan förvärra tröttheten vid lupus, eller även utvecklas som en konsekvens. Extrem trötthet kan till exempel leda till en stillasittande livsstil, vilket ökar risken för fetma.

7 tips för att hantera lupusrelaterad trötthet
Trötthet minskar den fysiska aktiviteten hos lupuspatienter. Det är alltså en riskfaktor för övervikt.

Dagliga tips för att hantera trötthet vid lupus

Om du får diagnosen systemisk lupus erythematosus bör du veta att trötthet och utmattning kommer att uppstå. Därför är det bra att implementera vissa strategier för att bekämpa symtomen. Följande är några tips som kan hjälpa dig.

1. Minska din stress

Du kan förbättra lupuströtthet när du arbetar med avslappningstekniker för att hantera stress. Att utöva yoga och meditation, att balansera din arbetsbelastning, matcha dina aktiviteter till dina fysiska förmågor och att ha regelbundna vilo- och sovcheman rekommenderas.

2. Inkludera dagliga träningsrutiner

Även om personer med lupus kan ha svårt att orka träna, är en stillasittande livsstil en faktor som förvärrar tröttheten. Regelbunden träning, å andra sidan, gör att musklerna blir starkare, ger mer energi och förbättrar humöret.

Bara genom att inkludera 10 minuters fysisk aktivitet dagligen kan du minska effekterna av stress och trötthet. Du bör också försöka skapa en balans mellan stunder med fysisk aktivitet och stunder med vila.

Schemalägg andra aktiviteter och vilostunder utanför dina dagliga aktiviteter, inklusive sociala sammankomster, så att du inte får slut på energi.

Aerob fysisk träning förbättrar tröttheten vid lupus. Eftersom detta är en sjukdom som involverar flera organ, såsom muskler, hud, lungor och leder, kommer träning att påverka den kardiovaskulära risken.

Långvariga aerobiska träningsprogram har visat sig avsevärt minska svår trötthet. Hitta helst en professionell på området som kan visa dig några rutiner.

Kolla in dessa: 14 övningar för personer med begränsad rörlighet

3. Delta i stödgrupper och hantera dina känslor med terapi

Lupuströtthet kan bero på depression och ångest, såväl som ilska och frustration. Eftersom att låta dessa känslor utvecklas är kontraproduktivt, bör du prova hitta behandling genom psykologisk terapi.

Att vara för trött för att börja eller ens slutföra någon aktivitet, såväl som apati, orsakar sorg som kan vara svår att hantera på egen hand. Genom att delta i stödgrupper kan vi också dela med oss till andra som går igenom samma problem.

4. Förbättra dina sömnvanor

Sömnstörningar kan förvärra tröttheten eller vara orsaken till att personer med lupus ofta vaknar och känner sig trötta, trots att de har sovit i många timmar. Sömnavbrott under natten och oförmåga att somna om är också vanligt.

7 till 8 timmars vila under natten rekommenderas. Tupplurar bör vara korta under dagen för att inte påverka nattsömnen.

Exponering för skärmar på natten bör du också undvika. Ät en lätt middag 2 till 4 timmar före sänggåendet. Drick inte koffein och lyssna på avslappnande musik.

Skapa en avslappningsrutin innan läggdags och försök att vakna vid samma tidpunkt på morgonen.

Sömnproblem vid lupus kan bero på kortikosteroidbehandling i måttliga till höga doser. Så rådfråga din läkare om du tar dessa läkemedel.

5. Ät en balanserad kost

En kost med tillräckliga portioner protein och kolhydrater kan bekämpa lupusrelaterad trötthet. Det bästa för människor med detta problem är också att ge upp giftiga ämnen som alkohol eller tobak.

Trötthet från lupus kan också bero på D-vitaminbrist, orsakad av en tendens att undvika solexponering. Kliniska studier har visat att inom 6 månader efter införandet av D-vitamintillskott har man kunnat förbättra svår trötthet avsevärt hos kvinnor med sjukdomen.

Rådfråga din läkare om du behöver vitamintillskott.

Alimentos med vitamin D.
Kosten kanske inte räcker för att uppnå dagliga D-vitaminvärden vid lupus. Därför behöver vissa patienter kosttillskott.

6. Träffa din läkare för att se över din medicinering

Kortikosteroider som används som behandling kan leda till sömnlöshet, ångest och lupusrelaterad trötthet. De kan också påverka förmågan att uppnå vilsam sömn.

Andra behandlingar för lupus, såsom antiinflammatoriska smärtstillande medel, antidepressiva och muskelavslappnande medel, kan förvärra trötthet. Därför är det nödvändigt att göra en regelbunden utvärdering av den terapeutiska planen . Dessutom kan endast en läkare ordinera dessa läkemedel.

7. Uteslut andra, samexisterande sjukdomar

Lupusrelaterad trötthet kan förvärras av närvaron av andra autoimmuna, endokrina eller neurologiska störningar som följande:

  • Fibromyalgi
  • Sköldkörtelproblem
  • Njurinsufficiens
  • Anemi

Om du uppvisar andra symtom än de vanliga eller nya bör du rådfråga din läkare. Ibland kan en behandling av en samexisterande sjukdom minska tröttheten. För detta är det viktigt att följa ovanstående råd om regelbundna besök hos läkaren.

Lupusrelaterad trötthet kräver professionell utvärdering

Det första man ska göra när man upplever denna trötthet vid lupus är att utesluta närvaron av en aktiv fas av sjukdomen. Du måste alltså anpassa behandlingen för att mildra den akuta perioden. Detta kan exempelvis innebära att öka dosen av de läkemedel som du redan tar eller att lägga till ett annat läkemedel.

Om du inte upplever en hög aktivitet eller akut episod av ditt tillstånd med lupus, bör din läkare undersöka om det kan finnas något annat tillstånd som kan vara orsaken till din trötthet. Läkaren bör undersöka dig för att kunna utesluta samtidig anemi, njursvikt eller sköldkörtelproblem.

Lupusrelaterad trötthet kan vara försvagande, både fysiskt och känslomässigt. Det påverkar förmågan att utföra dagliga aktiviteter och kräver medicinsk hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.