Kortikofobi eller rädslan för kortikosteroider

Kortikosteroider, korrekt tagna, med korrekt dos och under en begränsad tid, skapar inte nödvändigtvis biverkningar. Trots detta är många rädda för dem. I den här artikeln tittar vi närmare på kortikofobi, eller rädslan för kortikosteroider.
Kortikofobi eller rädslan för kortikosteroider

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Kortikofobi är rädslan för kortikosteroider. Kortikosteroider är läkemedel som hjälper till att reglera immunsystemets svar och minska inflammatoriska processer.

De vanligaste kortikosteroiderna är prednison, kortison och hydrokortison. För närvarande använder man dessa läkemedel för att behandla många olika sjukdomar. Till exempel inflammatoriska sjukdomar som artrit och astma.

Vi använder dem också för att behandla autoimmuna sjukdomar, där immunförsvaret angriper våra egna vävnader. En av dessa sjukdomar är lupus. De är också nödvändiga för behandling av binjurebarksinsufficiens eller -svikt.

Även om de har blivit en grundpelare inom modern medicin, är de inte fria från biverkningar. I den här artikeln ska vi förklara varför en rädsla för kortikosteroider uppstår hos vissa och vad man kan göra åt det.

Varför utvecklar vissa rädslan för kortikosteroider?

Som vi redan har nämnt använder man kortikosteroider i stor utsträckning inom medicin idag. De är läkemedel som efterliknar effekterna av hormoner som våra binjurar producerar på ett fysiologiskt sätt.

Vi kan ta kortikosteroider oralt, utvärtes, genom injektion eller även i form av nässprayer. Läkaren väljer administreringsformen beroende på tillståndet hon eller han vill behandla. Vart och ett av dessa läkemedel kommer med ett antal biverkningar.

Rädslan för kortikosteroider har främst att göra med de specifika biverkningar de har och den negativa syn på dessa läkemedel som har spridit sig. Detta perspektiv hindrar dock den rädda från att korrekt bedöma fördelarna de ger mot den potentiella risken.

För att förstå den fobiska rädslan för denna grupp av läkemedel är det viktigt att förstå deras vanligaste biverkningar. Men vi måste också förstå att om en läkare förskriver dem så är syftet i grunden att användningen avsevärt ska att förbättra sjukdomen som personen lider av. Några av biverkningarna är:

Det är dock viktigt att veta att inte alla som tar kortikosteroider upplever dessa negativa biverkningar. Allt beror på dosen, hur länge patienten tar dem och administreringssättet. De flesta av biverkningarna vi nämner ovan visas endast när de tas oralt.

En kvinna som använder en inhalator.
Kortikosteroider används ofta vid astma.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Inflammation i iris: Varför uppstår det och vad innebär det?

Atopisk dermatit och rädslan för kortikosteroider

Rädslan för kortikosteroider växer sig allt starkare när det kommer till specifika tillstånd. Till exempel vägrar många föräldrar idag att använda kortikosteroider för att behandla atopisk dermatit hos sina barn.

Atopisk dermatit är en hudsjukdom som främst drabbar barn och orsakar rodnad och kontinuerlig klåda. Krämer som innehåller kortikosteroider är en vanlig behandling. Om du följer behandlingsrekommendationerna är det osannolikt att problem uppstår på kort sikt .

Trots detta är föräldrar allt mer ovilliga att använda dem. Det finns en tendens att tro att biverkningarna från orala kortikosteroider är desamma när man använder salvor.

Denna rädsla för kortikosteroider beror också på bristande förtroende för vården och läkarna. Men vi bör tänka på att om vi använder dem på rätt sätt, under kort tid och i enlighet med de rekommendationer och föreskrifter som finns, förekommer det vanligtvis ingen anledning till att skadliga biverkningar ska uppstå.

En bebis med atopisk dermatit i ansiktet.
Många föräldrar vägrar att använda kortikosteroider för att behandla atopisk dermatit hos sina barn, även om dessa krämer sällan orsakar biverkningar.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Grundläggande vård för atopisk dermatit hos spädbarn

Några avslutande ord

Sammanfattningsvis kan vi säga att rädslan för kortikosteroider främst härrör sig från okunnighet och misstro. Vi bör dock tänka på att läkarens jobb är att beakta både fördelarna och riskerna när denna förskriver ett läkemedel.

Därför borde vi inte låta negativa konnotationer skrämma oss från att använda dem på rätt sätt. Även om det är sant att dessa mediciner – särskilt när de tas oralt och under lång tid – kan ha biverkningar, är detta inte något som händer i alla fall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.