Inflammation i iris: Varför uppstår det och vad innebär det?

När det kommer till inflammation i iris, kallat irit, är symptomen mycket generella, vilket leder till att diagnosen av sjukdomen ofta är svår att fastställa. Trots detta är det ett tillstånd som kan få allvarliga konsekvenser.
Inflammation i iris: Varför uppstår det och vad innebär det?

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Det är en god idé att känna till symptomen på en inflammation i iris. Ögat är en struktur som är specialiserad på att fånga och överföra stimuli i form av ljus. Iris är ansvarig för att reglera mängden ljus som absorberas av näthinnan. Därför kan en infektion i denna struktur vara mycket besvärande. Är du intresserad av att veta mer om vad irit är och varför detta tillstånd uppstår? Fortsätt då att läsa!

Iris är den pigmenterade ringen som ligger mellan hornhinnan och den kristallina linsen. Den utgör ögats uvea eller vaskulära tunica media tillsammans med ciliärkroppen och åderhinnan. Den har också muskler som kan dra ihop sig och slappna av för att justera storleken på den centrala öppningen eller pupillen.

Inflammation eller svullnad av iris kallas irit eller främre uveit. Det är ett tillstånd som vanligtvis utvecklas snabbt och endast drabbar ett öga. Men hos vissa människor kan det även drabba båda ögonen. Tidig behandling är avgörande för att undvika komplikationer som glaukom och synförlust.

Symptom på inflammation i iris

I de flesta fall är inflammation i iris ganska besvärande för patienten, eftersom det kan påverka synförmågan och hindra de dagliga aktiviteterna.

De huvudsakliga kliniska manifestationerna förknippade med irisinflammation är följande:

 • Okulär smärta och känslighet
 • En känsla av att man har något i ögat
 • Röda ögon
 • Ökad tårproduktion
 • Känslighet för starkt och intensivt ljus
 • Suddig eller dimmig syn
 • Huvudvärk

Detta tillstånd manifesterar sig vanligtvis akut och plötsligt och avtar inom en period på högst 6 veckor. Men hos vissa patienter kan det däremot bli ett mer kroniskt tillstånd och pågå i över 3 månader.

kvinna med ont i ögonen
Irit kan ge sig till känna med okulär smärta och intensiv huvudvärk, åtföljd av dimmig syn.

Orsaker och riskfaktorer

Uveit är vanlig hos unga vuxna mellan 20 och 50 års ålder. Den kan dock även förekomma hos barn och ungdomar. Ursprunget till detta tillstånd är mycket varierande, vilket gör den initiala diagnosen svår.

Det uppskattas att irit kan bero på yttre faktorer, som trauma och infektioner, men även av endogena förändringar av själva ögongloben eller som ett resultat av systemiska tillstånd. Dessutom är vanliga orsaker högintensiva trubbiga trauman och även mindre djupt penetrerande skador.

Bland övriga orsaker till irit på grund av icke-traumatiska tillstånd utmärker sig följande:

 • Infektioner med hérpes zóster-virus
 • Toxoplasmos
 • Tuberkulos
 • Syfilis
 • HIV/AIDS
 • Reaktiv eller psoriasisartrit
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Sarkoidos, även kallad Schaumanns sjukdom
 • Reiters syndrom
 • Borreliainfektioner
 • Mediciner, om rifabutin och cidofovir

Nyligen fann forskare ett samband mellan Ebola-virus och tillstånd som uveit och panuveit, som manifesterar sig hos mer än 15 % av patienterna.

Det finns också många andra faktorer som kan öka risken att drabbas av irit och möjligheten att drabbas av komplikationer, bland vilka är följande:

 • Bruk av tobak och cigaretter
 • Ärftlig förändring av HLA-B27-genen, som är ansvarig för immunsystemets stabilitet
 • Sexuellt överförbara sjukdomar
 • Autoimmuna sjukdomar

Komplikationer av en inflammation i iris

Den negativa prognosen förknippad med inflammation i retina är relaterad till en alltför sen diagnos och sen eller olämplig behandling.

Bland de viktigaste komplikationerna vid inflammation av iris är följande:

 • Starr: Detta är en opacitet i den kristallina linsen som påverkar dess brytningsförmåga. Den drabbade tenderar att uppvisa en progressiv synförlust. Detta representerar den vanligaste komplikationen av uveit, och man ser det i mer än 30 % av fallen.
 • Makulaödem: En förtjockning av näthinnans gula fläck som kan uppstå med eller utan cystiska lesioner. Dessutom går det vanligtvis från suddig syn till total synförlust. Det ligger bakom mer än 20 % av komplikationerna.
 • Näthinneförändringar: Läkare associerar detta med näthinneavlossning eller lesioner, formationen av problematiska kärl och vaskulära ocklusioner, och har identifierats i 15 % av fallen.
 • Makulopatier: Besläktade med makulär nekros, samt ett koroidalt neovaskulärt membran (CNVM) och epiretinalt membran (ERM). Dessa representerar mer än 14 % av komplikationerna vid inflammation av iris.
 • Andra komplikationer: Kalciumavlagringar och oregelbundna pupiller.
kvinna med inflammation i iris
Grå starr, som innebär en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen, är den vanligaste komplikationen av irit.

Diagnos

En ögonläkare behöver göra en omfattande undersökning av ögongloben för att kunna ställa diagnosen irit. Den okulära symptomatologin som identifieras under undersökningen är avgörande, och är vad som gör att den kliniska diagnosen kan ställas.

Detta bekräftar man vanligtvis genom följande tester:

 • Extern okulär utvärdering: Läkaren utvärderar ögats olika strukturer och jämför dem. Man gör detta i syfte att identifiera och utesluta eventuella andra tillstånd. Läkaren studerar dessutom pupillreaktiviteten med en liten lampa, liksom mönstret av vaskularisering, sekretion och rodnad i ögat.
 • Synskärpa och synfältstest: Med hjälp av tabeller eller diagram med figurer och bokstäver undersöker specialisten ögonglobens förmåga att fokusera och dess adaptiva respons. Med hjälp av kampimetri identifierar läkaren de visuella kvadranternas integritet eller affektion.
 • Fundusundersökning: Läkaren använder ett oftalmoskop för att undersöka ögats inre strukturer med hjälp av förstorande linser. Detta för att undersöka om det förekommer avvikelser på näthinnan, gula fläcken, den optiska skivan och retinala blodkärl.

Behandling av inflammation i iris

Det terapeutiska protokollet är fokuserat på att lindra symptomen i ögat och kontrollera sjukdomen som orsakar den inflammatoriska processen. Likaså är syftet att undvika uppkomsten av komplikationer och ogynnsamma utveckling som kan leda till synförlust.

Det inkluderar vanligtvis följande mediciner:

 • Mydriatiska ögonlösningar: Droppar som vidgar pupillen, vilket minskar smärta och känslighet.
 • Kortikosteroider: Droppar som minskar svullnad och inflammation i iris, och minskar det intraokulära trycket. De lindrar rodnad, smärta och känslan av att ha grus eller skräp i ögat.
 • Orala analgetika och antiinflammatoriska läkemedel: Läkemedel som paracetamol och ibuprofen för att minska smärta och inflammation.

Om smärtan fortfarande sitter i efter flera veckors behandling, kan specialisten skriva ut orala kortikosteroider eller samma läkemedel i droppar för att applicera runt ögongloben. När det gäller ljuskänslighet är det lämpligt att använda solglasögon eller fotokromatiska glasögon.

Tveka inte att uppsöka oftalmologisk hjälp

Vid symptom på inflammation av iris som påverkar ögongloben och synen bör du omgående söka medicinsk hjälp. Ögat är en känslig struktur som kräver snabb vård och uppmärksamhet för att undvika att komplikationer uppstår som kan försämra din syn eller orsaka total synförlust.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Prieto-del-Cura M, González-Guijarro J. Complicaciones de las uveítis: prevalencia y factores de riesgo en una serie de 398 casos. Arch Soc Esp Oftalmol. 2009; 84( 10 ): 523-528.
 • Miqueli Rodríguez M, López Hernández S, Ambou Frutos I. La uveítis y el glaucoma, un reto para el oftalmólogo. Rev Cubana Oftalmol. 2018; 31( 3 ): 1-9.
 • Calvo Hernández L, Bautista Salinas R, Suárez Cabrera M. Uveítis: Un reto para el internista. An. Med. Interna (Madrid). 2008; 25( 3 ): 141-148.
 • Hopf S, Prokosch V, Bornscheuer C, Pfeiffer N. Iritis : Was hat das Glaukom damit zu tun? [Iritis : What has glaucoma to do with it?]. Ophthalmologe. 2017 Jan;114(1):74-76.
 • Mahabadi N, Kim J, Edens MA. Iritis. 2020 Jul 15. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–.
 • Neatrour K, McAlpine A, Owens TB, Trivedi RH, Poole Perry LJ. Evaluation of the etiology of persistent iritis after cataract surgery. J Ophthalmic Inflamm Infect. 2019 Feb 18;9(1):4.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.