Vilka är symptomen på agorafobi?

Agorafobi orsakar ångestattacker i vissa vanliga situationer i livet och kan orsaka både psykiska och fysiska symptom. I den här artikeln berättar vi mer om denna fobi.
Vilka är symptomen på agorafobi?

Senaste uppdateringen: 26 oktober, 2020

Många olika forskare har tagit på sig uppgiften att förklara symptomen på agorafobi. Men de har alla funnit att det är en rätt komplex sjukdom som varje enskild person upplever på olika sätt. Skulle man nödvändigtvis måste klassificera det, skulle det hamna i kategorin ångeststörning.

Människor som lider av det upplever ångest eller överdriven rädsla för platser eller situationer där de känner sig försvarslösa, fångade eller utsatta. Detta kan inkludera öppna områden, platser med stor trängsel eller i kollektivtrafik.

Problemet här är att symptomen på agorafobi varierar mycket. Dessutom kan olika fobier ibland överlappa varandra. I den här artikeln ska vi förklara hur agorafobi vanligast manifesterar sig.

Symptomen på agorafobi enligt DSM-5

DSM-5 står för  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, och den uppdaterades senast 2013. Det är verktyget som psykologer och psykiatriker vanligtvis använder för att identifiera olika psykiska sjukdomar och tillstånd. Enligt denna handbok är de vanligaste symptomen på agorafobi följande:

  • En känsla av ångest på platser från vilka det kan vara svårt eller generande att försöka ta sig ifrån. Människor med agorafobi är vanligtvis rädda för att drabbas av en ångestattack, och ännu värre, att de kommer att göra det på en plats där de inte kommer att kunna få hjälp. Som ett resultat orsakar platser med trängsel och folkvimmel utanför hemmet mycket stress och oro. Detta kan vara vardagliga platser som kollektivtrafik eller livsmedelsbutiker.
  • Denna rädsla innebär att patienten ofta utvecklar ett undvikande beteendemönster. Personer som till exempel upplever ångest när de åker buss kommer att undvika bussar helt och hållet. De ändrar sina vanor av rädsla för att till varje pris slippa uppleva en ångestattack när de åker med buss.

För att man ska kunna ge en definitiv diagnos av agorafobi bör ångestattackerna vara frekventa eller ha orsakat en känsla av intensiv oro eller rädsla. Med detta menar vi att personen är rädd för att bli drabbad av ett nytt anfall. Dessutom ändrar de sitt beteende från detta ögonblick som ett resultat.
Här bör vi också nämna att man måste utesluta andra psykiska störningar för att kunna fastställa en korrekt diagnos. Anledningen till detta är att vissa specifika fobier, såsom social fobi, ofta förväxlas med agorafobi.

man andas i papperspåse
En panikattack är ett symptom som kan tyda på agorafobi.

Vi tror att du kommer att gilla den här artikeln: Fyra negativa effekter av mobiltelefoner du inte känner till

Symptomen på agorafobi: några exempel

Som vi nämnde ovan varierar symptomen på agorafobi från person till person. Denna störning orsakar ofta en känsla av rädsla för öppna utrymmen, särskilt när man är ensam. Det kan dock också förekomma på stängda platser, till exempel i en teater- eller biosalong.

En annan sak som också är ganska karakteristisk för agorafobi är rädslan för att uppleva en pinsam situation. Individen är rädd för vad som skulle kunna hända om han eller hon föll till marken eller fick en ångestattack så att andra människor såg det. Denna rädsla tenderar att vara mycket intensiv och extrem.

Problemet här är att allt detta påverkar alla områden i personens liv. Som vi redan har nämnt kommer ett undvikande beteendemönster att uppstå.

Till exempel, om de är rädda att ta kollektivtrafiken för att ta sig till jobbet eller en fritidsaktivitet, kommer detta beteendemönster att påverka hur de agerar och reagerar. Detta kan hindra dem från att delta i dessa typer av aktiviteter.

Andra överväganden om agorafobi

Enligt en artikel publicerad i tidskriften Farmacia Profesional ger sig symptomen på agorafobi vanligtvis till känna i sena tonåren eller tidig vuxen ålder. De flesta av dessa människor söker mer och mer sin tillflykt i sina hem och lämnar bara hemmet när de ser det som absolut nödvändigt.

Agorafobi tenderar att förekomma oftare hos kvinnor än män. Tyvärr åtföljs det ofta av symptom på depression, tvångstankar och social fobi.

Fysiska symptom

Om denna sjukdom inte behandlas i tid blir den kronisk och börjar finna näring på egen hand, vilket blir mycket handikappande för personen. Vi måste komma ihåg att det trots allt är en panikstörning, så det följs därför av fysiska symptom.

En artikel publicerad i Journal of Psychopathology and Clinical Psychology förklarar att hjärtfrekvensen accelererar och att personen kan få en känsla av att kvävas när en attack inträffar. De börjar svettas och de upplever ett tryck över bröstet.

I extrema fall kan detta leda till yrsel och svimning. Den ångest som dessa individer upplever får dem att känna som om de har tappat kontrollen. Detta kan också orsaka en rädsla för att dö.

kvinna på torg med symptomen på agorafobi
Agorafobi har flera olika symptom, inklusive ett undvikande beteende för att undvika vissa platser.

Saker att tänka på angående agorafobi och dess symptom

Vi måste komma ihåg att agorafobi är en komplex sjukdom som kan manifestera sig på många olika sätt. Dessa människor är rädda för specifika situationer, som att använda kollektivtrafik eller befinna sig på platser där de känner att de inte kommer att få hjälp i händelse av en kris.

Det är därför viktigt att de får lämpligt psykologiskt stöd och behandling. Annars kommer sjukdomen att bli kronisk och till slut definiera och kontrollera deras liv. Detta kommer att hindra dem från att upprätthålla en normal daglig rutin.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.