Vilka är de fyra vanligaste infektionssjukdomarna?

I dagens artikel tittar vi närmare på de fyra vanligaste infektionssjukdomarna.
Vilka är de fyra vanligaste infektionssjukdomarna?
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

Infektionssjukdomar är vanliga. Det finns väldigt många sjukdomar orsakade av virus, bakterier, parasiter och svampar som vi människor kan drabbas av. I dagens artikel tittar vi närmare på de fyra vanligaste infektionssjukdomarna.

Infektionssjukdomar är sjukdomar som orsakas av skadliga mikroorganismer, som virus, bakterier, svampar eller parasiter. Dessa sjukdomar kan överföras direkt eller indirekt från en annan person. Bland de vanligaste infektionssjukdomarna kan vi nämna till exempel lunginflammation och tuberkulos. Fortsätt läsa för att upptäcka de 4 vanligaste infektionssjukdomarna!

Dessa typer av sjukdomar liknar varandra genom att de delar samma stadier: inkubationsperiod, utveckling och konvalescens. Dessa tre stadier sträcker sig från att man drabbas av sjukdomen till återhämtning från infektionen.

I den här artikeln ska vi titta närmare på några av de vanligaste infektionssjukdomarna som finns över hela världen. Kom ihåg att för att förhindra dem är det bäst att utöva god hygien och att undvika dela personliga föremål med andra.

1. Lunginflammation

Detta är en bakteriell infektion främst orsakad av Streptococcus pneumonia. Inledningsvis påverkar lunginflammation lungparenkymet. Men när sjukdomen går vidare till sina allvarligare stadier kan den spridas från lungorna till blodet.

För att behandla denna sjukdom kommer din läkare vanligtvis att skriva ut antibiotika. Riktlinjerna du får kommer att vara direkt relaterade till just dina samt sjukdomens egenskaper. Alla former av lunginflammation har inte samma förlopp eller symptom.

2. De vanligaste infektionssjukdomarna: Tuberkulos

Detta är en annan av de vanligaste infektionssjukdomarna på global nivå. Specifikt är det en av de tio främsta dödsorsakerna i världen, och drabbade 10 miljoner människor 2018. Av de 10 miljoner drabbade dog 1,5 miljoner människor, enligt data som Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram.

Bakterien som orsakar denna sjukdom – Mycobacterium tuberculosis – har på senare tid i allt högre grad utvecklat resistens mot konventionell behandling. Detta till den grad att det nu utgör en folkhälsokris och ett hot mot hälsosäkerheten. Trots dessa negativa uppgifter uppnår vi ändå en årlig minskning av smittspridningen med cirka 2 %.

Tuberkulos sprider sig genom luften, och den smittade personen kan utveckla symptom, men också inte göra det. Av alla smittade uppvisar endast 10 % symptom. Bland de vanligaste symptomen kan vi hitta följande:

  • Allmänt obehag
  • Feber och en förhöjd kroppstemperatur
  • Hosta och slemproduktion
  • Överdrivna svettningar
konstnärens tolkning av infekterade lungor på en man

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Världsdagen för hepatit: Sjukdomen kan förebyggas

3. Hepatit A

Förutom lunginflammation och tuberkulos är hepatit A ytterligare en av de vanligaste infektionssjukdomarna som vi bör nämna. Till skillnad från de två föregående orsakas inte hepatit A av bakterier utan det är ett virus som är ansvarigt för denna infektion. Denna mikroorganism har fått sitt namn från viruset hepatit A.

Denna sjukdom sprider sig genom vatten eller genom mat som är förorenad av avföring från någon som är infekterad av viruset. Infektionen är nära förknippad med dålig sanitet, dålig personlig hygien och även analsex. Av den anledningen är det vanligare i länder som har bristfälliga sanitära åtgärder och sämre möjligheter till god hygien.

Denna sjukdom påverkar levern. Symptomen är:

En gulfärgning av hud och ögon på grund av gulsot hep A-test
Hepatit A kan göra att huden och slemhinnor gulnar.

4. De vanligaste infektionssjukdomarna: HIV

Humant immunbristvirus (HIV) är fortfarande en av de vanligaste infektionssjukdomarna, vilket gör sjukdomen till ett av de största hälsoproblemen på global nivå. Faktum är att detta virus har tagit mer än 32 miljoner människors liv. I slutet av 2018 var cirka 37,9 miljoner människor diagnostiserade med HIV.

Men tack vare framsteg inom behandlingen, som effektiviteten av förebyggande åtgärder, har sjukdomen blivit hanterbar. På så sätt kan personer med viruset leva utan att det påverkar deras vardag eller livskvalitet.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Infektion av bandmask: Symptom, orsaker och behandling

Förebyggande av de vanligaste infektionssjukdomarna

Även om vi har nämnt fyra av de mest smittsamma sjukdomarna på global nivå, betyder det inte att de är de enda eller de farligaste. Faktum är att det finns andra, som malaria, dengue och hjärnhinneinflammation, som har dödat miljontals människor.

Som vi nämnde i början är god hygien grundläggande för att förebygga denna typ av sjukdomar. Det är också viktigt att få en snabb och korrekt diagnos och tillgång till sjukvård för att hantera det som lätt går att behandla. Medicinska framsteg är fantastiska. Men patogener evolverar också genom resistens mot läkemedel och behandlingar. Att förebygga är alltid den bästa vägen att gå.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ramirez J, Wiemken T, Peyrani P, Arnold F et al. Adults Hospitalized With Pneumonia in the United States: Incidence, Epidemiology, and Mortality. Clin Infect Dis. 2017 Nov 13;65(11):1806-1812.
  • Cao G, Jing W, Liu J, Liu M. The global trends and regional differences in incidence and mortality of hepatitis A from 1990 to 2019 and implications for its prevention. Hepatol Int. 2021 Oct;15(5):1068-1082.
  • Cortés J. Cambios significativos en el manejo y control del HIV/sida. Biomedica. 2019;39:5–9.
  • Organización Mundial de la Salud. Tuberculosis. 2021. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis.
  • Organización Mundial de la Salud. Infección por el VIH. 2022. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.