Hepatit hos barn: Vad du behöver veta

Hepatit hos barn kan visa sig i form av feber, buksmärtor och viktminskning. Dessa är ospecifika symptom, som gör sjukdomen svår att upptäcka i tidiga skeden.
Hepatit hos barn: Vad du behöver veta

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Hepatit hos barn, liksom hos vuxna, är en inflammation i levern. Levern är ett organ som ligger på höger sida av magen och fungerar som ett reningssystem för gifter och restprodukter i kroppen.

Dessutom producerar detta organ flera ämnen som är livsnödvändiga, som koagulationsfaktorer, och ämnen som är involverade i matsmältningsprocessen. Problemet är att levern inte kan fungera ordentligt när den blir inflammerad.

Även om förekomsten av hepatit hos barn har minskat tack vare vacciner mot vissa virus, är det fortfarande ett stort hälsoproblem. Det är en infektion som kan gå obemärkt förbi, men som i vissa fall vid någon tidpunkt leder till komplikationer.

Hepatit beror i de flesta fall på infektioner av virus som har affinitet till levern. I den här artikeln kommer vi att förklara vad hepatit hos barn är och vilka som är de vanligaste orsakerna.

Vad orsakar hepatit hos barn?

Som vi redan har nämnt kommer sig hepatit hos barn nästan uteslutande av en infektion av ett virus. De är grupperade i en familj som kallas hepatitvirus. De viktigaste är hepatit A-, B- och C-virus, men det finns även andra, som D och E, som är mindre vanliga.

Den vanligaste orsaken till hepatit hos barn är hepatit A-virus (HAV). Sjukdomen dessa virus ger upphov till är vanligtvis godartad och går över av sig själv. I Spanien, till exempel, drabbar det nästan 5 % av alla barn. Detta virus sprids via fekal-oral väg. Till exempel när vi inte tvättar händerna ordentligt efter att ha gått på toaletten.

De flesta fall inträffar på platser där det inte råder goda hygieniska förhållanden. Det beror på att när vi använder vatten som inte är ordentligt behandlat och renat kan det innehålla spår av avföring som bär på viruset.

Hepatit hos barn på grund av HAV går vanligtvis obemärkt förbi eftersom de kliniska manifestationerna inte är särskilt allvarliga. Det betyder dock att epidemiska utbrott ibland inträffar, och att det finns en hög smittspridning bland familjemedlemmar.

En läkare som vaccinerar en ung pojke.
Det finns vaccin mot vissa typer av hepatit, men inte alla.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Rör inte dessa fyra kroppsdelar utan att tvätta händerna

Hepatit B-virus

Hepatit B-viruset (HBV) är allvarligare. Det beror inte på att infektionen initialt ger mer uttalade symptom utan för att infektionen tenderar att bli kronisk. Detta virus sprider sig främst på grund av att mamman överför det till barnet under graviditeten eller förlossningen.

Det finns också många fall där viruset sprider sig under tonåren. Detta kan vara hos ungdomar som använder droger som heroin. Det kan även överföras om man utför en tatuering eller en piercing utan ordentliga hygienåtgärder.

Hepatit C-virus

Idag orsakas hepatit hos barn vanligtvis inte av hepatit C-virus (HCV), eftersom säkerhetsåtgärderna har blivit avsevärt bättre på senare tid. Detta virus kan också bli överfört parenteralt, och de allra flesta fall kommer från infekterade mödrar. Ändå, även i denna situation, är det mindre sannolikt att infektera barnet.

Men en infektion orsakad av HCV tenderar också att bli kronisk. Faktum är att nästan 75 % av fallen av infektion utvecklar sig vidare till levercirros eller levercancer. Det är därför viktigt att förebygga och behandla det.

Hepatit B-vaccinet.
Hepatit B är en allvarligare form och tenderar att bli kronisk.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Världsdagen för hepatit: Sjukdomen kan förebyggas

Vilka är symptomen på hepatit hos barn?

Som vi redan har nämnt kan hepatit hos barn gå obemärkt förbi. Symptomen är ganska ospecifika och i många fall milda. Det kan till exempel visa sig i form av trötthet och allmänt obehag.

I vissa fall kan barnet även utveckla gulsot. Detta leder till att huden och ögonen får en gulaktig färg. Andra symptom kan vara:

  • Feber: Inte så hög vid hepatit A och något högre i den typiska utvecklingen av hepatit B.
  • Kräkningar
  • Buksmärtor: Speciellt i regionen där levern sitter
  • Förlust av aptit och viktminskning

Barn bör följa vaccinationsplanen, och den kommer att skydda dem mot vissa typer av hepatit. Om det finns några varningstecken är det också viktigt att låta en läkare utföra alla nödvändiga tester för att övervaka barnet eller behandla dem vid infektion.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.