Vad du bör känna till om gulsot hos nyfödda

Nyföddhetsgulsot innebär inte att ett barnet har någon allvarlig sjukdom. Läs mer om detta tillstånd här.
Vad du bör känna till om gulsot hos nyfödda
María Cantos

Skriven och verifierad av barnmorska María Cantos.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Föräldrar till nyfödda kan vara så överväldigade av den nya situationen att minsta lilla utslag eller symptom får dem att oroa sig. När det gäller gulsot hos nyfödda, är det dock bra att känna till att det inte är något du bör oroa dig för. Ändå är det viktigt att du håller ett öga på tillståndet så att det inte når extrema nivåer. I dagens artikel hittar du mer information om gulsot hos nyfödda samt råd om hur man ska agera för att förhindra att det blir värre.

Orsakerna till gulsot hos nyfödda

Definitionen på gulsot är ett symptom då “huden och slemhinnorna blir gula”. Bilirubin, ett ämne som uppträder när de röda blodkropparna bryts ner, är vanligtvis orsaken. Ett blodprov är det bästa sättet att ta reda på de exakta nivåerna av bilirubin i blodet.

Att ett barn blir gulare är inte något allvarligt tillstånd i de fall bilirubinnivåerna inte är allt för höga. Om de blir det, har barnet hyperbilirubinemi och behöver behandling på sjukhus. I de flesta fall är allt som behövs kontroller och övervakning.

Det är normalt att huden hos en nyfödd är lite gul efter två eller tre dagar efter födseln. Detta beror på att deras lever ska ta över funktionen att ta bort överskottet av bilirubin. Men levern behöver lite tid på sig att anpassa sig efter födseln innan den börjar fungera som den ska.

Behandling av gulsot hos nyfödda

Nu när du vet att gulsot hos nyfödda inte är något allvarligt tillstånd, ska du få lära dig hur du ska hantera det. Allt du behöver göra är att följa några grundläggande rutiner:

  • Håll koll på din nyföddas matningsschema. Om du ammar din baby, är det lite mer komplicerat att mäta matintaget exakt. Amningsrelaterad gulsot är sällsynt och förekommer vanligtvis en vecka efter födseln. Endast en barnläkare kan ställa en diagnos på den nyfödda och säga om han eller hon bör sluta amma under en dag eller två.
  • Ljusbehandling – på sjukhus eller hemma. Detta är en teknik som används på neonatologiavdelningar vid behandling av hyperbilirubinemi. Om den nyfödda inte behöver sjukhusvistelse kan du göra samma behandling hemma. Allt du behöver göra är att exponera den nyfödda för solljus under 10 minuter om dagen. Se till att han eller hon har på sig endast blöja och ögonskydd. Den bästa tiden att göra det är före klockan 9 på morgonen.

Identifiera möjliga risksituationer

Som vi nämnde ovan är gulsot hos nyfödda ganska vanligt, så det finns ingen anledning till oro. Men du bör vara medveten om vissa tecken som kräver medicinsk vård:

  • Tidig början av gulsoten. Om färgen är närvarande från den första dagen av livet, tar barnläkaren ett blodprov för att utvärdera situationen.
  • Nyföddhetsgulsot kan fortsätta under barnets två första veckor av livet. Detta är den tid levern behöver för att anpassa sig innan den börjar fungera som den ska. Har ditt barn inte fått en mer normal färg efter denna tid bör man också konsultera en läkare.

Komplikationer hos nyfödda med gulsot

När bilirubinnivåerna blir för höga invaderar ämnet hjärncellerna. Inne i hjärncellerna förändrar de nervcellernas metabolism och funktion. Läkare kallar detta kärnikterus. För att förhindra det, konsultera din barnläkare så att de kan undersöka barnet en vecka efter födseln.

Barnläkaren gör alla nödvändiga tester för att bedöma bilirubinnivåerna. Så om värdena är extremt höga kommer han eller hon att lägga in barnet på sjukhuset för fototerapi.

Fototerapi på sjukhus

baby behandlas för nyföddhetsgulsot medan mamma tittar på

En nyfödd som behöver fototerapi behöver vistas på sjukhus i flera dagar. De flesta sjukhus låter numer föräldrar vara med sina barn dygnet runt. Men det är också viktigt att ta några pauser för att vila hemma.

Sjuksköterskor på neonatalavdelningar kan ge grundläggande vård för nyfödda med hyperbilirubinemi. Du bör följa rekommendationerna från vårdpersonalen. Sluta inte amma barnet, men följ råden från sjukhuspersonalen för att göra det på bästa sätt under de rådande omständigheterna.

Slutsats

Hudförändringar till följd av gulsot under de första dagarna i livet är normalt för en nyfödd. Det är dock viktigt att hålla ett öga på tillståndet och uppmärksamma din läkare på om du lägger märke till några förändringar eller om gulsoten inte försvinner av sig själv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cifuentes Recondo, J. (2012). Ictericia en el recién nacido. Medwave. https://doi.org/10.5867/medwave.2006.05.1984
  • García-Alix, A., Martínez Biarge, M., Arnaez, J., Valverde, E., & Quero, J. (2008). Protocolos de Neonatología. In Nenonatología Protocolos AEP.
  • Neil, K., & Zieve, D. (2018). Ictericia del recién nacido. MedlinePlus.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.