Mentala verktyg för att hantera depression

Även om många tror att terapi är mindre effektivt än medicinering är båda nödvändiga för att hantera depression från ett holistiskt perspektiv.
Mentala verktyg för att hantera depression

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Kunskap om mentala verktyg för att hantera depression kan vara till stor hjälp vid behandling av psykologiska tillstånd. Läs vidare för att lära dig att tackla detta tillstånd.

Vad är depression?

Depression är en mental åkomma. Det påverkar alla individer olika, men generellt tar ledsamhet och skuldkänslor över och påverkar de drabbades vardag. Personerna förlorar ofta intresset för saker de brukade tycka om. Det börjar vanligast under tonåren eller mellan åldrarna 20 och 30, men det är också något som kan drabba barn.

Till skillnad från vad man trodde förr har depression inget att göra med svaghet. Det har inte heller nödvändigtvis något att göra med brist på omtanke, trauman under barndomen eller personlighetsstörningar. Anledningarna kan vara många: en familjemedlems död, uppbrott, situationer på jobbet, allvarliga sjukdomar och till och med hormonella förändringar.

Statistiken visar att 30% av primärvårdspatienter har symptom på depression och att 10% utvecklas till allvarliga tillstånd. En av sex patienter kan drabbas.

Symptom på depression

Man som sitter på strand

Att känna sig utmattad, ledsen, irriterad eller ängslig är symptom på depression. Man går i stort sett miste om sin förmåga att uttrycka vissa känslor, som glädje och njutning. Man får istället skuldkänslor, och kan känna sig hopplös, ensam och värdelös.

Någon som är deprimerad har svårigheter att ta beslut, sover inte mycket och det kan i värsta fall sluta med självmord. Drabbade kan också sluta ta hand om sin personliga hygien, sina barn eller sina husdjur.

Fysiska åkommor och depression

Fysiska åkommor kan ha en direkt eller indirekt koppling till depression:

 • Sköldkörtelproblem kan exempelvis påverka hormonnivåerna, vilket kan ge upphov till depressionssymptom.
 • Cerebrala tumörer, multipel skleros, Parkinsons, demens eller sömnapné kan orsaka depression.
 • Tuberkulos, lunginflammation och hepatit kan också spela en roll.
 • Ångest, alkoholism eller schizofreni är också möjliga orsaker.

Depression och något mer

Deprimerad kvinna vid väg

Om man inte lär sig att hantera depression kan sjukdomen förvärras och bli varaktig.

 • Allvarlig depression varar i 2 år eller mer. Man kan förlora sitt sinne för humor och förmågan att ha roligt, och man blir mer pessimistisk och skeptisk.
 • När det rör sig om “premenstruell dysforisk störning” visar sig symptomen bara dagarna innan menstruationen. Det kan börja i tidig ålder, men det försvinner vid klimakteriet. Även klimakteriet kan leda till depression, och en studie har visat att hormonbehandlingarna kan vara nyckeln till att förebygga och behandla detta.

Trick för att hantera depression

Kvinna vid skrivbord

Kompletterande behandling, psykoterapi och medicinering är de verktyg som används för att behandla depression. Man behöver oftast inte bli inlagd, såvida man inte har självmordstankar, går ner i vikt eller om tillståndet ger upphov till hjärtproblem.

 • Om det rör sig om en mild depression kan man få hjälp via läkarbesök. Terapin kan göras individuellt eller i grupp, och hjälper oftast de drabbade att progressivt anpassa sig till livets press.
 • Om depressionen går från mild till allvarlig kan den behandlas med en ny generation av antidepressiva eller heterocykliska mediciner. Det finns även effektiva selektiva serotoninåterupptagshämmare och monoaminoxidashämmare.
 • Om nödvändigt kan ECT användas. Det innebär att man placerar elektroder på huvudet för att inducera konvulsioner i hjärnan genom elektrisk stimulering. Det kräver lokalbedövning för att utföras.
 • Depression som kopplas till årstider behandlas med fototerapi. Det innebär att personen måste sitta framför en låda som sänder ut ljus i 30 minuter, utan att titta direkt på den.

Hantera depression

Det finns många mentala verktyg som kan hjälpa dig att hantera depression:

 • Delta i aktiviteter som du är intresserad av. Det ger dig mer fysisk och mental energi, och hjälper dig att undvika negativa tankar.
 • Omvandla dina negativa tankar till positiva. Genom att stärka din självkänsla bekämpar du depression eftersom det får dig att uppskatta dig själv och tolerera dina fel.
 • Ett annat sätt att hantera depression är att bli mer bestämd eller stärka din förmåga att försvara dina åsikter.
 • Om du kan acceptera din mentala hälsa, även om den är negativ, visar det på känslomässig intelligens. Det är viktigt att man kan identifiera känslor som ångest, ilska, ledsamhet och rädsla för att kunna hantera dem.
 • Dina mål i livet motiverar dig och får dig att fortsätta framåt. Att jobba mot målen man har satt upp är därför något som kan hjälpa dig att komma över depression.
 • Meditation är också väldigt effektivt för vissa.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.