Rör inte dessa fyra kroppsdelar utan att tvätta händerna

Vi gör det ofta utan att vi tänker på det, men vi bör undvika att röra vissa kroppsdelar utan att tvätta händerna. Det kan överföra bakterier.
Rör inte dessa fyra kroppsdelar utan att tvätta händerna

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Under din barndom var din mamma förmodligen noga med att du skulle ta hand om din personliga hygien. Att tvätta händerna är en av våra viktigaste vanor. Det beror på vi att under dagen vidrör alla möjliga saker som är fulla av bakterier.

Om du inte har god hygien ansamlas bakterier på händerna, och det kan lätt äventyra din hälsa om du inte är försiktig. Men vilka är de kroppsdelar du inte ska röra med smutsiga händer? Vad händer om du gör det?

Det ska vi diskutera här.

Varför är det viktigt att tvätta händerna?

Den 15:e december varje år infaller Internationella handtvättsdagen – ett initiativ som skapades av UNICEF. Man ville med det höja medvetenheten kring vikten av att tvätta händerna. Organisationen betonade att det finns många sjukdomar som överförs när vi vidrör vissa kroppsdelar med ohygieniska händer.

Tvätta händerna

Kanske tror du att du redan har den bästa hygienen och att du inte löper några risker eftersom du inte är i kontakt med giftiga ämnen. Innan du känner dig alltför säker, fråga dig själv om allt du vidrör faktiskt är rent. Om du använder datorn varje dag kan du överföra bakterier mellan tangenterna, skärmen och munnen. Att kontoret ser “rent” ut behöver inte innebära att så är fallet.

Många typer av bakterier överförs genom luften, och det är något man inte kan kontrollera.

1. Ögonen

Synen är en av våra värdefullaste sinnen och därför kan det vara mycket irriterande när vi har en ögoninfektion. Det är vanligt att vi för händerna till ögonen för att gnugga, ta bort en ögonfrans eller något skräp från våra ögon. Men att röra ögonen med smutsiga händer kan orsaka allvarliga infektioner.

I de flesta fall rör vi våra ögon utan att ens vara medvetna om det.

Några av de rekommendationer du alltid bör följa är:

  • Tvätta händerna innan du vidrör dina ögon
  • Ta hjälp av en näsduk eller en pappershandduk om du behöver torka tårar eller ta bort en ögonfrans
  • Undvik att föra in någon typ av främmande föremål

Ta hand om kontaktlinser

Rör inte ögat med smutsiga fingrar
  • Du ska aldrig röra ögonen direkt med händerna om du inte har tvättat dem med neutral tvål och vatten.
  • Det rekommenderas att du lär dig att ta bort linser mycket försiktigt. Be en ögonläkare eller optiker lära dig det rätta sättet att sätta in dem och ta ut dem.
  • Gnugga inte ögonen av någon anledning eftersom ögonen är mycket känsliga och lätt kan skadas.

Det är säkert vanligt att du kommer hem efter en ansträngande dag på jobbet och känner dig så trött att du vill ta ut dina kontaktlinser. Du måste dock alltid komma ihåg att tvätta händerna först. Det är viktigt eftersom linsvätskan inte eliminerar alla bakterier, bara ytliga. När du tvättar händerna för att ta ut dina kontaktlinser är det viktigt att du använder en neutral tvål och varmt vatten.

Skölj händerna extra noga om du använder flytande tvål. De tenderar att lämna en film av kemikalier, vilket kan lämna rester på dina kontaktlinser. Med tiden ackumuleras dessa rester och linserna håller då inte lika länge som de borde.

2. Intima delar

Dina intima delar är naturligtvis mycket privata och det är viktigt att du säkerställer att dina händer är rena innan du vidrör dem. Att röra dessa kroppsdelar med smutsiga händer kan medföra bakterier som kan orsaka olika typer av infektionerOmrådet är redan fuktigt och har sitt eget ekosystem. Kontakt med andra bakterier kan leda till allvarliga problem.

Ett mycket vanligt misstag kvinnor gör är att försöka tvätta området med tvål, vatten och vaginala rengöringsmedel. Vi rekommenderar att hålla användningen av tvål och vatten på ett minimum och helt undvika användning av vaginala rengöringsmedel.

3. Öronen

En av de kroppsdelar man aldrig ska röra (eller klia) med händerna är insidan av öronen. Det kan orsaka sår som med tiden kan bli infekterade. För det första ska du komma ihåg att örat innehåller vax som tjänar till att hindra bakterier från att komma in.

Du bör inte försöka ta bort allt vax som är inne i örat. Om du känner att du har för mycket öronvax rekommenderar vi att du pratar med en öronläkare. Läkaren kommer hjälpa dig att ta bort överflödigt vax utan problem och med säkra metoder.

4. Ansiktet

Undvik att röra ansiktet. Vi vet att det är något vi nästan alltid gör ofrivilligt, men försök lära dig att undvika det så långt som möjligt. Det finns flera anledningar till det. När du trycker på ansiktet överför du rester från händerna.

Kläm aldrig finnar och pormaskar

Om du har dålig hygien kan porerna i huden lätt bli igentäppta. Det leder till finnar och röda utslag på huden. De enda gångerna du ska vidröra ditt ansikte är när du tvättar det och efter att du har tvättat händerna.

Som du kan se, att vidröra olika kroppsdelar med smutsiga händer kan orsaka problem, små som stora.

Undvik att göra det så långt som möjligt.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.