Infektion av bandmask: symptom, orsaker och behandling

Infektion av bandmask, eller binnikemask, är i många fall asymptomatisk. Hos många patienter kan det dock leda till matsmältningsproblem och neurologiska symptom. I den här artikeln beskriver vi orsakerna och möjliga behandlingar.
Infektion av bandmask: symptom, orsaker och behandling

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2021

Infektion av bandmask, även kallade binnikemask, är vanlig bland människor som äter nötkött eller fläskkött. Enligt information som publicerats av Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar cystikerkos (det medicinska namnet för den svårare formen av denna parasitiska sjukdom) matsmältningsbesvär och neurologiska komplikationer i de allvarligaste fallen.

Hur uppstår en infektion? Vilka typer av bandmask infekterar människor? Dessa är några av de frågor som kan uppstå när vi pratar om denna parasit.

Nedan tar vi en närmare titt på de mest relevanta aspekterna av denna parasit.

Hur får man en infektion av bandmask?

Taenia är ett släkte av parasitiska plattmaskar i klassen bandmaskar. De är extracellulära endoparasiter eftersom de bor inne i värden, men de tar sig inte in på cellnivå, vilket är fallet med virus.

De har en komplex livscykel, och beroende på det stadium som orsakar tillståndet kan två olika sjukdomar uppstå hos den drabbade personen.

  • Adulta bandmaskar ger upphov till en infektion när de hakar sig fast i tarmen hos den slutliga värden.
  • Larver och juvenila former ger upphov till cystikerkos, ett ännu allvarligare tillstånd som uppstår när dessa parasiter är belägna i olika organ och vävnader hos den drabbade personen.

I sin adulta form är bandmaskar formade som tydligt segmenterade och platta maskar. I huvudet eller scolexen har de ett antal krokar som gör det möjligt att fästa den orala apparaten vid värdens tarmväggar och äta maten som passerar genom tarmen.

Infektion av bandmask
Bandmaskar är parasiter som kan orsaka akuta eller allvarliga infektioner.

Du kanske vill läsa mer i den här artikeln: Vad du ska göra om dina barn har tarmparasiter

En komplex livscykel

Enligt Folkhälsomyndigheten är det främst fyra arter av bandmask som kan skapa infektion hos människor:

  • Taenia saginata eller bandmask i nötkött.
  • Taenia solium som lever i gris.
  • Dibothriocephalus latum även känd under namnen bred binnikemask eller fiskbinnikemask.
  • Hymenolepis nana kallas ofta dvärgbandmask.

Det är viktigt att betona att en människa kan vara den definitiva värden för denna parasit, till skillnad från många andra sjukdomar som överförs från djur till människor. För att förenkla deras komplexa livscykel kan vi sammanfatta stegen i tre huvudsakliga steg:

  1. För det första avger en smittad person ägg eller delar av de vuxna bandmaskarna i avföringen och släpper ut dem i omgivningen, där de kan överleva i flera månader.
  2. Sedan kan grisar och kor av misstag få i sig dessa ägg, och med tiden fäster larverna sig i djurets vävnad, vilket leder till cystikerkos.
  3. Så småningom äter människor detta kött som är infekterat med juvenila maskar, och några av dem utvecklas till vuxen ålder i tarmkanalen och sluter därmed cykeln.

Mänsklig avföring -> kött från smittade grisar eller kor -> mänskliga tarmar

Symptom på en infektion av bandmask

De flesta fall av infektioner av bandmask är asymptomatiska. Vissa har emellertid gastrointestinala störningar och andra komplikationer. De kliniska manifestationerna av en bandmaskinfektion inkluderar följande:

Dessa symptom uppträder inte förrän parasiten är ganska stor. Om inte en läkare utför en avföringskultur (där de kan se ägg från adulta individer) kan en infekterad patient ha bandmask i flera år utan att veta om det.

Emellertid skiljer sig fall av cystikerkos mycket från detta förlopp. I själva verket är detta ett tillstånd som bara beror på Taenia solium. I det här fallet blir inte människan smittad genom att äta kött med larverna utan genom att äta äggen direkt. Således misstar parasiten människan för den mellanliggande värden (gris eller ko) och detta ger upphov till cystikerkos, eller en invasion av larver i vävnaden, i människokroppen. Vi bör dock vara medvetna om att detta inte är den naturliga livscykeln för bandmask.

Dessutom är de kliniska symptomen väldigt varierande, beroende på den drabbade vävnaden. Men när larverna tar sig in i hjärnan är neurologiska symptom avgörande för att upptäcka sjukdomen. Dessa inkluderar följande:

man på golvet i svåra plågor
Epileptiska anfall kan uppträda när en bandmaskinfektion är mycket allvarlig. Dessutom kan patienter uppleva andra neurologiska symptom.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Bota tarminfektion med tre naturliga kurer

Förebyggande och behandling av infektion av bandmask

Du kan behandla både cystikerkos och vanliga tarminfektioner av bandmask med antiparasitiska läkemedel. Speciellt när det gäller den vanligare formen av tarminfektion är prognosen mycket positiv. Men cystikerkos kräver ibland operation och kan vara dödlig om den inte upptäcks och behandlas i tid.

Den bästa boten är att förebygga, som i nästan alla fall – god hygien och livsmedelssäkerhet minskar drastiskt risken att bli smittad. Det är därför dessa tarmparasiter är så sällsynta i höginkomstländer: livsmedel är under strikt kontroll och vilket gör det lättare att undvika försäljning av kontaminerat kött.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.