Sepsis hos spädbarn och barn: Varningstecken

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som kan vara livshotande hos spädbarn och barn om det inte behandlas. Eftersom barn, särskilt små, inte själva inser att de är sjuka måste vuxna lära sig att känna igen deras symtom.
Sepsis hos spädbarn och barn: Varningstecken

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Sepsis är ett allvarligt tillstånd hos spädbarn och barn, och kan i vissa fall kan leda till döden. Det är en medicinsk nödsituation som måste behandlas så snart som möjligt, eftersom tiden är av högsta betydelse. Av denna anledning är det mycket viktigt att känna till olika varningstecknen för detta tillstånd, som tidigare kallades blodförgiftning.

Personer med försvagat immunförsvar är mest utsatta. Detta allvarliga tillstånd förekommer oftare hos äldre vuxna, personer med kroniska sjukdomar och de som har lidit av betydande fysiska trauma.

Vad är sepsis?

Sepsis kallas också systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom (SIRS). Det inträffar när kroppen reagerar oproportionerligt på en infektion. Även om vem som helst kan få SIRS, har sepsis hos spädbarn och barn sina särdrag.

För det första orsakar det vanligtvis ett utsläpp av kemikalier i blodomloppet för att bekämpa infektioner. Effekten är inflammation i hela kroppen. Som en konsekvens uppstår skador på både vävnader och organ. Detta kan leda till dysfunktion i flera organ.

Immunsystemets onormala respons påverkar kardiovaskulära, neuronala, hormonella, energiska, metaboliska och koagulationsfunktioner. I de mest extrema fallen leder det till döden.

Nyfödd bebis ligger i kuvös.
Sepsis är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver omedelbar läkarvård för att förhindra dödliga konsekvenser.

Lär dig mer om sjukdomar hos spädbarn: Sjukdomar hos nyfödda som kräver kirurgi

Typer och former

Experter klassificerar sepsis baserat på dess allvarlighetsgrad, antalet drabbade organ och hur kroppen reagerar på de läkemedel som läkaren föreskriver. Det här är de typer av sepsis som finns:

 • Enkel sepsis. När sjukdomen inte har skadat något organ.
 • Allvarlig sepsis. När minst ett organ slutar att fungera som det ska, eller det finns betydande blodtrycksfall, som behandling kan korrigera.
 • Septisk chock. Om det förekommer ett signifikant blodtrycksfall som omedelbart måste behandlas med lämpliga läkemedel för detta ändamål.

När det gäller sepsis hos spädbarn och barn klassificerar man detta tillstånd i två huvudtyper:

 • Neonatal sepsis drabbar barn strax efter födseln. Detta tillstånd kan uppträda upp till nittio dagar efter födseln. Om symtom framträder under de första dagarna kallas det tidig neonatal sepsis.
  • Sepsis hos äldre barn inträffar tre månaders ålder.

Varningstecken på sepsis hos spädbarn och barn

Sepsis hos spädbarn och barn är ett allvarligt hälsotillstånd, men ett som man kan behandla. Det viktiga är att uppsöka sjukvård så snart som möjligt. Tidig upptäckt av detta tillstånd är ofta skillnaden mellan liv och död.

I de flesta fall föregås sepsis av en infektion som man kan lokalisera till urinvägarna, huden, benen eller lungorna. Vi bör notera att för tidigt födda barn, och de som är födda med låg födelsevikt, är mer benägna att drabbas av sepsis. Ålder utgör en riskfaktor.

De huvudsakliga symtomen på sepsis är följande:

 • Feber eller onormalt låg temperatur
 • Snabb hjärtfrekvens
 • Snabb andning
 • Kalla händer och fötter
 • Klibbigt fuktig hud
 • Allmänt tillstånd av förvirring, yrsel och desorientering
 • Dyspné eller andfåddhet
 • Illamående och kräkningar

Samtidigt behöver du vara uppmärksam på en serie andra varningstecken. Dessa tecken pekar mot ett allvarligt tillstånd som en läkare måste behandla så snart som möjligt. Om fler än ett av dessa tecken och symtom uppstår tillsammans, bör du omedelbart söka medicinsk hjälp. Om ditt barn är svagt, i obehag eller verkar sjukt måste diagnosen och tillvägagångssättet påskyndas.

Ett spädbarn som har torra blöjor i mer än 12 timmar är ett annat allvarligt tecken, eftersom det indikerar uttorkning och kroppens anstränger sig för att behålla vätska. Detta är relaterat till blodtrycksfall och minskat blodflöde till njurarna.

Familj på besök hos barndoktorn.
Du bör kontakta sjukvården när du upptäcker symtom. Tidig medicinsk intervention minskar risken.

Du kanske också är intresserad av: Allt du behöver veta om behandling av lunginflammation

Förebyggande av sepsis hos spädbarn och barn

Det finns två sätt att förhindra sepsis hos spädbarn och barn:

Världshälsoorganisationen (WHO) har gått ut med en rad rekommendationer för att hjälpa familjer att förebygga sepsis, särskilt bland spädbarn och barn. Vi bör nämna att detta tillstånd drabbar tre miljoner nyfödda och 1,2 miljoner äldre barn varje år.

De viktigaste förebyggande åtgärderna är följande:

När det gäller hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderar WHO dem att följa de fem punkterna för korrekt handhygien. Liknande bör de hålla sin arbetsmiljö desinfekterad, regelbundet begära utrustning för infektionskontroll och jobba i enlighet med infektionsförebyggande protokoll vid alla patientbehandlingar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Alejandro, B. C., Ronald, P. M., & Glenn, H. P. (2011). Manejo del paciente en shock séptico. Revista Médica Clínica Las Condes, 22(3), 293-301.
 • Coronell, W., Pérez, C., Guerrero, C., & Bustamante, H. (2009). Sepsis neonatal. Revista de enfermedades infecciosas en pediatría, 22(90), 57-68.
 • Baique-Sánchez, P. M. (2017, July). Sepsis en pediatría: nuevos conceptos. In Anales de la Facultad de Medicina (Vol. 78, No. 3, pp. 333-342). UNMSM. Facultad de Medicina.
 • Zea-Vera, Alonso, Christie G. Turin, and Theresa J. Ochoa. “Unificar los criterios de sepsis neonatal tardía: propuesta de un algoritmo de vigilancia diagnóstica.” Revista peruana de medicina experimental y salud publica 31 (2014): 358-363.
 • Shimabuku, Roberto, et al. “Etiología y susceptibilidad antimicrobiana de las infecciones neonatales.” Anales de la Facultad de Medicina. Vol. 65. No. 1. UNMSM. Facultad de Medicina, 2004.
 • Rios Valdéz, Claudia Verónica, et al. “Factores de riesgo asociados a sepsis neonatal.” Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría 44.2 (2005): 87-92.
 • Tijerina-Torres, Cinthya Yanet, et al. “Sepsis neonatal intrahospitalaria. Incidencia y factores de riesgo.” Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social 49.6 (2011): 643-648.
 • Tapia, José Luis, et al. “Sepsis neonatal en la era de profilaxis antimicrobiana prenatal.” Revista chilena de infectología 24.2 (2007): 111-116.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.