Vilka ämnen innehåller cigaretter?

Cigarretter innehåller en stor mängd olika ämnen, och minst 250 av dem är skadliga för din hälsa. I den här artikeln berättar vi vilka som är de farligaste komponenterna och hur de kan påverka din hälsa negativt.
Vilka ämnen innehåller cigaretter?

Senaste uppdateringen: 01 augusti, 2022

Bland de ämnen som cigaretter innehåller finner vi nikotin, tjära och vätecyanid. Alla av dem är giftiga och leder, direkt eller indirekt, till att din hälsa försämras. De utgör alltså riskfaktorer för flera sjukdomar.

Det finns 4 000 kemiska grundämnen i röken som kommer från en cigarett, och bland dem är ett 50-tal cancerframkallande. Men cancer är inte den enda slutgiltigt skadliga effekten av rökning. Ovanan är också förknippad med, bland annat, flertalet lungsjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar.

Den huvudsakliga reaktionen som frigör de ämnen som cigaretter innehåller är förbränning, men giftig rök kommer inte bara från vanliga cigaretter. Alla typer av tobak, i större eller mindre utsträckning, utgör en riskfaktor när du röker dem.

De tre mest relevanta ämnena som cigaretter innehåller

Vi kan nämna tre huvudsakliga giftiga kemikalier i tobaksrök: Nikotin, kolmonoxid och tjära. För alla tre finns det tillräcklig bevisning vad gäller deras skadliga effekter för människors hälsa.

Nikotin

Nikotin är det mest kända ämnet som cigaretter innehåller. Absorptionen av ämnet är snabb och det kan nå hjärnan på mindre än 10 sekunder. Väl där stimulerar det neuroner till att producera signalsubstansen dopamin.

Genom dopaminet upprätthåller nikotinet ett beroende. Samtidigt skapas tolerans vid bruk och abstinens vid frånvaro; det första skapar behovet av fler och högre doser för att upprätthålla effekten av tillfredsställelse, och det andra är en uppsättning av symtom som kan bli övermäktiga då man försöker sluta använda det beroendeframkallande ämnet.

Nikotin är ett stimulerande medel som påverkar det centrala nervsystemet. När det kommer till hjärtat ökar det hjärtfrekvensen, vilket påverkar blodtrycket.

Cigarettrök är leveransmetoden för giftiga ämnen som uppstår vid förbränning.

Kolmonoxid

Cigarettrök innehåller kolmonoxid. Detta är samma ämne som uppträder i giftig form vid förbränning i bland annat bilmotorer.

Kolmonoxid tränger undan syret i hemoglobin och konkurrerar med det om dess plats i blodet. Därför minskar rökare sin syrebärande förmåga jämfört med icke-rökare.

Tjära

När vi pratar om tjära så använder vi en generell term för att hänvisa till en stor mängd olika toxiner som faller inom samma kategori. Denna grupp av kemikalier är ansvarig för det man kallar tobaksfärgade tänder.

Tjäran deponeras gradvis i lungvävnaden. Och om man röker 20 cigaretter om dagen blir ansamlingen cirka 500 gram på ett år, vilket är den primära riskfaktorn för de cellförändringar som leder till lungcancer.

Andra ämnen som cigaretter innehåller

Det finns en mängd andra ämnen som cigaretter innehåller vilka är skadliga för hälsan:

  • Ammonium: Tillverkare inkluderar ammonium i cigaretter så att nikotinet ska kristalliseras. Tobaksindustrins mål är att få in nikotin i kroppen snabbare, och det är därför de tillsätter detta skadliga ämne. Genom att alkalisera tobaksrök blir inträngningen av nikotinet effektivare.
  • Vätecyanid: I den osynliga delen av cigarettrök finner vi vätecyanid. Detta ämne konkurrerar också med syre, vilket gör att det bidrar till den låga syresättningen som många rökare har. Den har hög cancerframkallande verkan, eftersom den stimulerar cellmutation.
  • Tobakstillsatser: Fyllningen av cigaretter blir vid tillverkningen utblandad med tobaksrester, som inte består av bladen utan av restprodukterna från produktionen av dem. Smakämnen läggs till dessa fyllnadsmedel för att göra konsumtionen mer uthärdlig. Dessa tillsatser inkluderar kemikalier som är skadliga.
Lungcancer kan vara dödligt
Cigaretter har inga positiva effekter på hälsan, utan kan tvärtom orsaka cancer.

Cigarettröken är skadlig i sig

Bland de ämnen som förekommer i cigarettröken finns det inga som kan bli beskrivna som hälsosamma med den leveransmetoden, och framförallt inte om man jämför dem mot de hälsovådliga delarna. Även kemikalier som är ofarliga eller positiva i sig själva blir i formen av cigaretter skadliga eftersom de i det sällskapet bidrar till den cancerframkallande effekten på mänskliga celler.

Rökning är orsaken till en tredjedel av alla cancerfall i världen. Det är inte bara orsaken till lungcancer, utan deltar också i utvecklingen av cancer i matstrupen, munnen, tjocktarmen, bukspottkörteln och urinblåsan. Vi kan också spåra vissa former av leukemi tillbaka till tobaksrökning.

En annan fråga är den om passiva rökare som blir skadade av röken de andas in på grund av andra. Förbränningen sprider ut gifter genom röken, som rör sig genom luften och landar på ytor varifrån den också orsakar skada.

Kort sagt, det finns inga hälsosamma cigaretter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ruiz, A. Martín, et al. “Efectos tóxicos del tabaco.” Revista de toxicología 21.2-3 (2004): 64-71.
  • Valero, F. Carrión, and JR Hernández Hernández. “El tabaquismo pasivo en adultos.” Archivos de Bronconeumología 38.3 (2002): 137-146.
  • Cabanes Domenech, Anna, et al. “La situación del cáncer en España, 1975-2006.” (2009).
  • Fernández González, Elmo Manuel, and Dariel Adrián Figueroa Oliva. “Tabaquismo y su relación con las enfermedades cardiovasculares.” Revista Habanera de Ciencias Médicas 17.2 (2018): 225-235.
  • Martín de Diego, C. E., et al. “Valor de la proteína C reactiva según historia de tabaquismo y composición de nicotina y alquitrán.” Anales de medicina interna. Vol. 23. No. 1. Arán Ediciones, SL, 2006.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.