Hur man bryter ett dubbelt missbruk av cannabis och tobak

Ett dubbelt missbruk av cannabis och tobak kan brytas med farmakologiska åtgärder eller psykologisk terapi. Professionellt ingripande är nästan alltid nödvändigt.
Hur man bryter ett dubbelt missbruk av cannabis och tobak

Senaste uppdateringen: 05 april, 2022

Ett dubbelt beroende av cannabis och tobak kan uppstå när en person konsumerar en kombination av båda substanserna. Det kan också ge upphov till specifika svårigheter när det kommer till att övervinna båda missbruken, särskilt när en person är beroende av båda drogerna.

Fram till relativt nyligen visste experter inte mycket om det ömsesidiga inflytandet av de två ämnena. De hade med andra ord inte kopplat ihop användningen av cannabis med ett beroende av tobak. Det verkar dock som att de är nära sammanlänkade.

De flesta som röker cannabis gör det i form av en joint. För att göra denna lägger de flesta till tobak till blandningen som de röker som en cigarett. På detta sätt får de i sig båda ämnena på samma gång.

Men det verkar också finnas ett omvänt förhållande. I den här artikeln förklarar vi vad ett dubbelt missbruk av cannabis och tobak består av och hur du kan bryta det. Både cannabis och tobak är mycket skadliga ämnen, och därför bör vi alla undvika att konsumera dem.

Vad innebär ett dubbelt missbruk av cannabis och tobak?

Cannabis och tobak är komplementära ämnen som experter ofta ser en koppling mellan. Faktum är att färsk statistik nu visar på ett nära samband mellan användningen av båda drogerna. Detta eftersom att cannabis nästan alltid konsumeras tillsammans med tobak. Dessutom verkar det som att många gärna vill röka en cigarett efter att ha rökt cannabis.

Många unga bestämmer sig också för att sluta med den ena substansen men fortsätter att konsumera den andra. Detta komplicerar processen och kan försvåra avgiftning.

Studier har visat att rökning av tobak också ökar risken för cannabisanvändning under hela livet. Detta leder till problemet att beroendet blir starkare och svårare att bryta.

För närvarande är de flesta cannabisanvändare personer i 30-årsåldern. Konsumtionen bland unga är dock mycket hög. Dessutom använder nästan alla som använder denna drog också andra droger.

Cannabis.
Cannabis kan vara inkörsporten till andra grövre missbruk och även tobaksberoende.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Är elektroniska cigaretter säkra? Vilka är riskerna?

Varför är ett dubbelt cannabis- och tobaksberoende så skadligt?

Som vi förklarade ovan är båda ämnena skadliga för hälsan. Att konsumera dem båda ökar logiskt risken. Användning av dem båda tillsammans har dock inte visat sig förvärra deras separata effekter.

Forskare tror att cannabis kan öka nikotinets beroendeframkallande potential. Man har också studerat hur toleransen för dessa ämnen förändras när en person tar dem samtidigt.

Vad de vet är att eftersom de är ämnen som ofta röks, kan båda påverka lungorna negativt. Utöver tobakens alla skadliga effekter bör vi notera att cannabis är förknippat med en ökad risk för psykotiska störningar.

Samtidigt får man inte glömma vilket inflytande dessa droger kan ha på ett personligt och socialt plan. Ett beroende av vilket ämne som helst kan skada relationer och påverka jobb eller hur man presterar i skolan.

En person som röker en cigarett.
Många röker gärna en cigarett efter att ha konsumerat cannabis, vilket ökar risken för ett dubbelt beroende.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Forskare hittar hjärnmekanismer som får rökare att sluta

Hur man bryter ett dubbelt missbruk av cannabis och tobak

Detta dubbla beroende är svårt att bryta. Det är visserligen även sant att, för att övervinna beroende av en av de två drogerna, behöver man ha stor beslutsamhet och en stark viljestyrka. Det finns dock fler och fler åtgärder och stödformer för att hjälpa människor att klara av detta.

Främst, för att lösa detta problem, måste länder reglera tillgången på dessa ämnen. Med andra ord bör särskilda åtgärder vidtas för att stoppa tillgången till båda substanserna, särskilt bland barn och unga. Samtidigt är det viktigt att främja god utbildning med tillgänglig och bra information för att folk ska välja att undvika konsumtion.

Därtill finns det olika sätt att ta till för att bryta ett existerande missbruk. Du kan börja med att först sluta med den ena drogen och sedan den andra. Alternativt så kan du försöka sluta med båda samtidigt.

Många psykologiska stödjande behandlingar finns tillgängliga. Faktum är att det även finns vissa farmakologiska åtgärder som är till för att hjälpa människor att komma över sitt beroende. Terapierna ger dock de bästa resultaten och många anser att de är de mest effektiva.

Saker att tänka på angående ett dubbelt beroende

Farmakologiska behandlingar hjälper bara till att minska nikotinberoende, men är inte särskilt effektiva för att hjälpa någon att sluta med cannabis. Ett dubbelt beroendet av cannabis och tobak kräver ett mer omfattande ingripande och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Det bästa är att be en specialist om hjälp för att välja de bästa alternativen och lösningarna för att framgångsrikt bryta missbruket.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Torres, Jesús Marín, and Carmen Quijada Caro. “Drogas y género: Una comparación del inicio del consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre hombres y mujeres jóvenes en Andalucía.” ReiDoCrea: Revista electrónica de investigación y docencia creativa 6 (2017): 44-53.
  • Santos, Mariana Matias, et al. “Detección del consumo de alcohol, tabaco y cannabis en estudiantes de Enfermería.” Enfermería Comunitaria (2018).
  • Folgar, Manuel Isorna, and Otger Amatller Gutierrez. “Consumo combinado de tabaco y cannabis: una revisión de los factores de riesgo familiares.” Revista española de drogodependencias 42 (2017): 11-28.
  • Domínguez, Encarnación Sueiro, Antonio Lopez Castedo, and Celsa Perdiz Álvarez. “Consumo de otras drogas (Diferentes del tabaco y del alcohol).” Revista de estudios e investigación en psicología y educación 14 (2017): 225-228.
  • Morena Rayo, Susana, and Alejandro Villena Ferrer. “Prevención del tabaquismo: adaptarla a los nuevos tiempos o fracasar.” Revista Clínica de Medicina de Familia 12.2 (2019): 46-49.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.