Är elektroniska cigaretter säkra? Vilka är riskerna?

Användningen av elektroniska cigaretter har gett upphov till en hel del kontrovers på senare år. Är de säkra? Få reda på mer i denna artikel.
Är elektroniska cigaretter säkra? Vilka är riskerna?

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Elektroniska cigaretter uppfanns i ett försök att minska skadan från tobaksprodukter, men är elektroniska cigaretter verkligen så säkra som många tror?

Ju mer experterna studerar dem, desto fler frågor uppstår angående deras risker. Visst kanske de minskar vissa risker, men det verkar som att de kommer med en egen uppsättning problem.

Många förespråkar dock fortfarande deras användning, och därför är det bra att hålla sig informerad så att man kan ta informerade beslut angående hur säkra de är.

Elektroniska cigaretter: säkra eller osäkra?

Olika elektroniska cigaretter

Det är inte helt lätt att förstå de potentiella effekterna av elektroniska cigaretter. Det finns trots allt många olika typer av substanser, och i många fall är deras innehåll oklart.

Även om de inte innehåller tobak så har det amerikanska Livs- och läkemedelsverket (FDA) klassificerat dem som tobaksprodukter.

E-cigaretter uppfanns som ett alternativ till konventionella cigaretter. Det finns dock inga vetenskapliga bevis för hur säkra eller effektiva de är när det kommer till att sluta med tobak.

Vissa länder har till och med infört förbud mot försäljning och användning av dem.

Typer av elektroniska cigaretter

Elektroniska cigaretter kommer i många olika storlekar och former, såsom vanliga cigaretter, cigarrer, pipor, eller USB-minnen.

De innehåller batterier för att driva element som värmer e-vätskan och gör den till en aerosol, en behållare som innehåller e-vätskan och en öppning för att inhalera substansen.

Uppkomsten av nya verb

Ordet “vaping” refererar till inhaleringen av en aerosol från en elektronisk cigarett. Många har dock varnat för att “vaping” inte ska ses som en metod för att sluta röka eftersom den är skadlig och till och med leda till att fler börjar röka.

Det är viktigt att vara medveten om deras effekter

Kvinna med e-cigarett

Ur detta hänseende är det viktigt att vända sig till rätt källor för att få faktisk data från det vetenskapliga samfundet.

I en artikel som publicerades av ledarna för spanska NPTC och SEPAR samlade man bevis för dessa och andra problem kopplade till toxicitet, beroendeframkallning och användbarhet hos dessa enheter.

Där noterade man:

“Uppkomsten av elektroniska cigaretter har genererat förväntningar om deras potentiella användbarhet som en skademinskande strategi såväl som rädslor om det möjliga incitamentet till nikotinkonsumtion hos ungdomar eller deras avskräckande effekt på att sluta röka.”

Det finns fortfarande många olika åsikter och vi är fortfarande inte helt på det klara angående e-cigaretternas effekter.

Denna artikel kanske intresserar dig: 8 skäl till varför du ska sluta röka nu

Rekommendationer

Det råder delade meningar angående till vilken grad elektroniska cigaretter är säkra, men de generella rekommendationerna kring dem är som följer:

  • Alla personer, men framförallt barn och ungdomar, bör undvika att använda dem.
  • Väljer man att använda dem är det bäst att inte använda dem på allmänna platser (ja, passiv rökning är i allra högsta grad aktuellt även med elektroniska cigaretter).
  • Att använda elektroniska cigaretter för att försöka sluta röka är inte rekommenderat.

Vi hoppas att du fann denna artikel användbar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, Argentina.
  • Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).
  • Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.