Vegetativt tillstånd: Allt du behöver veta

Vegetativt tillstånd är en störning som uppstår när endast en patients primitiva hjärna förblir aktiv och de slutar vara medvetna om sig själva och miljön. I den här artikeln lär du dig vad det är, liksom dess symtom, diagnos och prognos.
Vegetativt tillstånd: Allt du behöver veta
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 02 november, 2022

Många förändringar kan påverka en persons medvetenhetsnivå. Ett vegetativt tillstånd har en framträdande plats i detta breda ämne. Tidigare användes termen vegetativt tillstånd för att referera till medvetslösa patienter vars vitala funktioner i allmänhet har ersatts.

Det var inte förrän på 1970-talet när två kända neurologer, Brian Jennet och Freud Plum, vetenskapligt beskrev tillståndet. Sedan dess har experter publicerat flera artiklar där de analyserar det vegetativa tillståndet från olika vinklar. Faktum är att vissa kontroverser fortfarande förekommer.

I den här artikeln förklarar vi de viktigaste aspekterna som du borde veta om vegetativt tillstånd.

Vad är ett vegetativt tillstånd?

För att bättre förklara det ska vi dela hjärnan i två delar, beroende på vad de styr:

hjarnan

Ett vegetativt tillstånd är en långvarig sjukdom som uppstår när hjärnhalvorna slutar fungera. Därför upphör personen att vara medveten om sig själv och miljön. Den mest primitiva hjärnan, som fortsätter sina vitala funktioner, påverkas dock inte.

“Ett bestående vegetativt tillstånd är ett komplext neurologiskt tillstånd där patienten verkar vara vaken men inte visar några tecken på medvetenhet om sig själva eller sin miljö.” – Monti et al., 2010

Varför ett vegetativt tillstånd kan uppstå

Det finns flera orsaker till varför en person kan försättas i ett vegetativt tillstånd eftersom varje störning som leder till hjärnskador kan orsaka det.

Normalt inträffar det när hjärnstammen och mellanhjärnan (diencefalon) återfår funktioner efter ett trauma, men detsamma inte inträffar med hjärnbarkens eller kortikala funktioner.

De vanligaste orsakerna är:

 • Huvudtrauma, som en hjälmlös cyklist som får huvudskador vid en olycka
 • En sjukdom som berövar hjärnan syre, såsom hjärtstopp eller andningsstopp.
 • Cerebrovaskulär sjukdom, som en hjärnartär som hindrar blodet från att nå hjärnan, vilket leder till en stroke.

Andra orsaker kan vara tumörer, blödningar, hjärninfektioner och de sista stadierna av demens, till exempel Alzheimers. Dessa störningar skadar inte den primitiva hjärnan, men de skadar hjärnbarken.

Denna artikeln kanske intresserar dig: Vilka är de olika loberna i hjärnan?

Symptom på ett vegetativt tillstånd

Människor i vegetativt tillstånd kan göra vissa saker som kan få dig att tro att de är medvetna, till exempel:

 • Öppna ögonen. Patienten kan ibland hålla ögonen slutna under sömntider och ibland hålla ögonen öppna.
 • De kan andas, suga, tugga, hosta, svälja och göra ljud bland annat.
 • De kan även reagera på starka stimuli, som starka lukter, och ibland verkar de le eller rynka pannan.

Den primitiva hjärnan utför emellertid dessa reaktioner utan någon medvetenhet. De orsakas nämligen av grundläggande ofrivilliga reflexer som alla människor har.

Hur kan läkare veta att patienten inte är vid medvetande?

För att bekräfta att någon är medveten måste det finnas avsikt i deras handlingar. Denna avsikt indikerar att de relaterar till sin externa miljö:

 • Även om patienten kan öppna och stänga ögonen och utföra ögonrörelser har det inget syfte. Rörelserna är slumpmässiga och oberoende av stimuli. Till exempel, om patienten har ögonen öppna och du lägger en penna framför dem, kommer patienten inte att följa den med ögonen om du flyttar den.
 • Patienten gör ingen frivillig eller avsiktlig motorisk rörelse. Om hen gör en gest eller lyfter en lem beror det på att hen reagerar på intensiva stimuli. En patient kan till exempel vakna och reagera på grund av höga ljud. Resten av rörelserna är primitiva reflexer, som att suga, tugga och svälja, bland andra.
 • Patienten kan inte tala eller yttra ett enda ord. Om patienten gör något ljud är kommer det grymtande eller primitiva ljud.
 • Om hen får en muntlig eller skriftlig order kommer hen inte att följa den eller reagera på den.
 • Patienten har fekal och urininkontinens.

Patienten är alltså inte medveten på något annat sätt än att dennes hjärta och lungor fortsätter att fungera. Med andra ord kan dessa patienter bibehålla sitt blodtryck och andningsfunktioner.

medvetslos-patient

Diagnos

Diagnosen baseras på en läkares utvärdering av symtomen. Även om patienten har alla symtom på vegetativt tillstånd måste läkare följa patienten ett tag för att bekräfta detta tillstånd. Om inte, kan vissa tecken på medvetande förbises.

Bildtest kan hjälpa till att upptäcka vilken del av hjärnan som har påverkats och se om det kan behandlas. För att se om det finns någon form av medvetande, använder läkare tester som funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) eller elektroencefalogram (EEG).

Tyvärr kan dessa tester inte upptäcka patientens medvetenhetsnivå. De upptäcker bara om det finns medvetande som inte kan märkas med blotta ögat. Dessa resultat kan påverka beslut om långtidsvård och huruvida det finns någon möjlighet till tillfrisknande.

Prognosen för ett vegetativt tillstånd

Efter att över en månad har passerat anses det i allmänhet vara ett bestående vegetativt tillstånd. Experter menar dock att orsaken till det vegetativa tillståndet, dess varaktighet och patientens ålder är faktorer som kan förändra prognosen.

En partiell återhämtning kan förekomma. Det är dock vanligtvis en minimal återhämtning, med stora resterande konsekvenser och dålig livskvalitet.

Behandling av vegetativt tillstånd

Människor i vegetativt tillstånd behöver omfattande vård. Framför allt måste läkare och vårdpersonal utgöra följande åtgärder:

 • Förebyggande åtgärder för problem på grund av immobilisering. Sår eller kontrakturer kan uppstå i de områden där de får stöd. Dessutom stagnerar blod i venerna och kan orsaka blodproppar. För att undvika detta måste patienten mobiliseras passivt.
 • Bra näring. Detta sker genom tuber som går från munnen/näsan till magen eller direkt till magen. Näringsämnen kan också administreras intravenöst.
 • En bra rengöring av tuberna och patienten för att förhindra infektioner.

Risken för att inte återhämta sig

Det är osannolikt att dessa patienter kommer att återhämta sig. Läkare, släktingar och ibland sjukhusets etiska kommitté måste diskutera hur patienten kommer att behandlas.

Om patienten dessutom har önskemål om dessa behandlingar som man känner till, eller som anges i ett testamente, måste man även ta hänsyn till dessa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.