Värt att veta om läkemedlet Olanzapine

Läkemedlet Olanzapine kan påtagligt förbättra både positiva och negativa symptom på schizofreni tack vare sin höga affinitet till serotonin- och dopamin-receptorer.
Värt att veta om läkemedlet Olanzapine

Senaste uppdateringen: 27 december, 2020

Läkemedlet Olanzapine är en medicin som hör till klassen av atypiska antipsykotika. Läkare kan skriva ut det för att behandla schizofreni, samt för att behandla depression associerad med bipolär sjukdom och maniska episoder.

Det farmaceutiska företaget Eli Lilly and Company hade patent på att tillverka och distribuera varianter på Olanzapine, men deras patent för denna medicin gick ut år 2011. Därför finns det nu generiska läkemedel över hela världen.

Lär dig om schizofreni

Schizofreni är en kronisk psykisk sjukdom där kännetecknen är förvrängda tankar, hallucinationer och även illusioner. Dessa tre symptom är även kliniskt kända som “positiva” symtom. Men en patient kan också lida av det som läkare kallar “negativa” symptom. De är bland annat:

 • Social isolering
 • Apati
 • Minskade känslouttryck
En man sitter i ett hörn.
Schizofreni är en psykisk sjukdom som kan visa sig som bland annat förvrängda tankar, hallucinationer och social isolering.

När det handlar om orsakerna som triggar schizofreni kan man konstatera att en del människor har en genetisk predisposition för att bli drabbade av detta. Bland de främsta orsakerna finns:

 • Biokemiska förändringar i hjärnan. Människor med denna sjukdom har ofta förändrade nivåer av dopamin och seratonin i hjärnan.
 • Genetiska faktorer. Risken att bli drabbad av sjukdomen ökar om man har föräldrar eller andra nära släktingar med denna sjukdom.
 • Problem under graviditeten. Vissa komplikationer såsom syrebrist, tillsammans med vissa infektioner och trauman under denna period kan påverka fostret. Tyvärr är detta något som kan leda till att denna psykiska sjukdom och andra mentala problem kan uppstå.

Struktur och funktion: hur fungerar läkemedlet Olanzapine?

Detta antipsykotiska läkemedel har en kemisk struktur som påminner om bensodiazepiner. Närmare bestämt är den strukturellt släkt med quetiapin och klozapin. Medicinens antipsykotiska effekt uppstår på grund av interaktionen med serotoninreceptorer. Mer specifikt så blockerar den serotoninreceptorer i 5-HT2 delen av hjärnan.

Dessutom interagerar den också måttligt med dopamin D1- och D2-receptorerna. Läkemedlet har dessutom en affinitet mot kolinerga receptorer (muskarinreceptorer), adrenerga alfastimulerare och histamin H1.

På grund av alla dessa interaktioner kan läkemedlet också trigga negativa effekter. Vi ska diskutera dem mer detaljerat här nedan. Olanzapine kan signifikant förbättra både de positiva och negativa symptomen på schizofreni tack vare sin höga affinitet till dessa receptorer. 

Slutligen är det värt att nämna att det finns också en variant av läkemedlet som har förlängd effekt.

Farmakokinetik – hur processar kroppen Olanzapine?

Farmakokinetik handlar om processen av absorption, distribution, metabolism och exkretion som ett läkemedel går igenom efter att man tagit det. Ur detta perspektiv absorberas Olanzapine snabbt efter oralt intag.

När det väl absorberats når det maximal koncentration i blodplasman efter 6 timmar. Du måste hålla i minnet att absorptionen inte påverkas av mat, något som inte gäller alla sorters läkemedel. 

En person som ska ta läkemedlet Olanzapine.
Olanzapine har en kemisk struktur som påminner om bensodiazepiner. Därför används läkemedlet för att behandla schizofreni, maniska episoder och bipolär sjukdom.

Biotillgängligheten, eller den maximala koncentrationen av läkemedel i blodet som uppstår när man tar medicinen, är inte speciellt hög.

En stark påverkan av levermetabolism är anledningen till detta. Det gör att endast 40% av den intagna dosen når systemisk cirkulation.

Metabolismen, vilket är de kemiska reaktioner som händer med läkemedlet i kroppen för att det ska bli mera lösligt och på så sätt kunna elimineras, sker i levern.

När ett läkemedel väl är metaboliserat kommer de kvarvarande substanserna (som kallas metaboliter) kanske eller kanske inte ha en effekt på kroppen. I fallet med Olanzapine har metaboliterna, som blir resultatet av de kemiska reaktionerna som Olanzapine leder till, ingen farmakologisk aktivitet.

Efter metabolisering kommer både metaboliterna och medicinen som blir resultatet att lämna kroppen – 30% med urinen och ungefär 55% med avföringen.

Negativa effekter av läkemedlet Olanzapine

Slutligen, de vanligaste negativa effekterna av detta läkemedel är:

 • Viktökning
 • Dåsighet
 • En ökning av prolaktinnivåerna
 • Ökning av C-nivåerna av kolesterol, glukos och triglycerider
 • Yrsel
 • Blodtrycksfall
 • Förstoppning
 • Akatisi och dyskinesi

Sammanfattning

Läkemedlet Olanzapine är vanligt förekommande i behandlingen av schizofreniTack vare dess kraftfulla effekt på kroppen, är det bara tillgängligt på recept. Därför bör du aldrig använda läkemedlet om det inte blivit utskrivet av läkare. Följ alltid läkarens instruktioner och kontakta hen om du har frågor om användningen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • De Matos E Souza, F. G. (2005). Tratamento do transtorno bipolar – Eutimia. Revista de Psiquiatria Clinica.
 • Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. (2016). Olanzapina: MedlinePlus medicinas.
 • AEMPS. (2017). Olanzapina. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
 • Nagai, N., & Watanabe, K. (2013). [Olanzapine]. Nihon Rinsho. Japanese Journal of Clinical Medicine. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)63186-8
 • Duggan, L., Fenton, M., Rathbone, J., Dardennes, R., El-Dosoky, A., & Indran, S. (2009). Olanzapine for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001359.pub2

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.