Varför hästskor anses föra tur med sig

Hästskor har sedan antikens dagar ansetts föra tur med sig. Idag kommer vi förklara var detta kommer ifrån.
Varför hästskor anses föra tur med sig

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Hästskor är något som länge har ansetts föra tur med sig. De anses även kunna reda ut problem och konflikter, trots att de bara är metallbitar.

Det är även viktigt att nämna att hästskon har olika effekter beroende på hur den pekar:

Hästskor som anses föra tur med sig

Dess ursprung

Våra förfäder började använda hästskor som talismaner då de insåg att dess U-form påminde om månen.

De första civilisationerna trodde att solen och månen förde med sig tur och hjälpte kvinnorna med deras graviditet.

De antika grekerna införde hästskon i den västerländska civilisationen. Hästskon har sedan dess ansetts ge god tur.

Kvinna som håller tummarna.

San Dunstan och djävulen

Det var dock under 900-talet som folk började hänga hästskor på dörrarna för att skydda sina hem, tack vare San Dunstan. San Dunstan var en smed som blev ärkebiskop av Canterbury.

Men varför just hästskor?

Legenden säger att ärkebiskopen fick ett besök från en man som kom och bad honom om hästskor. Han ville dock ha dem till sina egna fötter, som märkligt nog påminde om ett djurs. Dunstan insåg då att det var djävulen.

San Dunstan uppfyllde därför djävulens förfrågan utan att låta honom veta att han visste vem han verkligen var. Han spikade fast en glödande sko på djävulens fot, och denne bönade om nån.

Dunstan gick med på att ta bort skon, men på villkoret att djävulen skulle hålla sig borta från alla hus med en hästsko ovanför dörren.

Denna historia blev snabbt välkänd inom det katolska samhället. Denna historia gav upphov till många märkliga vanor, inklusive att spotta på en hästsko och kasta den över axeln.

Folk började även använda ringar gjorde av spikarna från hästskor, vilka ansågs ha läkande egenskaper.

Hästskor anses föra tur med sig: Antika civilisationer

Folk använde även hästskor som talismaner långt innan 900-talet. Det verkar som att grekerna ansåg att metall var ett ämne som kunde jaga bort ondska. Detta kan ha varit anledningen till att de använde det i strid.

Hästskons form gjorde dock att många trodde att himlakropparna kunde hjälpa dem med tur och fertilitet genom detta föremål.

Vi bör samtidigt också nämna det magiska numret 7. Det är inget sammanträffande att man måste använda 7 spikar för att slå i hästskon.

Under medeltiden började folk använda hästskor för att skydda sig själva mot trolldomar. Detta beror på att folk trodde att häxorna flög runt på kvastar eftersom de var rädda för hästar.

I Ryssland ansågs därför smederna syssla med vit magi.

Denna uppfattning var så omspännande att smederna började medverka i bröllopsceremonier. Städet blev också det enda redskapet man kunde göra ringar på.

Man och kvinna på häst.

Denna historia om hur hästskor för tur med sig kan vara något förvirrande. Men en sak står klart: nästan alla västerländska civilisationer anser att detta föremål är en talisman som för tur med sig.

Varje person kan avgöra huruvida han eller hon vill tro på detta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.