Varför drabbas vissa av oavsiktlig viktminskning?

Oavsiktlig viktminskning är vanligare än vad man kanske tror. Ibland sker det av naturliga skäl, men även psykologiska störningar och andra sjukdomar finns bland de möjliga orsakerna.
Varför drabbas vissa av oavsiktlig viktminskning?

Senaste uppdateringen: 18 juli, 2022

Oavsiktlig viktminskning är när en person minskar sin kroppsvolym utan att försöka göra det. Med andra ord, den här individen genomgår inte någon avsiktlig behandling eller håller sig till någon specifik diet för att tappa dessa kilon. Läkare påpekar ofta att denna situation är ett varningstecken för många möjliga problem.

När en patient konsulterar en läkare angående oavsiktlig viktminskning letar man omedelbart efter bakomliggande orsaker för att utesluta maligna processer och allvarliga livshotande sjukdomar.

Det är viktigt att klargöra att inte all oavsiktlig viktminskning är allvarlig, så länge den inte eskalerar över tid. Dock är en professionell utvärdering viktig för att fastställa vilka steg som bör tas.

Vårdpersonal bör vara på strikt beredskap om patienten tappar mer än 5 % av sin tidigare vikt under 6 månader. Om nedgången i vikt är vid gränsen för den procentandelen så kan en läkarundersökning möjligen vänta i upp till ett år.

Vem är mest utsatt och varför?

Det finns befolkningsgrupper som är mer benägna att drabbas av oavsiktlig viktminskning än andra. Hos en frisk vuxen person är det sällsynt, dock kan de dyka upp spontant. Situationen är annorlunda hos personer över 60 år, bland vilka symtomen kan uppträda med en frekvens på mer än 10 % av befolkningen.

Vid sjukhusinläggningar är det en konstant på 2 % av de inlagda patienterna som går ner i vikt under sjukhusvistelsen. Men om denna sjukhusvistelse är lång eller övergår till institutionalisering så ökar prevalensen upp till 50 %.

Oavsiktlig viktminskning leder vanligen till en ökad sjuklighet och hos patienter med en tidigare sjukdom försämrar det prognosen. När det gäller cancer är det ett tecken på progression och dålig respons på behandlingen.

En äldre kvinna på ett sjukhus med en syrgasmask över ansiktet.
Långvariga sjukhusinläggningar orsakar en oavsiktlig viktminskning hos nästan 50 % av patienterna.

Orsakerna till oavsiktlig viktminskning

En orsak till oavsiktlig viktminskning som inte kräver något medicinskt ingripande är socioekonomiska skäl. Brist på pengar och bristande tillgång till näringsämnen på grund av sociala barriärer leder ibland till en oavsiktlig och oönskad undernäring.

Utöver detta har vi tre huvudgrupper av orsaker som vi kommer att titta närmare på nedan; organiska orsaker, psykologiska orsaker och drogrelaterade orsaker.

Det organiska ursprunget till oavsiktlig viktminskning

Det finns många organiska orsaker till detta symptom, från systemiska störningar som neoplasmer till hormonella modifieringar som diabetes. Ibland representerar de en verklig diagnostisk utmaning.

Vid cancer talar vi ofta om ett konstitutionellt syndrom, som är en kombination av oavsiktlig viktminskning, asteni (brist på styrka) och anorexi (brist på aptit). Även om det visar sig genom ett antal olika maligna sjukdomar så är det som mest typiskt för magcancer.

Gastrointestinala störningar resulterar i lägre vikt eftersom patienterna äter mindre mängder för att undvika symtom. Detta gäller till exempel vid celiaki och Crohns sjukdom.

Bland de hormonella variationerna som förändrar aptiten och näringsupptaget finner vi binjurebarksvikt, vars främsta uttryck sker genom Addisons sjukdom. Även diabetiker blir lidande på olika vis, kopplade till förändringar i deras smak- och luktuppfattning, samt på variationer i insulin.

Hos patienter med neurologiska sjukdomar föreligger ibland beteendeförändringar som leder till problem med att äta med följande viktminskning. Vid Parkinsons, Alzheimers och vaskulär demens vägrar ibland patienterna att äta när de erbjuds mat.

Psykologiska orsaker

Depression är en vanlig orsak till oavsiktlig viktminskning som dessutom kan maskeras av andra sjukdomar eller tillstånd. Deprimerade individer äter mindre, men döljer det ofta och tillskriver sin smalhet till andra faktorer.

Anorexia nervosa kännetecknas av en vägran att äta och ibland av en oförmögenhet att svälja utan att någon specifik obstruktion av matsmältningskanalen föreligger. Sjukdomen leder till avmagrande med allvarliga hälsorisker som följd. Det är en störning som tenderar att förekomma oftare hos unga kvinnor än hos resten av befolkningen.

Slutligen kan ett kroniskt bruk av alkohol, eller periodvis bruk av centralstimulerande medel som amfetamin, tränga undan matlusten. Missbrukare respekterar ofta inte lunch- och middagsscheman och får därför inte i sig de näringsämnen som kroppen behöver för att bygga upp dess kroppsmassa.

En kvinna som tackar nej till en tallrik pasta.
Bristande aptit kan orsakas av en underliggande psykisk störning.

Mediciner

Flera läkemedel har oavsiktlig viktminskning bland sina bieffekter. När de ordineras för ett annat symptom eller en annan sjukdom, orsakar de, i bakgrunden, en minskning i vikt.

Levotyroxin som ordinerats för hypotyreos accelererar ämnesomsättningen och förbrukar höga doser kalorier. Levodopa för Parkinsons sjukdom orsakar också oavsiktlig viktminskning, detta gäller även för digoxin och liraglutid.

Låt inte tiden gå utan åtgärd då du upplever oavsiktlig viktminskning

Både personer som märker en abrupt viktminskning och läkare som blir konsulterade för detta symptom måste vara vaksamma. Lämpliga kompletterande tester måste utföras för att få fram en diagnos och behandla källan till problemet så att det inte blir värre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Suárez-Ortega, Saturnino, et al. “Síndrome constitucional: entidad clínica o cajón de sastre.” Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social 51.5 (2013): 532-535.
  • Vanderschueren S, Geens E, Knockaert D, Bobbaers H. The diagnostic spectrum of unintentional weight loss. Eur J Intern Med. 2005;16:160-4.
  • Ramírez, Francisco Buitrago, Javier Alejandre Carmona, and José Antonio Morales Gabardino. “Estudio inicial del paciente con síndrome constitucional en atención primaria.” FMC: Formación Médica Continuada en Atención Primaria 19.5 (2012): 268-277.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.