Varför är naturens ljud så bra för hälsan?

En nyligen genomförd studie har beskrivit fördelarna med naturens ljud och varför de är så bra för hälsan. Vi berättar om de viktigaste.
Varför är naturens ljud så bra för hälsan?
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

Genom århundraden och årtusenden har människor njutit av naturens ljud. Dessa har dock till stor del försvunnit på grund av stadens brus. Detta är varför många idag flytta tillbaka ut till åkrar, skogar, stränder och naturparker, för att komma närmare naturens ljud och balansera hälsan.

Faktum är också att fågelsång och ljudet av vind, hav och regn bland annat har en avslappnande effekt på både en fysisk och mental nivå. Vissa studier stödjer också de fördelar detta ger för människors hälsa. I följande artikel kommer vi att berätta mer om varför är naturens ljud så bra för hälsan.

Fördelar med naturens ljud för hälsan

Människan har alltid varit i kontakt med naturen och dess ljud. Men lite är idag känt om de fördelar detta medför för hälsan. Sanningen är att att exponeras för naturliga miljöer har terapeutiska effekter som idag också är mer uppskattade än någonsin.

Att leva i urbana miljöer tar oss som vi alla vet bort från naturen. Det utsätter oss inte bara för störande ljud, utan också för en hektisk och stressig livsstil. Tvärtom så kan det att varva ner i grönområden, nära vatten och där vi kan uppskatta naturen, förbättra vårt humör och minska de negativa effekterna av stress.

En genomgång av studier som publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences stödjer dessa påståenden. Enligt denna publikation har ljud som vinande vind, fågelsång och porlande bäckar inte bara lugnande utan också terapeutiska effekter.

Vad säger studien?

Den citerade studien fokuserade på att analysera hälsofördelarna med naturens ljud. Den leddes av Rachel T. Burton, en kanadensisk biolog, som beskrev följande:

“Ur ett evolutionärt perspektiv är människor skapta för att uppmärksamma signaler på fara och trygghet. Och en miljö som är fylld med naturliga ljud känns trygg och gör att vi in te behöver vara på vakt.”

Studien fastställer att exponering för dessa ljud kan minska graden av sjukdom och dödlighet. Man kunde till och med koppla det till minskad smärta, bättre humör och bättre prestation i kognitiva tester.

Hypotesen visar att naturens ljud påverkar hjärnan och det autonoma nervsystemet, involverade i känsloreglering och sömnkontroll.

Andra fynd gällande kopplingen mellan naturens ljud och hälsan

Tidigare studier har gjort liknande fynd. I forskning publicerad av Scientific Reports observerade man att människor som tillbringade två timmar i veckan utomhus i en naturlig miljö (stadsparker, skogar och stränder) rapporterade bättre hälsa och välbefinnande.

En metaanalys som publicerad av Lancet Public Health rapporterade att människor som bor nära eller i grönområden tenderade att ha en längre förväntad livslängd än de som var mindre utsatta för dessa miljöer.

Förhållande till känslor

Naturljud förbättrar inte bara den fysiska hälsan, utan bidrar också till känslomässigt välbefinnande. De hjälper till att minska irritation, ilska och även sorg.

Bland den största påverkan är på stress. Att lyssna på naturens ljud främjar lugn och inducerar ett tillstånd av avslappning. Därför rekommenderas alltid utomhusaktiviteter för att släppa spänningar.

Buller är skadligt

Människor har till stor del blivit koncentrerade till stadskärnor. I takt med utvecklingen av samhället har vi byggt upp en livsstil som fokuserar på storstäder och städer.

På så sätt flyttar vi gradvis bort från naturen. Dessutom har buller från transporter, fabriker och även befolkningen själv tagit över miljön. Detta kallas “bullerföroreningar”.

Det påverkar beteende och välbefinnande. Det har förknippats med flera hälsoproblem, till exempel hörselnedsättning. Det går dock längre än så. Det verkar även öka bland annat förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar, sömnstörningar och störningar i nervsystemet.

Av denna anledning är det viktigt att ge oss själva tid i naturliga miljöer när det är möjligt. Det kan med fördel bli till en daglig vana om vi har gröna miljöer nära hemmet eller jobbet.

Exempel på naturljud

Dessa ljud kan komma från olika källor. Till exempel så har vi biologiska källor, som fågelsång. Sedan finns det naturljud som kommer från geologiska källor. Till exempel regn, vågor, vindens vinande, flodvatten osv.

Vad behöver vi komma ihåg?

Ljudet från naturliga miljöer har positiva hälsofördelar. De har observerats hjälpa till att minska stress, kontrollera känslor och förbättra det allmänna humöret. De kan till och med bidra till att minska förekomsten av sjukdomar och sänka dödligheten.

På grund av detta rekommenderas det att alla ägnar lite tid i livet till aktiviteter i naturen. Att lära sig att njuta av stunder av ensamhet och kontakt med naturen kan hjälpa till att uppnå ett hälsosammare liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alvarsson, J. J., Wiens, S., & Nilsson, M. E. (2010). Stress recovery during exposure to nature sound and environmental noise. International journal of environmental research and public health, 7(3), 1036–1046. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872309/
  • Buxton, R. T., Pearson, A. L., Allou, C., Fristrup, K., & Wittemyer, G. (2021). A synthesis of health benefits of natural sounds and their distribution in national parks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(14). https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2013097118
  • Jo, H., Song, C., Ikei, H., Enomoto, S., Kobayashi, H., & Miyazaki, Y. (2019). Physiological and Psychological Effects of Forest and Urban Sounds Using High-Resolution Sound Sources. International journal of environmental research and public health16(15), 2649. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6695879/
  • Passchier-Vermeer, W., & Passchier, W. F. (2000). Noise exposure and public health. Environmental health perspectives108 Suppl 1(Suppl 1), 123–131. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1637786/
  • Rojas-Rueda, D., Nieuwenhuijsen, M. J., Gascon, M., Perez-Leon, D., & Mudu, P. (2019). Green spaces and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. The Lancet. Planetary health3(11), e469–e477. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31777338/
  • White, M. P., Alcock, I., Grellier, J., Wheeler, B. W., Hartig, T., Warber, S. L., Bone, A., Depledge, M. H., & Fleming, L. E. (2019). Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing. Scientific Reports, 9(1). https://www.nature.com/articles/s41598-019-44097-3

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.