Varför är det viktigt att behandla urinvägsinfektion tidigt?

Urinvägsinfektioner är mycket vanliga i vårt samhälle och du bör behandla dem tidigt för att undvika komplikationer. Några av dessa komplikationer kan leda till döden. Läs vidare för att lära dig mer om detta.
Varför är det viktigt att behandla urinvägsinfektion tidigt?
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 02 november, 2022

Urinvägsinfektion är den näst vanligaste orsaken till infektion som drabbar folk utanför häslo- och sjukvården. Den är vanligtvis 30-35 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Det är dock få som är medvetna om komplikationerna som uppstår om du inte kan behandla en urinvägsinfektion tidigt.

Innan vi tar oss an ämnet är det viktig att du vet att det finns olika typer av urinvägsinfektion, inte bara den välkända blåskatarren, beroende på vilken del som är drabbad. Läkare behandlar urinvägsinfektionen beroende på var den är belägen. I den här artikeln kommer vi vidare att förklara de olika typerna av urinvägsinfektion som finns, samt varför det är viktigt att du diagnostiserar och behandlar dem i tid.

Olika typer av urinvägsinfektioner

Vi kan gruppera infektionerna i två huvudgrupper:

 • Nedre urinvägsinfektioner: Dessa inkluderar de som förekommer längs vägen från urinblåsan till slutet av urinröret, där urinen rinner ut. De infektioner som kan uppstå är följande:
  • Cystit (blåskatarr): inflammation i urinblåsa
  • Prostatit: inflammation i prostata
  • Uretrit: inflammation i urinrör
 • Övre urinvägsinfektioner: Dessa påverkar njurarna och strukturerna som leder urin från dem till urinblåsan, dessa kallas urinledarna. Dessa infektioner är som följer:
  • Pyelonefrit: njurinfektion
  • Njurabscess

Riskfaktorer

Kvinna med urinvägsinfektion håller sig för framsidan.

Urinvägarna är sterila, det vill säga det finns inga mikroorganismer i dem. Detta beror på tre grundläggande faktorer:

 • pH-värdet är mycket surt
 • Förekomsten av urea
 • Kontinuerligt urinflöde som förhindrar spridning av mikroorganismer

Därför kan varje förändring av dessa faktorer göra så att bakterier stiger upp i urinvägarna, vilket sedan leder till infektion. En blockering, antingen på grund av en tillväxt prostata eller en sten, kan till exempel orsaka ett stopp i det kontinuerliga urinflödet. Detta stopp producerar i sin tur en överväxt av bakterier.

De yttre könsorganen, särskilt de hos kvinnor, har bakterier av typen Lactobacillus som producerar mjölksyra, baktericider och väteperoxid. Dessa ämnen upprätthåller en sur miljö och dödar alla patogena mikroorganismer som försöker stiga upp i urinvägarna. Om du tar antibiotika kan det förekomma en förändring av Lactobacillus, vilket leder till en högre risk för infektioner.

Dessutom är kateterisering av urinblåsan en vanlig riskfaktor. Katetern, som är ett rör som tränger in i urinvägarna i urinblåsan för att låta urinen passera, är en perfekt plats för bakterier att fästa och orsaka infektioner.

Du kanske är intresserad av: 9 steg för att förebygga vaginal infektion

Hur påverkar dessa infektioner människor baserat på ålder eller kön?

Barn kan också få urinvägsinfektioner, men dessa är vanligtvis relaterade till avvikelser som barn har i urinvägarna från födseln. Detta är något som kräver uppmärksamhet, eftersom det kan kräva kirurgiska åtgärder.

Förekomsten av urininfektion är olika beroende på personens kön:

 • Män har vanligtvis inte urinvägsinfektioner förrän de är runt 60 år. De har längre urinrör och den prostatavätska de utsöndrar är sur och dödar bakterier. Efter 60 års ålder ökar dock prostatans storlek, och även risken för infektion, på grund av att risken ökar för obstruktion av urinvägarna.
 • Kvinnor är mycket mer utsatta för dessa infektioner under hela livet. Detta beror på att det kvinnliga urinröret är mycket kortare och mikroorganismer kan komma åt urinblåsan snabbare. Dessutom minskar östrogener efter klimakteriet, vilket också minskar skyddet mot patogener.
Kvinna håller sig för huvudet.

Vilka mikroorganismer är inblandade?

Mikroorganismerna som orsakar dessa infektioner kommer vanligtvis från tarmkanalen. Specifikt är de flesta bakterier; den vanligaste är Escherichia Coli, oavsett personens övriga tillstånd.

Andra mikroorganismer är Klebsiella och Proteus-bakterier. Men om personen har mer komplicerade infektioner eller har en kateter, bör läkare överväga möjligheten till multiresistenta mikroorganismer. De kan också bero på flera olika bakterier.

Komplikationer om du inte kan behandla en urinvägsinfektion tidigt

Om det börjat med en nedre urinvägsinfektion som till exempel blåskatarr, och du inte tagit hand om det ordentligt, kan bakterierna fortsätta att stiga upp och nå njurarna. Detta är vad som orsakar problem om du inte behandlar en urinvägsinfektion i tid.

Man kallar denna njurinfektion, som vi nämnde ovan, pyelonefrit. Om det upptäcks tidigt behöver infektionen inte bli allt för komplicerad, och kan bli botad med rätt medicinering. Infektionen kan dock orsaka komplikationer genom att ge upphov till njurabscesser.

Njurabscesser är massor i njuren. I dem kan man hitta konglomerat av döda mikroorganismer tillsammans med våra försvarsceller, vilket genererar en ansamling av var. Man måste behandla intravenöst med antibiotika; om de är väldigt stora måste de tömmas.

Å andra sidan kan bakterierna som orsakat urinvägsinfektionen passera in i blodet och orsaka sepsis. Om det fortsätter att utvecklas kan det orsaka septisk chock och död. Detta händer eftersom förekomsten av mikroorganismer i blodet aktiverar kroppens försvar vilket i sin tur orsakar skador på de olika vävnaderna.

Se till att behandla en urinvägsinfektion tidigt

Av alla skäl som vi hittills nämnt så är det bäst att behandla en urinvägsinfektion tidigt för att undvika komplikationer. Om du har några av följande symtom bör du uppsöka din läkare:

 • Pollakiuria: onormal frekvent passage av relativt små mängder urin
 • Dysuri: smärta vid urinering
 • Tenesmus: en akut känsla av att behöva urinera som får dig att gå på toaletten flera gånger, oavsett det faktiska fysiska behovet att göra det
 • Plötsligt behov att urinera
 • Färgförändringar i urin: kan indikera närvaron av blod
 • Magont

En specialist kan ordinera den behandling du behöver. Om du får en antibiotikabehandling under en viss tid bör du följa den korrekt för att undvika dessa, och även andra, komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.