Allt om symptomen på blåskatarr hos män

Cystit hos män ger sig till känna som förändringar i urineringsvanor samt smärta. Hur identifierar man det? Vad ska man göra om man känner av symptom? Vi ger dig svaret i den här artikeln!
Allt om symptomen på blåskatarr hos män
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Blåskatarr, eller cystit, avser en inflammation i urinblåsan. Även om detta är ett tillstånd som är vanligast bland kvinnor, kan män också bli offer för denna typ av infektion. Hur känner man igen blåskatarr hos män?

Symptomen skiljer sig inte mycket mellan män och kvinnor. Det är dock viktigt att vara uppmärksam ifall en infektionen håller på att utvecklas. I allmänhet drabbar denna sjukdom män i åldrarna 15 till 50 år. Även om det vanligtvis inte är allvarligt är det obehagligt och kan i vissa fall vara ett tecken på andra sjukdomar.

Nedan berättar vi allt du behöver veta om blåskatarr hos män.

Urinvägsinfektion och blåskatarr hos män

Urinvägsinfektioner hos män kan påverka både nedre urinvägarna – särskilt urinblåsan – såväl som övre urinvägarna och njurarna. Uttrycket “blåskatarr” avser en urinvägsinfektion som kan involvera både urinblåsan och nedre urinvägarna.

Generellt sett, när vi pratar om vanlig akut blåskatarr, hänvisar vi till en infektion som endast påverkar urinblåsan, men inte resten av urinvägarna eller njurarna. Detta är en viktig skillnad eftersom det helt förändrar behandlingsmetoden och prognosen.

Symptomen på blåskatarr hos män

Blåskatarr är inte lika vanligt hos män som hos kvinnor eftersom män har ett längre urinrör, anatomiskt sett. Detta gör det svårare för patogener att nå urinblåsan. Enligt en publikation i National Center for Biotechnology Information kan det också bero på antibakteriella försvar som kommer från prostatan.

I de flesta fall innebär denna infektion inte några komplikationer, och symptomen liknar de som kvinnor upplever. I allmänhet består symptomen på blåskatarr hos män av följande:

 • Dysuri: Detta avser smärta vid urinering. Patienter kan uppfatta det som en brännande eller svidande känsla.
 • Frekvent urinering: En ökning av antalet gånger personen urinerar.
 • Ett trängande behov av att urinera: Med andra ord ett plötsligt behov av att urinera eller en oförmåga att hålla urinen inne.

Några mindre vanliga symptom inkluderar:

 • Suprapubisk smärta
 • Nocturia, som hänvisar till urinering som är vanligare på natten än under dagen.
 • Svårigheter med att få igång urinstrålen.
 • Hematuri (blod i urinen)
Blåskatarr hos män: man vid toalett
Symptomen på cystit hos män liknar symptomen hos kvinnor. De kan vara en brännande känsla vid urinering, ett akut behov av att urinera och frekvent urinering.

Möjliga komplikationer

När män upplever återkommande symptom på denna typ av infektion, eller om symptomen uppträder tillsammans med smärta i bäckenet eller ljumsken samt feber, är det bäst att överväga om patienten har utvecklat prostatit. Läkaren bör därför överväga att hänvisa honom till en urologspecialist.

Samtidigt är förekomsten av feber, frossa, trötthet och smärta vid sidan av kroppen eller i ryggen inte något som som regel förekommer i samband med vanlig akut blåskatarr hos män. I fallet med dessa kliniska manifestationer kan patienten ha blivit drabbad av njurbäckeninflammation eller pyelonefrit.

Korrekt diagnos av en blåskatarr är grundläggande när det gäller att ordinera korrekt antimikrobiell behandling samt att undvika komplikationer. En läkare kan avgöra om symptomen är ett resultat av en blåskatarr eller något annat tillstånd.

Intresserad av att lära dig mer? Missa inte detta: Naturliga medel som lindrar interstitiell cystit

Diagnostiska tester

För att diagnostisera blåskatarr hos män, kommer din läkare att gå igenom en omfattande lista med symptomrelaterade frågor. Genom att göra detta kommer hon eller han att kunna avgöra om kompletterande tester behövs, vilka kan inkludera följande:

 • Urinanalys: Läkare utför dessa analyser antingen med hjälp av ett mikroskop eller med hjälp av en reaktiv remsa för att detektera pyuri.
 • Urinkultur: Din läkare kan beställa en urinkultur med hjälp av antibiotikakänslighetsdata. En gramfärgning kan vara till hjälp när det gäller att välja empirisk antibiotikabehandling i väntan på kulturens resultat. Dessutom undersöker läkaren förekomsten av bakteriuri. I allmänhet utför läkaren alltid dessa test om det finns misstanke om blåskatarr eller cystit hos män. Läkaren ordinerar aldrig antibiotikabehandling utan att först ha tagit ett urinprov.
 • Andra prover: Din läkare kommer att utföra en mild rektal undersökning om denna misstänker akut prostatit. En känslig och ödematös prostata bekräftar denna alternativa diagnos.

När det gäller män med cystit, särskilt de med återkommande urinvägsinfektioner orsakade av samma bakteriestam, kan läkaren överväga att ställa diagnosen kronisk prostatit.

man hos doktorn
För att bekräfta diagnosen blåskatarr och utesluta andra möjliga orsaker, kommer din läkare att föreslå kompletterande tester, såsom ett urintest.

Riskfaktorer för allvarligare infektioner

Vissa speciella egenskaper kan öka en persons risk för att utveckla en mer komplicerad, akut urinvägsinfektion. Läkaren måste därför vara extra uppmärksam vid behandling av patienter med följande egenskaper:

 • Urinvägsavvikelser: stenos, stent, njursten och andra avvikelser.
 • Immunkomprometterade patienter: Neutropeni eller en avancerad HIV-infektion.
 • Dåligt kontrollerad diabetes mellitus.

Läs mer i den här artikeln: Orsaker till och behandling av urininkontinens

Vad ska man göra vid symptom i regionen runt urinvägarna?

Som vi nämnde ovan är det osannolikt att cystit utvecklas hos män under 50 år och som inte lider av andra tillstånd. Efter 50 års ålder ökar dock risken med tanke på den prostatahypertrofi som börjar utvecklas hos en del män.

Om du upplever symptom på urinvägsinfektioner, bör du prata med din läkare så snart som möjligt. Detta förhindrar en försenad diagnos och gör det möjligt för läkaren att sätta in behandling i ett tidigt stadium av sjukdomsförloppet. Samtidigt bör läkaren kontrollera utvecklingen av infektionen samt resultaten av urinkulturen.

Vid vissa tillfällen kan din läkare behöva utvärdera hela urinvägarna samt din prostata. I det senare fallet är det en nefrolog eller urolog som utför undersökningen.

Sammanfattningsvis är det viktigt att nämna vikten av att upprätthålla en hälsosam livsstil samt dricka mycket vatten. Dessa faktorer hjälper till att förhindra att denna typ av infektion uppstår.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Zanella MC, Schoofs F, Huttner B, Huttner A. Infections urinaires basses non associées aux sondes urinaires chez l’homme. Urétrite, cystite et prostatite [Lower urinary tract infections in men. Urethritis, cystitis and prostatitis]. Rev Med Suisse. 2017;13(558):808‐814.
 • Hooton Thomas, Acute simple cystitis in men, retrieved on 10 June 2020, Evidence-based Clinical Decision Support- UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/acute-simple-cystitis-in-men?search=cistitis%20men&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
 • Kasper y col., Principios de medicina interna de Harrison, edición número 19, Editorial McGrawHill.
 • Li R, Leslie SW. Cystitis. [Updated 2020 May 29]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482435/
 • Roberts, R. G., & Hartlaub, P. P. (1999, September 1). Evaluation of dysuria in men. American Family Physician.
 • Lee G, Romih R, Zupančič D. Cystitis: from urothelial cell biology to clinical applications. Biomed Res Int. 2014;2014:473536. doi:10.1155/2014/473536
 • Lipsky BA. Prostatitis and urinary tract infection in men: what’s new; what’s true?. Am J Med. 1999;106(3):327‐334. doi:10.1016/s0002-9343(99)00017-0
 • Price TK, Dune T, Hilt EE, et al. The Clinical Urine Culture: Enhanced Techniques Improve Detection of Clinically Relevant Microorganisms. J Clin Microbiol. 2016;54(5):1216‐1222. doi:10.1128/JCM.00044-16

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.