Symptom och orsaker till hematuri

Symptom och orsaker till hematuri

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Ordet hematuri är en medicinsk term som refererar till närvaron av blod i urinen. Detta kan vara läskigt och det finns många orsaker till hematuri, men alla är inte allvarliga.

Ibland kan man se blodet med blotta ögat, men så är inte alltid fallet. Därför delar läkarna in detta tillstånd i två huvudsakliga typer: makroskopisk och mikroskopisk.

Mikroskopisk hematuri kräver speciella medicinska tester för att diagnostiseras.

Många personer går till läkarna med detta problem. Prevalensen är uppskattningsvis 16% av befolkningen, och som vi nämnde kan det finnas många orsaker till hematuri, från infektioner till cancer.

Därför är det viktigt att veta hur det ligger till samt vara medveten om symptomen. I denna artikel ska vi ta upp några av de viktigaste punkterna angående hematuri.

Vad är hematuri?

Under normala omständigheter innehåller urin inte något blod. Hematuri definieras som närvaron av röda blodkroppar i urinen, vilket kan observeras med vissa laboratorietekniker.

Detta tillstånd uppstår eftersom njurarna eller andra delar av urinvägarna låter blodkroppar passera till urinen. Den kan då bli röd i färgen eller förbli som vanligt.

Det är detta som utgör skillnaden mellan makroskopisk (blod du kan se) och mikroskopisk (blod du inte kan se).

Hematuri är blod i urinen

Denna artikel kanske intresserar dig: Lär dig allt om avvikelser i urinen

Huvudsakliga orsaker till hematuri

I många fall är det inte möjligt att hitta den specifika orsaken, men de vanligaste processerna som får blod att passera till urinen är:

  • Urinvägsinfektioner: dessa är relativt vanliga, speciellt hos kvinnor. Detta eftersom det kvinnliga urinröret är närmare anus, vars bakterier lätt kan komma in i urinröret.
  • Njurinfektioner: detta tillstånd kallas för pyelonefrit. Bakterier kan nå njurarna via blod eller urinledare.
  • Prostataproblem: när prostatan blir större, vilket tenderar att ske med åldern, trycker den samman urinröret. Detta kan blockera flödet av urin och orsaka hematuri. Samma sak gäller för prostatainfektioner.
  • Cancer: hematuri kan vara ett tecken på cancer i blåsan, prostatan eller njurarna. Det visar sig dock vanligtvis i ett sent skede, vilket gör diagnosen svår att ställa.
  • Glomerulonefrit, eller njurnystaninflammation: detta tillstånd kännetecknas av inflammation av glomerulus – väldigt små njurfilter. Diabetes, infektioner, blodsjukdomar och andra processer kan utlösa detta tillstånd.
  • Blås- eller njursten: vissa mineraler som finns i urin tenderar att ansamlas. De antar fast form och bildar kristaller som blir till stenar. När dessa stenar färdas genom urinröret kan de blockera det, vilket leder till blod i urinen.
  • Vissa läkemedel: som antikoagulantia eller mediciner mot cancer.

Som du kan se finns det många orsaker till hematuri. Forskare har till och med kopplat till till ansträngande träning såväl som trauma och uttorkning. Därför är det viktigt att gå till en läkare.

Kvinna måste kissa

Symptom på hematuri

Makroskopisk hematuri visar sig som röd- eller brunaktiv urin. Vanligtvis är det inte smärtsamt och kommer inte med några andra symptom. Andra symptom kan dock underlätta diagnostiseringen.

Vid t.ex. feber och smärta i ländryggen kan det röra sig om njurproblemmedan ökad urinering eller sveda kan indikera problem med de lägre urinvägarna.

Asymptomatisk och kontinuerlig hematuri som kommer med proppar kan i sin tur orsakas av en njurtumör.

Slutsats

Som vi förklarat kan hematuri vara kopplat till många tillstånd. I vissa fall är det dessutom inte synligt för blotta ögat, och därför är det viktigt att gå på medicinska undersökningar.

Vi rekommenderar att man får urinprover tagna regelbundet för att upptäcka eventuella oegentligheter.

Glöm inte att hålla ett nära öga på din urin. Du måste hålla koll på dess färg såväl som hur ofta du behöver gå på toaletten och hur det känns – alla ändringar kan indikera ett problem.

Se till att fråga din läkare om du har några frågor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.