Hur ska man välja den bästa skolan för sitt barn?

Du måste ha många faktorer i åtanke när du väljer den bästa skolan för ditt barn. Varje skola är en egen värld, och du måste bestämma i vilken värld du vill att ditt barn ska lära sig.
Hur ska man välja den bästa skolan för sitt barn?
Marcela Caffulli

Granskad och godkänd av barnläkaren Marcela Caffulli.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Våra barn växer upp så snabbt och det finns många viktiga beslut vi måste ta. Ett av de första är vilken skola som är bäst för dem. Men hur ska man tänka för att välja den bästa skolan?

Barnet spenderar massor av tid på denna plats och lärarna kommer hjälpa till att forma dess utbildning medan klasskamraterna formar den sociala upplevelsen.

Det är inget litet beslut. I hög utsträckning kommer skolutbildningen definiera barnets framtid. Det finns så många alternativ och faktorer att överväga, som pris, värderingar och vad du vill att barnet ska lära sig.

Därför bör du ta dig tid att göra efterforskningar och välja den bästa skolan för just ditt barn. Här kommer några rekommendationer som du kan ha i åtanke.

Offentlig eller privat skola?

Grupp med barn

Detta val är viktigt och begränsas inte bara till ekonomiska möjligheter. Även om det är viktigt att överväga huruvida man har råd att skicka barnet till en privat skola, finns det andra faktorer som också spelar roll.

Tilläggas skall att det bara finns ett fåtal privata skolor i Sverige (blanda inte ihop dem med friskolor).

Antagningskraven

Många privata skolor har ett begränsat antal platser, och därför kan det vara svårt för ditt barn att börja även om du har råd. Om du redan planerat för ditt barn att gå i privat skola måste du därför se till att ha alla papper i ordning i god tid.

Offentliga skolor måste anta alla barn som ansöker, men i vissa länder och städer finns det begränsningar baserat på var man bor, och vissa skolor accepterar bara barn som bor i närheten.

Vissa bestämmer sig till och med för att flytta bara för att barnet ska få gå i en specifik skola.

Skolans läroplan

Flicka i biblioteket

Ämnena som studeras, böckerna som används och villkoren för studierna är vanligtvis ganska likvärdiga i offentliga skolor, eftersom de måste följa skollagen.

Så är dock inte alltid fallet i privata skolor. Även om de givetvis måste följa samma lagar och regler, har de mer frihet när det kommer till att modifiera läroplanen och framförallt högre budget att använda.

Ta en ordentlig titt på hur utbildningen utförs i skolan innan du bestämmer dig.

Lärare

Generellt ska lärare vara behöriga och inneha lärarlegitimation, men så är inte alltid fallet i Sverige, som trots allt lider av en ganska svår lärarbrist.

Privata skolor kan dock vara mer kräsna när det kommer till vilka de anställer och väljer ofta regelrätta experter inom vissa fält. Med det inte sagt att de är bättre att lära ut än lärare i den offentliga sektorn.

Det bästa är att träffa lärarna och lyssna på vad andra föräldrar tycker om dem.

Social miljö

Offentliga skolor har ofta större mångfald eftersom de accepterar elever utan några särskilda filter. Privata skolor kan dock vara mer selektiva och mindre inkluderande.

Utöver det uppenbara ekonomiska filtret kan de även ha restriktioner angående kön och religion.

Kom ihåg att ditt barn ofta kommer spendera mer tid med sina klasskamrater än med dig och att dessa kamrater kommer ha stort inflytande.

Religiös eller sekulär utbildning?

Att välja den bästa skolan: privat eller offentlig?

Om du har beslutat dig för att skicka ditt barn till en privat skola eller en friskola måste du även ta ställning till vilka värderingar och aktiviteter som ska finnas tillgängliga.

Om religion är viktigt för dig kan religiösa skolor lära ut heliga texter, riter och specifika värderingar för religionen ifråga.

Sekulära skolor fokuserar istället helt runt akademiska ämnen, men kan i vissa fall även erbjuda religiösa aktiviteter utanför skoltid.

Specialiserade skolor

Det finns även skolor som erbjuder specialiseringar. Det innebär inte att detta är deras enda fokus, utan bara att de lägger viss betoning på ett specifikt område.

Vissa skolor undervisar i andra språk, såsom spanska, franska eller tyska, medan andra specialiserar sig i konst, vetenskap eller idrott.

Om du tror att ditt barn har potential inom en specialisering kanske du ska överväga en skola som fokuserar på den.

Vad du bör för att välja den bästa skolan för ditt barn

Flicka går till skolan

Med ovan nämnda faktorer i åtanke rekommenderar vi att du tittar på så många skolor som möjligt. Dessa är några av de saker som du kan göra för att få mer kunskap:

  • Kolla skolans rankningar: hur presterar eleverna på skolan jämfört med andra skolor? Leta efter så mycket information som möjligt.
  • Sök på internetforum och bloggar: kommentarer från andra föräldrar som redan har barn i skolan kan hjälpa dig. Det är ännu bättre om du känner föräldrarna personligen, så att du kan ställa frågor och få informerade åsikter.
  • Besök skolorna: be att få komma dit och kanske träffa rektor såväl som lärare. Ställ frågor om saker du vill veta och be att få titta runt. Vissa skolor låter till och med föräldrar vara med under en lektion.
  • Var uppmärksam på regler och riktlinjer: många skolor organiserar evenemang för att förklara och visa upp hur de arbetar och vilka regler och riktlinjer som gäller för eleverna. Medverka och ta med dig anteckningsblocket.
  • Besök skolorna med ditt barn: ditt barns åsikt räknas, så ta med det till skolan. Det kanske känns skrämmande i början, men ditt barns intryck och reaktioner kan hjälpa dig.

Slutsats

Det viktigaste är att påbörja urvalsprocessen flera månader i förväg så att ni är redo när det väl är dags att ansöka och sedermera börja.

Att välja den bästa skolan är en uppgift som kräver tid och ordentlig analys. Om du lämnar denna uppgift till sista minuten kommer du ha färre alternativ och kanske bli tvungen att nöja dig med vad som blir över.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.