Betyg – en vägledning för föräldrar

Betyg är synonymt med stress för många föräldrar och barn. Att stödja och uppmuntra barn att lära sig, ställa frågor och söka efter svar kan vara formeln för framgång.
Betyg – en vägledning för föräldrar

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Så snart barnen börjar skolan börjar många oroa sig för sina betyg. När du får deras första betygsrapport kan du känna både känslor av glädje eller frustrerande besvikelser.

Många föräldrar tar sina barns betyg mycket allvarligt, som om det vore en bedömning av deras föräldraskap. Men vad många föräldrar inte inser är att betyg bara är ett resultat av inlärning och memorering av vissa skolämnen.

Detta är en mätning som är anpassad till vissa omständigheter. Därför indikerar det inte nödvändigtvis huruvida barnet har god inlärningsförmåga eller inte. Skolbetyg kan visa föräldrarna flera olika saker, saker som hjälper dem att agera utan att behöva oroa sig för sina barn eller bli arga på dem.

Vad behöver föräldrarna veta om betyg?

Ett betyg är inte en värdering av barnet

Betyg är en poänggradering av en viss omständighet. Ett betyg erhålls från en typ av prov som alla barn tar. Dessa tester beaktar emellertid inte nivån av mognad, intressen och lärandestil för varje enskilt barn.

Dessutom visar ett betyg inte alltid det arbete som ett barn lägger ner på att få det. Någon elev kan få ett A utan större ansträngning, medan en annan kanske är tvungen att jobba hårdare för ett lägre betyg.

Även om det är viktigt att inte ta betyget alltför seriöst kan betygsrapporten visa föräldrarna var deras barns intressen ligger. För vissa barn kan matte eller konstnärliga ämnen vara lättare. För andra barn kan svenska, engelska eller idrott vara styrkorna.

Oavsett är det viktigt att veta att höga betyg inte nödvändigtvis betyder lärande. Sanningen som utbildningssystemet döljer är att det kräver att barn ska få bra betyg, men det garanterar inte alltid att de faktiskt har lärt sig något.

Ett lågt eller sjunkande betyg inte en rättvisande bild av ett barns egenskaper. Det kan inte användas för att utvärdera barnet eller ange deras värde som person, och i synnerhet inte för att skrämma eller bestraffa dem.

Hur kan man som förälder hjälpa sina barn?

1. Se bortom barnets betyg.

Som förälder bör man istället utvärdera de ansträngningar som barnet satt in för att få sitt betyg. Detta är det bästa sättet att läsa en betygsrapport för att motivera dem att fortsätta sina ansträngningar och nå sina mål.

2. Motivera deras dagliga arbete.

Föräldrar behöver inte vänta tills de ser ett provresultat för att gratulera sina barn. Lyft fram de ansträngningar som de lägger ner på skolan, och gör det dagligen. Om ett barn inte trivs bra i skolan, bör deras föräldrar granska vad de gjort tidigare för att utvärdera vad de kan förbättra. Motivera barnet att fullfölja sina uppgifter korrekt och i tid.

3. Sätt upp en studieplan.

Övervaka början på deras läxläsning så att de snabbt kan korrigera sina eventuella fel. Hjälp ditt barn att få allt material de behöver för att studera och göra sina läxor.

Och i slutet på dagen, kontrollera att de har slutfört allt sitt skolarbete.

4. Låt dem vara i fred så att de kan göra sina läxor.

Hjälp dina barn med läxorna

För att dina barn ska få bättre betyg bör du se till att de har en lugn miljö för att göra läxorna. Låt dem få sitta i fred och i tysthet när de studerar. Låt det inte finnas några stimuli som kan avleda dem, som exempelvis tv:n, leksaker eller surfplattan.

Om ni inte är hemma, se till att ditt barn får ett bra utrymme för att göra sina läxor. Säkerställ också att ditt barn får ordentligt med vila och sover gott på natten.

Kolla även in denna artikel: Konsekvenser av att bråka framför barn

5. Kontakta läraren emellanåt.

Ha regelbunden kommunikation med läraren. Ni bör tillsammans utvärdera ifall det finns ämnen ditt barn behöver jobba mer på, samt studiemetoder och hur man förbättrar dem. Om ditt barn behöver mer hjälp för att klara skolan, ta reda på om du kan betala för extra handledning.

6. Gör inga hot och lova inte för  mycket.

Positiv förstärkning betyder inte att du måste ge dina barn gåvor som belöning när de får de resultat som förväntas av dem. I stället bör du ge dem uppmuntrande och gratulationer. Hota inte ditt barn, och lova inte heller saker som du inte kommer hålla.

7. Tvinga dem inte att få ett viss betyg.

Förklara tydligt vad som förväntas av dem när det gäller deras studier. Uppmuntra ditt barn att göra sitt bästa för att uppnå de bästa resultaten det kan. Men tvinga det aldrig att uppnå vissa resultat. Visa också att om det inte följer sina scheman och gör sin läxläsning, får det konsekvenser.

8. Hjälp dem att organisera sitt studiematerial.

Ordning och reda kommer hjälpa dem att känna sig bättre förberedda inför både små och större mål.

9. Jobba tillsammans med ditt barn och gå igenom ämnena.

Gör en lista över vad som behöver rättas och bestäm vilket ämne ni båda ska jobba med, ett i taget. Detta gör det lättare för dem att uppnå mål utan att bli utmattade eller frustrerade. Bestäm vad som ska prioriteras och jobba på det. Gå sedan vidare till nästa aspekt och, när ni är klara med det, gå vidare till nästa.

Vad ska du göra om ditt barn ändå inte får bra betyg?

Hota aldrig ditt barn
  • Identifiera orsaken. Kontakta läraren så att den får ge dig sin synvinkel – på så sätt kan ni tillsammans bestämma en studieplan. Om orsaken till ditt barns dåliga prestationer beror på brist på ansträngning måste du vara med och kontrollera ditt barn dagligen och försöka öka dess motivation för skolan.
  • Prata lugnt med ditt barn. Försök att förstå varför det fått detta betyg. Du kan prova nya inlärningsmetoder där det är mer aktivt.
  • Undvik att skrika och bråka med dem. Detta är inte någonting som gör att ditt barn förbättrar sina prestationer. Tvärtom bör du komma underfund med skälen till varför det inte fått bättre betyg.
  • Öka deras ansvarskänsla. Deras betyg är resultatet av deras ansträngningar och engagemang för studierna. Låt inte ditt barn ge dig orealistiska ursäkter: Det är inte dess lärares fel och det beror inte på att dess klasskamrater inte låter det koncentrera sig.
  • Undvik att jämföra ditt barn med andra klasskamrater eller deras syskon. Alla barn är unika och har sina egna styrkor samt svagheter.
  • Undvik att göra deras studier till ett straff. Detta skapar negativa villkor som associerar lärande till någonting dåligt eller tråkigt.

Slutliga rekommendationer

Skolning är ett skede där man lär sig, och betyg är en del av processen. Uppmuntra ditt barn att övervinna sina svårigheter. Det är den bästa lektionen det kan få när det gäller anpassning till nya utmaningar i utbildningssystemet, såväl som i livet självt.

Slutligen, om du efter att ha gjort det du kan för att förbättra ditt barns studieformer och dess betyg inte förbättras, bör du undersöka om det har en inlärningssvårighet. För att göra detta måste du samråda med en annan typ av specialist som inte är barnets lärare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Navas, L., Maicas, G. S., & Germán, M. A. S. (2003). Predicción de las calificaciones de los estudiantes: la capacidad explicativa de la inteligencia general y de la motivación. Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología56(2), 225-237. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=760681
  • Roth, C. (2011). The Entrepreneur Equation: Evaluating the Realities, Risks, and Rewards of Having Your Own Business. BenBella Books. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=UVrcWxnFHP0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=The+Entrepreneur+Equation:+Evaluating+the+Realities,+Risks,+and+Rewards+of+Having+Your+Own+Business&ots=U8pACbFoMJ&sig=TOb5KSgHosRBZRMnWPwcmSAaTJo#v=onepage&q=The%20Entrepreneur%20Equation%3A%20Evaluating%20the%20Realities%2C%20Risks%2C%20and%20Rewards%20of%20Having%20Your%20Own%20Business&f=false

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.