Hur man känner igen ett begåvat barn

För att kunna känna igen ett begåvat barn med en hög intellektuell förmåga så bör man uppsöka en specialist. Man kan dock upptäcka vissa viktiga tecken som är till hjälp för att utvärdera barnets fulla potential.
Hur man känner igen ett begåvat barn

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Ett begåvat barn förstår och hanterar verkligheten på ett annorlunda sätt. Tyvärr så leder barnets förmågor ofta till att det blir missförstått.

Vissa kanske anser att ett barn som är bra i skolan eller som lyckas inom olika områden är begåvat. Så är dock inte alltid fallet.

Ibland innefattar begåvade barns förmågor och talanger som kräver en lämplig utbildning för att de ska kunna nå sin fulla potential, både för sig själva och för samhället.

Det är dock ock även viktigt att de är glada barn, och här har föräldrarna en central roll för att ta hand om de begåvade barnen.

Vad innebär det att vara ett begåvat barn?

När det kommer till höga intellektuella förmågor så är det allt mer vanligt att man kallar barnet “begåvat”. Detta koncept innefattar vissa förmågor, talanger och intellektuella färdigheter.

För att vi ska kunna förenkla konceptet och förstå det bättre så talar man ofta om att ett begåvat barn har ett IQ som är lika med eller större än 130.

Att vara ett begåvat barn innebär att man har en överlägsen intelligens. Ett barn som lyckas bra i skolan, inom sport eller som lär sig att prata vid en tidig ålder är inte nödvändigtvis begåvat.

Hur man tar reda på om barnet är begåvat

Flicka som spelar piano.

Många föräldrar anser att det är svårt att ha ett barn som skiljer sig från de andra barnen.

Oavsett hur mycket man försöker så är det en utmaning att förstå ett barn som inte svarar och som inte beter sig i enlighet med det beteende som andra barn i samma ålder har.

Faktum är att ett sådant barn också kan ha en väldigt svår barndom eftersom det ser för mycket information och stimuli som det inte kan hantera. Världen omkring det kan verka svår och fientlig i relation till dess förmågor.

Föräldrarna spelar en viktigt roll för att se till att ett barn som är begåvat utvecklas på rätt sätt och blir lyckligt. För att göra detta så finns det vissa tecken som redan tidigt i hemmet kan visa att barnet är begåvat.

Intellektuell brådmogenhet

Ett barn som är begåvat kommer uppnå intellektuella eller psykomotoriska milstolpar tidigt i livet. Som bebisar kan de vara ganska krävande eftersom de enkelt blir överstimulerade.

De kanske höjer sina huvuden under livets första månader, ger ifrån sig läten efter 45 dagar eller till och med säger sina först ord vid ett års ålder.

Dessa barn kan också lära sig att prata innan två års ålder och skriva innan resten av de andra barnen.

Dessa barn har ett precist och rikt ordförråd sedan tidig ålder. De har ofta ett bra korttidsminne och långtidsminne. De lär sig väldigt snabbt och är väldigt nyfikna på att lära sig mer.

Emotionell och sensorisk överkänslighet

Ett begåvat barn är väldigt emotionellt och sensoriskt känslig. Deras emotionella känslighet kan därför förvirra deras föräldrar eftersom de inte vet hur de ska förstå deras känslor och reaktioner.

Det kan röra sig om barn som har en låg tolerans för frustration som ofta exploderar i aggressiva utbrott. Dessa man kan även överreagera då de ser på en sorglig film eller en skräckfilm.

Många begåvade barn har en stor och intensiv förmåga att vara empatiska mot andra varelser. Det är inte ovanligt att de drabbas av depression och ångest.

Man vet dock tyvärr inte mycket om deras sensoriska överkänslighet, och det är inte något som man har lyckats förstå inom vetenskapen. De kan störas av märkena på deras kläder, höga ljud, starka ljus, etc.

Väldigt kreativa

Ett begåvat barn är ofta väldigt kreativt, för det upplever verkligheten på ett annorlunda sätt. Dessa typer av barn har en stor fantasi.

Eftersom de har en större förmåga att uppfatta sensoriska stimuli så kan de komma på många lösningar för att hantera problem.

Denna typ av barn kan ifrågasätta auktoriteter och regler om de inte förklaras bra eller om de inte förstår dem.

Begåvade barn är väldigt skickliga på att hitta på lösningar, men de är ännu bättre på att ställa frågor som deras föräldrar har svårt att svara på.

De kan börja tänka på existentiella ämnen vid en tidig ålder, som livet, döden, guds existens och kärlek. De tycker ofta om kognitiva lekar, som pussel. De kan också välja lekar som får dem att lösa komplexa utmaningar.

Psykomotorisk överkänslighet hos ett begåvat barn

Begåvade barn rör sig konstant. De har en överskottsenergi som de har svårt att göra sig av med. De är entusiastiska och behöver vara fysiskt och kognitivt aktiva.

Det är väldigt vanligt att man felaktigt ger dem diagnosen ADHD eftersom de, då de är uttråkade, hela tiden styrs av sin energi.

De har dock inte koncentrationsproblem överhuvudtaget. De har istället en väldigt stor förmåga att koncentrera sig på att utföra en syssla som de är intresserade av.

De kan å andra sidan bli väldigt distraherade om de inte är intresserade av uppgiften.

Evolutionär dyssynkroni

Pojke som läser böcker.

Denna term används av psykologer för att beskriva en ojämn utveckling. Barn med en hög förmåga kan oroa sig över existentiella frågor och kan bli väldigt bråkiga om de exempelvis blir av med en leksak.

Det händer också att begåvade barn vill göra saker som involverar deras tankar och fantasi. De kan dock inte göra dem p.g.a. deras ålder och att de ännu inte har uppnått de nödvändiga motoriska förmågorna för detta.

Det kan därför vara så att du har ett barn som har uppnått ett stadie i den intellektuella utvecklingen som inte motsvarar barnets utveckling när det gäller andra områden, som dess emotionella eller motoriska förmågor.

Detta kan göra barnet väldigt frustrerat.

Hur utbildar man ett begåvat barn?

Utbildningssystemet har inte alltid förmågan att bemöta dessa barns utbildningskrav och kan även se dem som problematiska, vilket kan leda till besvikelse, både på ett personligt och utbildningsmässigt plan.

Att uppfostra ett begåvat barn är inte lätt, för ett sådan barn kan ha ett komplext temperament.

Barnet blir lätt distraherat, är självkritiskt och tävlingsinriktat och kan även vara väldigt självständigt. Det är därför viktigt att detta barns familj och utbildning inte är för stela.

För att reda ut om barnet har speciella förmågor bör du prata med en expert, som hjälper dig att göra en utvärdering. Detta test bör inkludera intelligens, kreativitet, livshistoria och känslomässigt tillstånd.

Du bör dock uppskatta och utbilda barnet och tänka på vilken enorm potential som ett begåvat barn har!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.