Thumb Author Marcela Caffulli

Marcela Caffulli

Barnläkare


Barnläkare med lång yrkeserfarenhet. Han har specialiserat sig på neuropediatrik och barns neuroutveckling. Det är en del av Argentine Society of Pediatrics, en enhet med vilken den utvecklar projekt, program, workshops och uppsökande insatser i hela landet. Hans arbete som barnläkare tar honom också till det digitala sammanhanget i samarbete med hälso- och medicintidningar och plattformar.

Om författaren

Utexaminerad medicin från  universitetet i Buenos Aires (2011). Hon har en specialitet i pediatrik (2016) och ett diplom i Child Neurodevelopment från Favaloro University (2018). Han studerar för närvarande för att ta en magisterexamen i Pediatric Neurodevelopment och Child Neurodevelopment vid TECH Technological University .

Den ordinarie medlemmen av tillväxt- och utvecklingskommittén för Argentine Society of Pediatrics sedan 2017, där han har deltagit i organiseringen av konferenser, kongresser, projekt och publikationer av denna enhet. Han har arbetat på avdelningen för pediatrik på sjukhuset Italiano de Buenos Aires sedan 2012 och sedan 2017 även i sin privata praktik. Hon har arbetat som spridare och lärare i professionella barnutvecklingsprogram. Hon arbetar även som skribent och redaktör inom digitala medier relaterade till hälsa och medicin.

Hon är mamma till ett litet barn, vilket har gett henne karriärens viktigaste titel. Älskare att resa och skriva. Hennes dröm är att ge ut en bok om hennes erfarenheter som mamma-barnläkare under 2000-talet .