Vad orsakar skador på det bakre korsbandet?

Skador på det bakre korsbandet förekommer mindre ofta än på de främre korsbanden, men de bör inte underskattas. Speciellt när de är förknippade med till exempel en bilolycka.
Vad orsakar skador på det bakre korsbandet?
Galo Flores

Skriven och verifierad av kirurg Galo Flores.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det bakre korsbandet är det starkaste ledbandet i knäleden. Det kallas “bakre” eftersom det löper över knäets baksida. Det ansluter skenbenet till lårbenet och tillsammans med det främre korsbandet upprätthåller det stabiliteten i området. Båda korsar insidan och bildar ett X i mitten av fogen. Så vad händer om du skulle få skador på det bakre korsbandet?

Skador på just det bakre korsbandet förekommer mindre ofta än de på det främre korsbandet. Det senare anses vara det mest utsatta.

De orsakar vanligtvis smärta, svullnad och instabilitet, och denna funktionsnedsättning kan pågå i veckor eller månader. Nedan kan du läsa mer om detta.

Symptom på skador på det bakre korsbandet

De flesta med en skada på ett bakre korsband känner smärta direkt och upplever något senare svullnad i leden. Känslan de beskriver är att knäet känns svagt och löst, som om det inte håller uppe deras vikt.

Smärtan kan vara svår och uppträda tillsammans med svårigheter att gå. I dessa fall förekommer hälta. Dock är det också viktigt att notera att symptomen på skador på det bakre korsbandet kan vara så milda att du kanske inte ens märker dem.

Så småningom börjar smärtan göra sig påmind eller så kommer knäet att kännas instabilt. Det är vid denna tidpunkt som personer vanligen söker vård och upptäcker att de har en skada och inte sällan har haft den sedan en tid tillbaka.

Grader av skador på det bakre korsbandet

Klassificeringen av denna typ av skador är beroende på storleken på förskjutningen av benen i knäleden. Graderna är uppdelade enligt följande:

 • Första graden eller partiell: Detta innebär en förskjutning bakåt av skenbenet med 1 till 5 millimeter.
 • Andra graden eller fullständig: I detta fall är bakbenets förskjutning mellan 6 och 10 millimeter.
 • Tredje graden: Vadens förskjutning bakåt är större än 10 millimeter. Detta indikerar att det också finns en lesion av det bakre korsbandet och det främre korsbandet.
Smärta och svullnad är de mest uppenbara tecknen på skador på det bakre korsbandet.
Smärta och svullnad är de mest uppenbara tecknen på skador på det bakre korsbandet.

De främsta orsakerna till skador på det bakre korsbandet

Många knäskador uppstår vid sportutövande. Men bakre korsbandsskador är ofta resultatet av en bilolycka. Det inträffar när en person får ett slag strax under knäet eller när deras egen vikt faller på den böjda leden.

Andra vanliga mekanismer som kan orsaka skada på detta ligament är följande:

 • När knäet blir draget mycket snabbt bakåt.
 • Vadbenet slår väldigt hårt mot något fast föremål, till exempel bilens instrumentbräda.
 • Knäet plötsligt vrids eller dras ut.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vrickning i knäet: Orsaker, symptom och rekommendationer

Vad innebär diagnosen?

För att utföra den första bedömningen kommer läkaren att fråga hur skadan inträffade. Läkaren måste titta på båda knäna för att avgöra om det ena skiljer sig från det andra.

Om det faktiskt finns några skador på det bakre korsbandet, kommer knäet att vinklas bakåt på ett anatomiskt icke korrekt sätt när du räcker ut benet.

En annan manöver är att sätta press på benet med knäet böjt i 90 graders vinkel. Om skenbenet rör sig mer än normalt är det mycket troligt att det bakre korsbandet har blivit skadat.

Vid behov kan läkaren beställa en eller flera av följande bildundersökningar:

 • Röntgen: Även om det inte är möjligt att upptäcka om det finns skada på ligamentet, avslöjar denna process eventuella frakturer i de inblandade benen.
 • Magnetisk resonans: Med denna teknik är det möjligt att se om det finns en slitning i det bakre korsbandet, och om de andra mjuka delarna också har lesioner.
 • Artroskopi: Med denna studie kan specialister observera knäets inre strukturer. De sätter in en liten videokamera i fogen och analyserar de interna strukturerna.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Knärehabilitering efter meniskoperation

Tillgängliga behandlingar för skador på det bakre korsbandet

Behandlingen beror på omfattningen av skadan och tiden som har gått sedan den inträffade. Den kan vara icke-kirurgisk eller kirurgisk.

Icke-kirurgisk

Vid en mindre skada är det möjligt att starta återhämtningen med fysiska behandlingar. Till exempel genom att använda köldterapi och hålla knäet upphöjt medan du sitter ner. Man kan också använda ett elastiskt bandage för att förhindra svullnad och begränsa patentens rörelser.

Smärtstillande läkemedel, som ibuprofen eller naproxen kan hjälpa till att lindra smärta. Dessa läkemedel ska också hjälpa till att minska eventuell svullnad.

Kirurgisk behandling av skador på det bakre korsbandet

De flesta patienter behöver inte någon operation för att reparera denna typ av skada. Idrottare är de som oftast kommer att behöva kirurgi.

Att reparera ett bakre korsband innebär att det inte utsätts för belastning under tiden det läker. Under läkningen är området mycket känsligt och korsbandet kan lätt slitas av igen.

Av denna anledning tar läkaren bort det skadade ligamentet och ersätter det med ny vävnad. Denna procedur utför man genom artroskopi för snabbare läkning. Detta tillvägagångssätt resulterar också i mindre ärrbildning.

Artroskopi är ett minimalt kirurgiskt ingrepp och minskar behovet av en öppen operation.
Artroskopi är ett minimalt kirurgiskt ingrepp och innebär att man kan undvika en öppen operation.

Läkning och återhämtning

Sjukgymnastik kan genom specifika övningar stärka benmusklerna. Avsikten med detta är att återställa hela knäledens rörelseförmåga.

Efter operationen bör man börja med sjukgymnastik inom 1 till 4 veckor. Det kan vara nödvändigt att fortsätta med detta under en period på 6 månader för fullständig återhämtning.

Skador som involverar flera ligament tenderar att läka långsammare. De flesta patienter återhämtar sig tillfredsställande med tiden. Även om det är en långsam process är sjukgymnastik mycket viktigt för att patienten ska kunna utföra alla vardagliga aktiviteter igen.

Skador på det bakre korsbandet: En behandlingsplan

När en bakre korsbandsskada har blivit diagnostiserad är en behandlingsplan viktig. Konvalescenstiden beror på svårighetsgraden och vilka strukturer som är involverade.

Vissa personer kan behöva använda kryckor under några dagar efter operationen. En ortopedisk skena kan också vara bra för att förhindra att knäet vrickas eller böjs.

Fullständig läkning och återhämtning från kirurgisk rekonstruktion av det bakre korsbandet kan ta upp till ett år. Det är mycket viktigt att betona att de flesta kommer att kunna återuppta de aktiviteter de brukade göra före skadan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Vaquero-Picado A, Rodríguez-Merchán EC. Isolated posterior cruciate ligament tears: an update of management. EFORT Open Rev. 2017;2(4):89-96. Published 2017 Apr 27.
 • Senese M, Greenberg E, Todd Lawrence J, Ganley T. REHABILITATION FOLLOWING ISOLATED POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION: A LITERATURE REVIEW OF PUBLISHED PROTOCOLS. Int J Sports Phys Ther. 2018 Aug;13(4):737-751.
 • Pache S, Aman ZS, Kennedy M, Nakama GY, Moatshe G, Ziegler C, LaPrade RF. Posterior Cruciate Ligament: Current Concepts Review. Arch Bone Jt Surg. 2018 Jan;6(1):8-18.
 • Winkler PW, Zsidai B, Wagala NN, Hughes JD, Horvath A, Senorski EH, Samuelsson K, Musahl V. Evolving evidence in the treatment of primary and recurrent posterior cruciate ligament injuries, part 1: anatomy, biomechanics and diagnostics. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021 Mar;29(3):672-681.
 • Schlumberger, M., Schuster, P., Eichinger, M. et al. Posterior cruciate ligament lesions are mainly present as combined lesions even in sports injuries. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 28, 2091–2098 (2020).
 • Logterman, S.L., Wydra, F.B. & Frank, R.M. Posterior Cruciate Ligament: Anatomy and Biomechanics. Curr Rev Musculoskelet Med 11, 510–514 (2018).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.