Knärehabilitering efter meniskoperation

Rehabiliteringsprocessen av knät efter en meniskoperation bör påbörjas i princip direkt. Det rekommenderas inte att skjuta upp rehabiliteringsvård och -träning eftersom detta kan innebära risker för knäets rörlighet.
Knärehabilitering efter meniskoperation

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Den knärehabilitering man utför efter en meniskoperation är en process som kan pågå i några veckor beroende på patientens hälsa och vilken typ av skada som inträffat. Huvudsyftet är att hjälpa till att återfå funktionaliteten i leden eftersom ledbrosket måste anpassa sig till ett liv utan menisk.

Denna rehabiliteringsperiod är väldigt viktig för idrottare eftersom den gör att de kan återuppta sina idrottsaktiviteter utan större svårigheter. Dessutom är denna period i synnerhet viktig när det gäller att återställa musklerna och deras styrka, vilket förhindrar uppkomsten av komplikationer eller nya skador.

Det är normalt att man som patient har en del frågor när man står inför denna fas av behandlingen. För att få en tydligare bild om vad det handlar om och när man ska börja bör du därför noggrant se över de mest relevanta aspekterna.

Varför uppstår en meniskskada?

Meniskerna är brosk som ligger i knäleden, mellan lårbenet och skenbenet. Det finns en yttre och en inre menisk i varje knä. Det är dessa som ger knäet flexibilitet och möjlighet till rotation. De hjälper till att stabilisera knäleden och underlättar en korrekt fördelning av kroppsvikten.

Den vanligaste meniskskadan orsakas av vridning av knät eller dåligt stöd. Det kan dock också vara ett resultat av ett degenerativt tillstånd som förvärras över tiden.

Vad är en meniskoperation?

Knärehabilitering är viktig efter en operation

Operationer som involverar knäet har utvecklats med tiden. De kan göras genom vanlig operation, men i dag är det vanligare att utföra operationen genom en artroskopi, som är bland de tekniker som klassificeras som “minimalt invasiva”.

Detta moderna förfarande minskar risken för infektion med upp till 50% och möjliggör snabbare återhämtning. Vid operationen använder läkaren lokal eller ryggradsbedövning och gör ett snitt i knäet där artroskopet sedan förs in.

Detta kirurgiska instrument, som är ungefär i samma storlek som en penna, låter läkaren undersöka omfattningen av skadan. Sedan används andra operationsverktyg för att ta bort eller reparera de skadade delarna på menisken.

Vad är syftet med knärehabilitering?

Med tanke på att knäet har en komplex och delikat struktur är det viktigt att genomgå en fullständig rehabiliteringsprocess efter att man har gjort en meniskoperation. Utför man inte denna återhämtning korrekt, riskerar man att leden utsätts för nya skador. I allmänhet är målen för knärehabiliteringen följande:

 • Stimulera blodflödet för att påskynda återhämtningsprocessen.
 • Minska ledstyvhet som uppstår som en bieffekt av immobilisering.
 • Förhindra atrofi och försvagning av musklerna som påverkats på grund av inaktivitet.

När ska man börja knärehabilitering?

Knärehabilitering bör påbörjas omedelbart efter utförd meniskoperation. Faktum är att så fort operationen är över, är det viktigt att man genast tillämpar ett antal övningar och vårdande åtgärder för att på bästa sätt underlätta återhämtningen.

Träning av knät måste börja 24 timmar efter meniskoperationen.

Rehabiliteringsplan efter en meniskoperation

Efter att ha utfört ett ingripande, vilket artroskopi är, är det viktigt att följa upp med en rehabiliteringsplan för leden. Denna komplementära behandling måste utföras progressivt och är beroende på varje enskild patients egenskaper och återhämtningsförmåga.

På samma gång har dessa aspekter mycket att göra med den tid som krävs för rehabilitering av menisken. Därför, när det gäller den inre menisken, kan rehabilitering pågå i 3 eller 5 veckor. Rehabilitering kan också förlängas med upp till med 7 veckor om det gäller den yttre menisken.

Vård efter meniskoperation

De första stegen vid knärehabilitering börjar direkt efter operationen. Det här är en serie vårdande åtgärder och vanor som hjälper till att minska inflammationen innan man försöker återställa rörligheten i leden. Dessa är bland annat:

 • Att hålla knäet upphöjt
 • Isomslag på det drabbade området
 • Smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel för att lindra smärta
 • Användning av kryckor för att undvika att stödja all vikt på det opererade knäet.

Övningar vid knärehabilitering

Rehabilitering bör börja direkt efter operation

En stor del av knärehabiliteringen är övningar som utförs under övervakning av en fysioterapeut. Dessa aktiviteter är avsedda att läka knäet och hjälpa dig att återuppta de aktiviteter som avbröts av skadan.

När behandlingen genomförs är det viktigt att överväga ett antal aspekter:

 • Ett träningsprogram bör åtföljas av andra läkande och förebyggande åtgärder.
 • Träningen måste anpassas till den typ av skada och operation som utförts.
 • Träningsrutinen bör vara en serie etapper där man inte kan gå vidare utan att man först uppfyllt vissa mål. Sålunda måste var och en av dessa faser anpassas beroende på patientens ålder, fysiska tillstånd och eventuella sjukdomar.
 • Slutligen, det kommer ta många veckor innan patienten kan utföra högintensiva träningspass. Under de första 6 veckorna kommer patienten inte att kunna krypa, sitta på huk eller stå på knä.

Som vi tidigare nämnde så varierar rehabiliteringsperioden för varje patient. En läkare bör överväga att inte alla patienter svarar lika på övningarna och de uppsatta träningsprogrammen. En sak som dock är säker är att återhämtningen är mycket kortare efter en artroskopisk operation jämfört med en vanlig operation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barber, F. A. (1994). Accelerated rehabilitation for meniscus repairs. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 10(2), 206-210.
 • Barber, F. A., & Click, S. D. (1997). Meniscus repair rehabilitation with concurrent anterior cruciate reconstruction. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 13(4), 433-437.
 • Shelbourne, K. D., Patel, D. V., Adsit, W. S., & Porter, D. A. (1996). Rehabilitation after meniscal repair. Clinics in sports medicine, 15(3), 595-612.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.